Valikko Etsi

Karkkilan varhaiskasvatussuunnitelman luonnos kommentoitavana

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tulee ottaa kunnissa käyttöön 1.8.2017.

Karkkilan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa on laadittu elokuusta 2016 lähtien siihen kootussa vasutyöryhmässä. Karkkilan vasuasiakirja lähtee kommentointikierrokselle 15.5 - 31.5. 2017 varhaiskasvatuksen henkilöstölle, sivistysjohtajalle, varhaiskasvatusyksikön johtajille, Karviaisen toimijoille sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille.

Linkki luonnokseen

Kuntalaisten kommentteja pyydetään 31.5.2017 mennessä varhaiskasvatus@karkkila.fi

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.3.2017

Uudet päätökset tulossa postitse kaikille. 

 

Leikkiympäristön arviointi-kysely toteutettiin varhaiskasvatuksessa helmikuussa 2017

Tarkoituksena oli selvittää lasten, huoltajien ja henkilöstön mielipiteet ja huomiot Karkkilan varhaiskasvatuksen leikkiympäristöistä osana paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Saimme kyselyyn 129 vastausta kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olevilta lapsilta ja huoltajilta.

Kiitos vastauksistanne!

Yksikkökohtaiset vastaukset ovat huoltajien nähtävillä joko yksikön ilmoitustauluilla tai esim. Wilmassa. Koonti kaikkien kyselyjen vastauksista on luettavissa Karkkila Pedanet -sivustolla. Sinne pääset linkistä


https://peda.net/karkkila/varhaiskasvatus2/vp

 

UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI VOIMAAN 1.3.2017

 

Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksessa perittävistä asiakasmaksuista säädetään 1.3.2017 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 1503/2016 mukaisesti. Lapsi on Karkkilan kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa silloin, kun hän on kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai yksityisessä päivähoidossa palvelusetelillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 § vaikuttaa jatkossakin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.

 

Päivähoidossa oleville lapsille tehdään uusi viranhaltijapäätös päivähoitomaksusta 1.3.2017 alkaen. Ensimmäisen uuden asiakasmaksulain mukaisen maksun eräpäivä on 30.4.2017. Asiakasmaksupäätökset lasketaan syksyn 2016 tulotietojen tarkastuksessa ilmoitetuilla tuloilla, jollei asiakas ilmoita tulojen muutoksesta (10 % muutoksesta ilmoitettava). 

Mikäli asiakas on aiemmin valinnut korkeimman maksun ja haluaa, että 1.3.2017 alkaen maksu määrätään tulojen perusteella tulee tulotiedot toimittaa 15.3.2017 mennessä osoitteeseen:

Karkkilan kaupunki /Varhaiskasvatus, PL 50, 03601 Karkkila. Tulotiedot voidaan toimittaa myös Karkkilan kaupungintalon pääoven vieressä olevaan postiluukkuun. Tuloselvityslomake löytyy www.karkkila.fi/varhaiskasvatus ja esiopetus/päivähoitomaksut/ tuloselvityslomake/yritystulolomake.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu 290 euroa ja pienin perittävä maksu 27 euroa pysyvät ennallaan. Asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan, kuten myös maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely.

Muutokset:

Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Muiden perhekokojen osalta tulorajat pysyvät ennallaan. Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista säilyy ennallaan.

 

Perheen koko,

henkilöä

 

Tuloraja €/kk

Maksuprosentti

Alin mahdollinen

maksu 27 €, tulot

Maksu 290 €,

tulot

 

2

1915

11,5

2150

4437

3

1915

9,4

2202

5000

4

2053

7,9

2395

5724

5

2191

7,9

2533

5862

6

2328

7,9

2670

5999

 

Perheen koon ollessa suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Asiakasmaksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Toisesta lapsesta maksu on 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen ja useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perusteena aina nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 

 

Karkkilan kaupunki                                             www.karkkila.fi

Varhaiskasvatus                                                 varhaiskasvatus@karkkila.fi

PL 50, 03601 Karkkila                                         044 7674 936

 

 

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen 23.1 – 6.2.2017

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2017 – 2018 vuonna 2011 syntyneille lapsille.
Esiopetukseen haetaan sähköisellä hakemuksella, linkki  tässä.     . 

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, täytäthän myös päivähoitohakemuksen, linkki  tässä .    
Esiopetuksen lisänä oleva päivähoito pyritään järjestetään samassa paikassa esiopetuksen kanssa. (poikkeuksena vuorohoito)
Muistathan laittaa hakemuksen lisätietoihin lapsen tarvitseman hoitoajan.

Esiopetusoppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetuskuljetukseen. Lisätietoja kuljetuskriteereistä on kotisivuillamme. Kuljetusta haetaan esiopetuskuljetuslomakkeella. Lomake ja kuljetuskriteerit löytyvät kohdasta www.karkkila.fi -> Palvelut -> Varhaiskasvatus ja esiopetus -> Esiopetuskuljetukset.
Esiopetuspäätös tulee kirjeitse kotiin 28.4. mennessä. Samalla ilmoitetaan toukokuussa olevasta tutustumispäivästä.
Esiopetus alkaa keskiviikkona 16.8.2017.

Karkkilan Varhaiskasvatus
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtajat Marjaliina Moilanen 044 5533 059 ja Rauni Sääskilahti
050 5492 083.

Joulukuun varhaiskasvatuksen laskut on postitettu 10.1. ja eräpäivä on 31.1. Lasku voi olla normaalia suurempi, jos varattu hoitoaika on ylittynyt.

Sähköinen asiointi
Varhaiskasvatukseen on avattu sähköinen asiointi, josta voi ilmoittaa hoitoajat edellisen viikon maanantaihin kello 12 mennessä. Lisäksi sieltä voi tehdä varhaiskasvatushakemuksen ja ilmoittautua esiopetukseen. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköiseen asiointiin pääset tästä!

Hoitoaikaperusteinen laskutus
Varhaiskasvatuksessa on siirrytty hoitoaikaperusteiseen laskutukseen 1.8.2016 alkaen. Tarkempia tietoja maksuista voit lukea linkistä.


Päivähoidosta varhaiskasvatukseen
Esiopetuksen ja perusopetuksen uudet valtakunnalliset ja paikalliset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Ennen kysyttiin: mitä? Nyt kysytään: miten? Tämä näkökulman muutos kuvaa parhaiten opetussuunnitelmauudistusta. Esiopetussuunnitelmassa teemoina painottuvat leikki oppimisen menetelmänä, lasten ja huoltajien osallisuus, digitaalisuus, laaja-alainen oppiminen, oppimiskokonaisuudet,  toiminnallisuus sekä kestävän kehityksen teema. Uutta esiopetuksen paikallista opetussuunnitelmaa noudatetaan 1.8.2016 lähtien esiopetusyksiköissämme, ja siihen voit tutustua linkistä http://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/P%E4iv%E4hoito%20ja%20varhaisk/2016/esiopetuksen%20ops2016.pdf

Ensimmäistä kertaa historiassa myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteista on tulossa lakisääteinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista koko maassa 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät keskeiset toteuttamisen periaatteet, tavoitteet ja sisällöt, jotka ohjaavat varhaiskasvatuksen toteuttamista kaikissa eri toimintamuodoissa. Paikallisen suunnitelman valmistelu on aloitettu sitä varten kootussa työryhmässä syksyllä 2016. Siihen voit osallistua kommentoimalla Karkkilan Peda.net-sivuilla Varhaiskasvatus-osiossa https://peda.net/karkkila/varhaiskasvatus2/vp tai osallistumalla lapsesi varhaiskasvatusyksikössä käytävään keskusteluun.

Karkkilan varhaiskasvatus kehittää toimintaansa osallistumalla erilaisiin hankkeisiin: Opetushallituksen käynnistämä valtakunnallinen varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTO, seudullinen hanke Vaikuttavan varhaiskasvatuksen askelmerkit sekä sisäinen hanke Karkkila kasvattaa. Hankkeiden tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen (päiväkotien, perhepäivähoidon ja muun varhaiskasvatuksen) toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja pedagogiikan johtamista sekä tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittymistä. Hankkeiden toiminnan tavoitteet tukevat myös parhaillaan käynnissä olevan varhaiskasvatussuunnitelmauudistuksen toimeenpanoa paikallisella tasolla. Lisätietoa Peda.net linkistä: https://peda.net/karkkila/varhaiskasvatus2/kehitt%C3%A4mistoiminta2

 Karkkilan kaupunki ei rajaa lapsen subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä toteuta suhdeluvun muutosta
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 29.03.2016 kokouksessaan,
- § 24 ettei lapsen subjektiivista päivähoito-oikeutta rajata 20 h /vko varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla.
- § 25 ettei Karkkilan varhaiskasvatuksessa toteuteta asetuksen muutosta suhdeluvusta yli kolmevuotiaiden lastenosalta. Päiväkodissa tulee edelleen siis olla hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Alle kolmevuotiaiden lasten osalta enintään neljää lasta kohden tulee päiväkodissa olla vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö.

  

Haluatko tulla lastenhoitokurssille ja työskennellä palkallisena lasten hoitajana? 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia. Lastenhoitotehtävissä voi toimia 16 vuotta täytettyään.

Lastenhoitokurssille osallistuva saa valmiuksia toimia hoitajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnassa tai kurssin voi suorittaa hankkiakseen lisätietoa lasten kanssa toimimisesta. Lastenhoitokurssi sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoittelun lapsiperheessä.

Tämä toiminta on osa Lapsiperheiden palveluiden kehittämishanketta (LAPE-hanke).


Sivua päivitetty 30.5.2017/AJ


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi