Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vahvistunut osayleiskaava

Vahvistunut osayleiskaava

Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan 5.9.2011 MRL 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset sekä teki tilaa 403-4-31 koskevan oikaisuluonteisen korjauksen 16.11.2012. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset 4.4.2014 ja osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 10.4.2014 alkaen.

- kaavakartta
kaavamerkinnät 1 ja kaavamerkinnät 2
kaavamääräykset
- kaavaselostus
- liikenneselvitys
- luontoselvitys
maisemaselvitys
- arkeologinen inventointi
rakennettu kulttuuriympäristö
- ilmakuvia

Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan käsittely 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan 5.9.2011. Kaava käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti. Hyväksytystä kaavasta voi valittaa valitusaikana 14.9. -13.10.2011 Helsingin hallinto-oikeudelle (os. PL 120, 00521 Helsinki) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulo siirtyy valitusten käsittelyajan. 


Kaavaehdotusaineisto uudelleen nähtävillä

Kaupunginhallitus päätti 14.3.2011 asettaa Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.4.–13.5.2011 Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä. Kirjalliset muistutukset tuli toimittaa 13.5.2011 klo 15.00 mennessä.

- täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavakartta - keskusta, itä, länsi, kaakko
- kaavamerkinnät
- kaavaselostus - 1. osa, 2. osa
- lomakepohja kirjallisen muistutuksen antamiseksi osayleiskaavaehdotukseen.

Kaavaehdotusaineisto

Ympäristölautakunta käsitteli 2.6.2010 § 43 yleiskaavaehtotuksen asiakirjat ja esitti ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi. Kaupunginhallitus päätti asettaa Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja  maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.6. - 31.8.2010. Kirjalliset muistutukset tuli toimittaa 31.8.2010 klo 15.00 mennessä Karkkilan kaupungille. Muistutukset ja lausunnot käsiteltiin yleiskaavan ohjausryhmässä lokakuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Viranomaisneuvottelu pidettiin marraskuussa 2010, ympäristölautakunta käsitteli yleiskaavaehdotusta maaliskuussa 2011. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä keväällä 2011.  

- täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavakartta - ja merkinnät
- kaavaselostus
- maisemaselvitys
- luontoselvitys
- rakennettu kulttuuriympäristö
- arkeologinen inventointi

Lomakepohja kirjallisen muistutuksen antamiseksi osayleiskaavaehdotukseen.

Kaavaluonnosaineisto

Ympäristölautakunta päätti 20.5.2009 § 45:n mukaisesti asettaa nähtäville Karkkilan keskustan yleiskaavan ja kaakkoisen osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston 3.6. - 5.8.2009. Kaupungin jäsenillä ja muilla osallisilla oli oikeus jättää mielipiteensä yleiskaavaluonnoksesta 5.8.2009 klo 15.00 mennessä.

Kaavaluonnosaineisto:

täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavakartta s1
- kaavakartta s2
- kaavakartta s3
- kaavamerkinnät
- selostus A-osa
- selostus B-osa
- selostus C-osa
- määräykset ja suositukset
- luontoselvitys
- maisemaselvitys
- rakennettu kulttuuriympäristö
- arkeologinen inventointi

 
Sivua päivitetty 21.9.2016/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi