Valikko Etsi

Pintavedet


Karjaanjoki Life
Linkki Karjaanjoki Lifen sivuille www.lohja.fi/klife/.

Hiidenveden kunnostus
Linkki Hiidenveden kunnostushankkeeseen http://hiidenvesi.com/.

Yleistä pintavesien seurannasta
Avuksi seurantatulosten tulkintaan:
Vedenlaatuluokituksen luokkarajat (Suomen ympäristökeskus) 
Vesien tarkastelussa käytetyt vedenlaatumuuttujat.
Esitteitä
• Hoida ja kunnosta kotirantaasi -esite (PDF).
• Järvien kunnostuskäsikirja
Ympäristöhallinnon internetsivuilta lisätietoja
• pintavesistä
• kuormituksesta
• rehevöitymisestä
• happamoitumisesta
• vesiensuojelusta
• vesiensuojelun lainsäädännöstä
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n internetsivuilta www.luvy.fi lisätietoa mm. vesistötutkimuksesta ja biologisesta seurannasta.

 


 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi