Valikko Etsi
Karkkila / Hankinnat

Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen maanrakennustyöt

Karkkilan kaupungin tekninen toimiala pyytää tarjousta lähiliikunta-alueen maanrakennustöiden suorittamiseksi Karkkilan keskustassa sijaitsevan Nyhkälän koulun viereiselle Harjunkentälle. Nykyistä pallokenttää madalletaan noin 3,5 metriä, leikkausmassojen määrä on noin 28.000 m3rtr ja tulevan lähiliikunta-alueen pinta-ala on noin 8.050 m2. Alueelle sijoittuu jalkapallotekonurmipintainen pallokenttä, erillinen asfalttipintainen jääkiekkokenttä kaukaloineen sekä aluerakentamisen yhteydessä tehtävät kuivatusjärjestelmät, aitarakenteet ja tarvittava valaistus. Urakka voidaan osoittaa varsinaisessa tarjouspyyntöasiakirjassa määritellyllä tavalla. Rakennuskohde sijaitsee osoitteessa Huhdintie 17-19.

Hankintailmoitus tarjouspyyntöasiakirjoineen on julkistettu julkisten hankintojen HILMA järjestelmässä.

Hankintailmoitus löytyy linkistä https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-004602

 

Karkkilan kaupungin hankinnat tammikuusta 2018 alkaen

Karkkilan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjeita.

• Hankintalaki (1397/2016)
• Erityisalojen hankintalaki (1398/2016)
Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Karkkilan kaupungin hankinnat suoritetaan hajautetusti toimialoittain. Karkkilan kaupunki on laatimassa uuden strategian pohjalta hankintapolitiikkaa ja uuden hankintalain mukaiset ohjeet päivitetään vuoden 2018 aikana.

Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Tarjoajille tämä näyttäytyy siten, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta tapahtuu myös tarjouksen jättäminen. Pienhankinnat julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa ja suuremmat hankinnat Tarjouspalvelu-portaalissa. Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Karkkilan kaupungille, voi myös jättää tarjouksia muille hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Käynnissä olevat kilpailutukset
https://pienhankintapalvelu.fi/karkkila/
https://tarjouspalvelu.fi/Karkkila
HILMA

Tietoa julkisista hankinnoista
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Työ- ja elinkeinoministeriöSivua päivitetty 9.3.2018/jl


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi