Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

 

Yleinen tuki
Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi oppilaanohjaus, tukiopetus, eriyttäminen, laaja-alainen erityisopetus ja läksyparkki.

Tehostettu tuki
Tehostettuun tukeen siirrytään, mikäli yleinen tuki ei riitä. Tässä yhteydessä oppilaasta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen arvio yhteistyössä huoltajien kanssa. Kaikille tehostettuun tukeen siirtyville oppilaille tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan vahvuudet, tuen tarpeet ja tarvittavat tukitoimet.
Tehostetun tuen muotoja ovat yleisen tuen lisäksi esimerkiksi ohjaus- ja tukipalvelut, joustavat ryhmittelyt ja avustajapalvelut.

Erityinen tuki
Oppilaalle, jolle tehostettu tuki ei riitä, tehdään pedagogiseen selvitykseen perustuva erityisen tuen päätös. Siinä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset ohjaus- ja avustajapalvelut ja tarvittaessa yksilöllistettävät oppiaineet.
Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Erityistä tukea voidaan antaa
• kokonaan yleisopetuksen luokassa
• yleisopetuksen luokassa erityisopettajan tuella
• yleisopetuksessa avustajan tukemana
• erityisopetuksessa, osittain integroituna yleisopetuksen ryhmiin
• kokonaan erityisopetuksen pienluokassa


Erityisopetus Karkkilan kouluissa

Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään pienryhmässä, samanaikaisopetuksena ja joustavin ryhmäjärjestelyin. Jokaisessa kaupungin koulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja, joka antaa osa-aikaista erityisopetusta.

Haukkamäen ja Tuorilan koulut
erityisopettaja Minna-Helena Tuominen, 044 553 3092

Nyhkälän koulu
erityisopettaja Juha Lauriala , 044 544 6383
erityisopettaja Tiia Liljeroos, 044 767 4640 

Yhteiskoulu
erityisopettaja Minna Halmari lv. 2016-2017, 050 549 2082 tai 040 525 0886

Karkkilan yhteiskoulussa on tehostetun tuen Jopo-luokka
erityisluokanopettaja Virpi Lepistö, 044 553 5071

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan pienluokissa. Lukuvuosittain pienluokkien luokkarajat voivat vaihdella.

Lukuvuoden 2016-2017 pienluokat
Luokat 1-3, erityisluokanopettaja Anni Salo, 050 544 6379
Luokat 3-5, erityisluokanopettaja Sirpa Helislahti, 050 549 2072
Luokat 4-5, erityisluokanopettaja Aarni Leppälä, 044 544 6388
Opetus toiminta-alueittain, luokat 1-9, erityisluokanopettaja Tanja Haikonen, 050 544 7555 
Luokat 7-9, erityisluokanopettaja Outi Pohjanpalo, 040 525 0886


 Sivua päivitetty 7.10.2016/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi