Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Valtuustoseminaarissa käsiteltiin Karkkilan taloustilannetta, talousarvioluonnoksia ja strategiaa

26.9.2017

Karkkilan kaupungin tämän valtuustokauden ensimmäinen valtuustoseminaari pidettiin perjantaina 22.9.2017 Karkkilassa Tehtaan Hotellilla. Seminaarin päätavoitteena oli perehtyä Karkkilan taloustilanteeseen, vuoden 2018 talousarviokehykseen ja toimialojen talousarvioluonnoksiin. Myös kaupungin visiota, arvoja ja päämääriä pohdittiin osana kaupungin strategiatyötä.

Päivän alkajaisiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Tallgren toivotti seminaariväen tervetulleeksi. Hänen johdollaan myös valtuustoseminaarin osanottajat esittäytyivät toisilleen.  

Talousarvioraami ja toimialakohtaiset talousarvioesitykset käsittelyssä aamupäivällä

Kaupunginjohtaja Marko Järvenpää käynnisti varsinaisen seminaariosuuden kertomalla lyhyesti kaupungin talouden yleistilasta. Järvenpää korosti erityisesti talouden pitkän tähtäimen tasapainoa ja katsomista kuluvan vuoden 2017 sekä tulevan talousarviovuoden 2018 taakse.

Tämän jälkeen talousjohtaja Sari Laine johdatti osanottajat tarkemmin koko kaupungin talouslukuihin ja mm. talousarviovuoden 2018 kehykseen sekä kaupunginhallituksen talousarvioluonnokseen. Talousjohtajan esitys herätti paljon keskustelua mm. kaupungin velkamäärästä ja investointien poistoista.

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen esitteli kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan talousarvioita. Hän esitteli myös toimialansa tulevia painoposteitä lähivuosina sekä sivusi esityksessään toimialansa strategiaa ”Lupa ajatella eri tavalla”. Jormalainen toivoi, että juuri työnsä aloittanut taloustyöryhmä pitäisi tavoitteenaan kestävät ja pitkäjänteiset talousratkaisut. 

Tekninen johtaja Ahti Huhtaniska esitteli teknisen sekä ympäristölautakunnan talousarvioehdotukset sekä kertoi kaupungin ensi vuoden investointisuunnitelmasta. Huhtaniskan esityksen jälkeen valtuutettuja keskusteluttivat mm. kaupungin kaavoituspolitiikka, maapoliittinen ohjelma sekä hulevesimaksun mahdollinen käyttöönotto. 

Kaupungin visio, arvot ja päämäärät ryhmätöiden aiheina iltapäivällä

Iltapäivällä pureuduttiin kaupunginjohtaja Marko Järvenpään johdolla ryhmätöitä tehden kaupungin strategiatyöhön: visioon, arvoihin ja päämääriin. Ryhmätöissä ideoiden keruun pohjana toimivat aiemmin tänä vuonna eri kohderyhmille toteutetuissa strategiakyselyissä esille nousseet ajatukset, joita kaupungin johtoryhmä on työstänyt edelleen.

Strategian tärkeimmiksi elementeiksi johtoryhmä on nostanut kyselyiden pohjalta elinvoiman, hyvinvoinnin, asumisen ja osallisuuden. Kehittämisen osa-alueiksi ovat muotoutuneet vetovoima, toiminta sekä osaaminen ja johtaminen. 
Ryhmätyöryhmissä keskustelu oli erittäin vilkasta, ja töiden tuotokset esiteltiin päivän lopuksi yhteisesti. Johtoryhmä jatkaa strategian työstämistä saatujen ideoiden pohjalta.

Seminaarin päätteeksi historiaa ja vapaata seurustelua 

Seminaaripäivän aikana valtuutetut pääsivät esittämään itseä askarruttaneita kysymyksiä ja tutustumaan niin toisiinsa kuin johtoryhmän jäseniin ja pääluottamusmiehiinkin. Varsinaisen ohjelman jälkeen museonjohtaja Tommi Kuutsa esitteli mm. Tehtaan Hotellin, Bremerin talon ja muiden puistoalueella sijaitsevien rakennusten historiaa. (Alla olevassa kuvassa on historiakierros alkamassa.) Happihyppelyn jälkeen oli vielä mahdollisuus jatkaa iltaa toisiin tutustuen ja mm. keskustellen päivänpolttavista aiheista.

Seminaarin johtopäätökset

Kaupunginjohtaja Marko Järvenpää kiitti päätöspuheenvuorossaan hyvästä strategiakeskustelusta ja sanoi luottavansa siihen, että strategiatyö etenee alkuperäisessä aikataulussa. Tavoitteena on saada kaupungin uusi strategia luottamushenkilökäsittelyyn syksyn kuluessa ja päätöksentekoon viimeistään joulukuussa.
Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgrenin mielestäni seminaarin tunnelma oli hyvä ja keskustelu ideoita pursuavaa. Talouden tiukka tilanne toki huolestuttaa päättäjiä, mutta kaikkien tahtotila on yhteinen: Tästä kyllä selvitään!

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi