Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Uudistunut suomi.fi kertoo myös Karkkilan palveluista

17.8.2017

Digitaalisia suomi.fi -palveluja rakentava kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämishanke(Kapa-hanke) etenee. Yksi merkkipaalu tuli saavutetuksi heinäkuun 2017 alussa, kun osoitteessa suomi.fi sijaitseva julkisista palveluista kertova verkkosivusto uusittiin.

Karkkilan kaupunki on osaltaan aktiivisesti mukana suomi.fi -palvelujen kehityksessä. Se on loppukeväällä 2017 koostanut tietoja kaupungin palveluista ns. Palvelutietovarantoon (PTV), josta tiedot näytetään kansalaisille uuden suomi.fi -sivuston kautta. Loppuvuonna Karkkilan sähköisen asioinnin palveluissa otetaan käyttöön myös suomi.fi -tunnistuspalvelut, ja samoin kaupunki liittyy muihinkin suomi.fi -palveluihin sitä mukaa kuin se on tarkoituksenmukaista.

Kansallinen suomi.fi -sivusto ei mittavasta tietosisällöstään huolimatta kuitenkaan - ainakaan vielä - korvaa Karkkilan kaupungin omaa verkkoviestintää. Siihen kuuluvat edelleen niin yleiset kuin tietyt erityissivustot sekä some-kanavat ja varsinaiset sähköiset asiointipalvelut. Kullakin näistä palveluista on jo nyt oma tehtävänsä ja roolinsa. Jatkossa kutakin myös pyritään edelleen parantamaan, ja painotukset voivat muuttuakin. Myös PTV-työ jatkuu tietojen ylläpidon ja täydentämisen muodossa. Punaisena lankana pysyy pyrkimys yhä parempaan palvelukokonaisuuteen niin verkossa kuin muidenkin palvelukanavien ja -muotojen avulla. Asiakaspalaute kaupunkilaisilta on luonnollisesti tässä suureksi avuksi.

Linkkejä
https://suomi.fi
https://esuomi.fi/ (kansallisen palveluarkkitehtuurin tiedotussivusto)
www.karkkila.fi (Karkkilan kaupungin omat verkkosivut)

Lisätietoja
• talousjohtaja Sari Laine (sari.laine@karkkila.fi)
• tietohallintojohtaja Olli Nykänen (tietohallintojohtaja@karkkila.fi)

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi