Valikko Etsi

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELU

Nitraattiasetus
Typpilannoitusta sääntelevä nitraattiasetus on annettu nitraattidirektiivin perusteella, ja sen noudattaminen on pakollista kaikille viljelijöille koko maassa. Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Nitraattiasetuksella säädetään mm. lantaloiden rakentamisesta, lannan patteroinnista ja lannan levittämisestä.

Suojavyöhykkeistä
Tietoa suojavyöhykkeiden perustamisesta saa tästä www.ymparisto.fi/default.asp?node=8132&lan=FI
Hevostallien ympäristönsuojeluohje
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=6313&lan=FI

Maatalouden ympäristönsuojeluasiaa
www.ymparisto.fi/default.asp?node=2827&lan=fi 
 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi