Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus

Ajankohtaista

 

Karkkilan kaupungin kaavoituksessa on laadittu korttelia 33 ja osa Syrjänharjua koskevan ase-makaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Korttelia 33 ja osa Syrjänharjua koskevaan asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta. Vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2016.

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueella Huhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun (Nyhkälän harjun) länsipäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan toriin ja liikekeskukseen ja länsireunaltaan seurakuntatalon alueeseen. Suunnittelualue sisältää korttelissa 33 olevan Nyhkälän koulun ja Pyhäjärven kunnantuvan. Alueen itäpuolella kaavamuutokseen sisältyy Harjun pallokenttä, leikkipuisto ja muuta puisto- ja virkistysaluetta lähes vesitornille saakka. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,9 ha.  

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta siirtää entinen Pyhäjärven kunnantupa ns. Pyhäjärven kunnantalo nykyisestä paikastaan sille erikseen osoitettavalle tontille. Kaavamuutostyön yhteydessä ratkaistaan Nyhkälän koulun piha-alueen ja Nyhkälän harjun (Syrjänharjun) lähiliikunta-alueen toteuttaminen ja tilantarve tutkimalla eri ratkaisuvaihtoehtoja, mukaan lukien VU-alueen nykyisen tason säilyttäminen. Kaavamuutoksessa selvitetään myös mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.2.2017 – 27.3.2017 Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla www.karkkila.fi.

Asiasta saa lisätietoja kaavoitusarkkitehti Jari Mettälältä, p. 044 467 5458 tai s-posti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi.
 
Kirjallinen mielipide osoitetaan kaavoitukselle ja se tulee toimittaa viimeistään 27.3.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki, Tekninen toimiala, PL 50, 03601 Karkkila tai sähköpostina osoitteella kirjaamo@karkkila.fi.
 Osallistumis- ja arviointisuunniltelma

 

Sudetin pientaloalueen asemakaavan muutosehdotus.

Sudetin pientaloalueen asemakaavan muutosehdotus

 

Asukastilaisuus Sudetin pientaloalueen asemakaavan muuttamisesta

Nyhkälän koululla pidettiin asukastilaisuus Sudetin pientaloalueen asemakaavan muuttamisesta 28.10.2016. Alueen asukkailla oli mahdollisuus tutustua päivän aikana klo 11.00 – 20.00 kaavaehdotuksen sisältöön ja sen lähtökohtana olevaan taustamateriaaliin sekä kysyä kaupungin edustajilta kaavamuutoshankkeesta. Tilaisuudessa kävi yli 50 henkilöä. Kaavamuutosta ja sen tavoitteita pidettiin yksinomaan hyvänä asiana. Kaavamuutoksen sisällön lisäksi osallistuneita kiinnosti Sudetin alueen kunnallistekniikka katujärjestelyineen sekä Sudetin ja lähiympäristön historia.Kuva: kaavoitusarkkitehti Jari Mettälä (kuvassa keskellä) ja vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi (oikealla) olivat tavattavissa ja keskustelemassa Nyhkälän koululla. 


Uusi kaavoitusarkkitehti Jari Mettälä on aloittanut työt 15.8.2016. Jarin tavoittaa numerosta 0444675458 ja sähköpostilla etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

Yleistä

Tältä sivulta löytyy tietoa kaavoituksesta ja vireillä olevista kaavahankkeista Karkkilan kaupungin alueella.

Ajantasa-asemakaava

Karkkilan numeerisen ajantasa-asemakaavan yhdistelmä


Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava, maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukainen katsaus Karkkila kaupungin alueella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsaukseen ja kaavoitussunnitelmaan voi tutustua täältä.

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain. Nykyinen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.1.2008.

Maapoliittinen ohjelma 2008

Sivua päivitetty 19.5.2017/mm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi