Valikko Etsi
Karkkila / Päätöksenteko

Pöytäkirjat ja esityslistat


Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä 

Esityslistat julkaistaan ennen kokouspäivää. Pöytäkirjan julkaisun jälkeen esityslista poistuu sivulta.

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Pöytäkirjat pidetään esillä kahden vuoden ajan. Jos tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, ottakaa yhteyttä kirjaamoon kirjaamo@karkkila.fi


Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liiteasiakirjojen julkisuus

Toimielinten esityslistojen, pöytäkirjojen ja liiteasiakirjojen julkaisussa otetaan huomioon salassapitosäännökset sekä henkilötietojen käsittelylle laissa asetetut vaatimukset. Kaikista asioista ja liiteasiakirjoista ei voi antaa tietoja asian valmisteluvaiheessa vaarantamatta asian käsittelyä.

 

Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsenten ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielinten jäsenten, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Karkkilan kaupungissa ilmoitusvelvollisia ovat:

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen esittelijä
Lautakuntien esittelijät

Karkkilan kaupungin sidonnaisuusilmoitukset näet täältä:

Sidonnaisuusrekisteri


Sivu päivitetty 12.6.2017/mami


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi