Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja -valvonta / Valtioneuvoston asetuksen vaatimukset

Valtioneuvoston asetuksen vaatimukset

Vesistöhaittojen torjumiseksi on talousjätevesien käsittelystä annettu valtakunnalliset määräykset valtioneuvoston asetuksella (209/2011). Ne koskevat kiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella. Tämä ns. hajajätevesiasetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesipäästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen huomioon erityisesti vesiensuojelu. Talousjätevesillä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälävesien lisäksi keittiöiistä, pesutiloista ja vastaavista tiloista kuten karjatilojen maitohuoneista ja muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.

Asetuksen mukaan kakkien kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee olla asianmukaisessa kunnossa 2016 mennessä. Erityisestä syystä voidaan antaa lisäaikaa enintään neljä vuotta. Uusilla rakennettavilla tai peruskorjattavilla kiinteistöillä asetus on voimassa heti.

Asetuksen mukaan jäteveden orgaanisesta aineesta on puhdistettava 90 %, fosforista 85 % ja typestä 40 %. Asetus ei määrää sitä, millä menetelmällä jätevedet on puhdistettava, vaan sen, miten puhtaaksi jätevesi on saatava. Jotta puhdistustulosta voitaisiin arvioida, asetuksessa on määritelty keskimääräiset pitoisuudet käsittelemättömän jäteveden sisältämälle orgaaniselle ainekselle (50 g/vrk/asukas), typelle (14 g/vrk/asukas) ja fosforille (2,2 g/vrk/asukas). Näihin pitoisuuksiin verrataan puhdistettua jätevettä, jolloin saadaan selville, onko puhdistustulos riittävä.

 
Sivun linkki päivitetty 9.12.2013/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi