Valikko Etsi

Esiopetus Karkkilassa

Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä.

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana.

esiopetukseen ilmoittautumiseen pääset tästä

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017 - 2018

syyslukukausi ke 16.8.2017 - pe 15.12.2017 (82 työpäivää)
syysloma viikko 42 (ma 16.10. - pe 20.10.2017)
joululoma ma 18.12.2017 – pe 5.1.2018

kevätlukukausi ma 8.1.2018 – to 31.5.2018 (93 työpäivää)
talviloma viikko 8 (ma 19.2. – pe 23.2.2018)
vapaapäivä ma 30.4.2018 ja pe 11.5.2018

Hoitoaikojen ilmoittaminen esiopetuksessa
Esiopetuksessa toiminnan suunnittelu ryhmissä pohjautuu lasten tarpeisiin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen; tämän vuoksi henkilökunnan on tärkeä tietää ketkä lapsista ovat kulloinkin paikalla. Henkilökunnan työvuorosuunnittelu perustuu taas lain vaatimuksiin lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen helpottaa myös perheiden hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja sovittujen hoitotuntien seuraamista. Lapsen hoitopäivät/ajat ilmoitetaan sähköisesti lapsen esiopetusyksikköön. Esiopetukseen osallistuminen (4h) ja sen lisäksi hoidontarve on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Lue lisää täältä.

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä


Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marjaliina Moilanen vastaa Toivikkeen ja Haukkamäen päiväkodeista, vuoropäiväkodista sekä Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetusryhmistä. Marjaliinan tavoittaa parhaiten arkisin klo 9-10 numerosta 044 5533 059. 

Varhaiskasvatuksen johtajat tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus@karkkila.fi

 

Sivua päivitetty 28.8.2017/ns

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Marjaliina Moilanen
 044 5533 059
varhaiskasvatus@karkkila.fi
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Rauni Sääskilahti
 050 5492 083
varhaiskasvatus@karkkila.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi