Valikko Etsi

Ilmanlaatu

Vuosien 2004-2008 aikana ilmanlaadun seuranta toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen, alueen kuntien, maakuntaliittojen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Ilmanlaadun seurantaohjelma 2004-2008 (PDF).
Ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ympäristökeskuksen ja pääkaupunkiseudun seuranta-alueilla 2009-2013. (PDF)
Tulokset Karkkilan osalta vuodelta 2006.
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueen ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuosina 2004 ja 2005. (PDF)
Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2004. (PDF)
Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2005. (PDF)
Ilmanlaatu Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella vuonna 2006. (PDF)
• KARTTA: Jäkälälajien lukumäärän perusteella laskennallisesti arvioidut vyöhykkeet Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2000 ja 2004. (PDF)
• KARTTA: Sormipaisukarpeen vaurioiden perusteella laskennallisesti arvioidut vyöhykkeet Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuosina 2000 ja 2004. (PDF)
Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 sekä erillinen kuntakohtaisten tietojen liite. (PDF)
(Uudenmaan liiton julkaisuja C 53 - 2006)
Lisätietoa ilmansuojelusta:
•  Ympäristöhallinnon ilmanlaatusivut
•  Hengitysliitto Heli ry.
•  YTV:n ilmanlaatusivut
•  Savumerkit -opas puun pienpolttoon
•  Hiukkasia ilmassa -pienhiukkasopas
•  Ilmatieteen laitos


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi