Valikko Etsi

Alueellinen vesienhoidon suunnittelu


Vesiensuojelun tavoitteena on saavuttaa pintavesien ja Itämeren hyvä tila sekä turvata pohjaveden hyvä laatu. Vesiensuojelun tavoitteet ja tarvittavat toimet määritellään vesiensuojelun tavoiteohjelmassa ja Suomen Itämeren suojeluohjelmassa. 
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi yhtenäistää EU:n vesiensuojelua. Direktiiviin yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015. Suomessa direktiivi pannaan täytäntöön neljällä uudella lailla, joista keskeisin on laki vesienhoidon järjestämisestä. Laissa esitetyille vesienhoitoalueille laaditaan suunnitelmat ja toimenpideohjelmat.
Lisätietoja ympäristöhallinnon internetsivuilta:
• Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö
• Osallistuminen vesienhoidon suunnitteluun
• Vesienhoidolle uudet eväät -esite (PDF)

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi