Valikko Etsi
Kulttuuri ja vapaa-aika / Karkkilan työväenopisto / Toimintasäännöt, kurssimaksut ja ohjeet

Työvuoden 2018 - 2019 ohjelma ilmestyy paperisena elokuun toisella viikolla Hyviä uutisia Karkkilasta -lehden välissä. Ohjelma jaetaan kotiin Karkkilan alueella, ja sitä löytyy myös työväenopistolta, kaupungintalon Serveristä, kirjastosta sekä Kahvila Puustinnasta ja Käsityökahvilasta. Kurssitarjonta löytyy netistä jo nyt osoitteesta www.opistopalvelut.fi/karkkila

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.
Ilmoittautuminen alkaa to 16.8.2017 klo 12. Ilmoittautua voi:
*netissä (ympäri vuorokauden) osoitteessa www.opistopalvelut.fi/karkkila
*opistotalolla to 16.8.2018 klo 12 - 18
*puhelimitse opiston toimistoon, puh. 044 767 49 34, tyovaenopisto@karkkila.fi

Karkkilan työväenopistoon ovat tervetulleita kaikki opiskelijat niin Karkkilasta kuin muualtakin. Työväenopisto on aikuisoppilaitoksena tarkoitettu lähinnä aikuisille, mutta monissa aineissa tai kursseilla kuten musiikissa ja taideaineissa, opetus soveltuu hyvin myös nuorille ja kouluikäisille lapsille. Jotkut opinnot hyväksytään myös lukion kursseiksi. Musiikin yksilöopetuksessa opiskelupaikka säilyy kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Myös muiden kuntien asukkailla on oikeus osallistua opetukseen.

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun. Kurssin voi veloituksetta peruuttaa viikkoa (7 päivää) ennen kurssin alkua ottamalla yhteyttä opiston toimistoon. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, peritään kurssimaksu kokonaan. Sairauden perusteella kurssin voi peruuttaa veloituksetta. Sairastumisen takia tehtävä peruutus on kuitenkin ilmoitettava opistolle heti, viimeistään sairastumista seuraavan viikon aikana.
Huom. kurssilta ilmoittamatta poisjääminen tai laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Mikäli kurssi peruuntuu ja opiskelija on jo ehtinyt maksaa kurssimaksun, palautetaan maksu opiskelijalle. Kurssimaksuista päättää vapaa-ajanlautakunta sekä joiltain osin opiston rehtori.

Kurssit maksetaan kotiin lähetettävällä laskulla, Sporttipassilla, erilaisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä ja -korteilla (Smartum, Virikesetelit, TyKy-kuntoseteli, Ticket Mind&Body) tai käteismaksulla/maksukortilla. Mikäli opiskelija haluaa maksaa kurssin muuten kuin laskulla, tulee maksu suorittaa heti kurssin alussa opiston toimistoon. Mikäli opiskelijalla on maksamattomia kurssimaksuja edelliseltä lukuvuodelta, hänellä on opinto-oikeus työväenopistoon vasta kun edelliset maksut on suoritettu. Aiheettomasta laskusta ilmoitetaan opiston toimistoon laskun eräpäivään mennessä. 

Opetusministeriön myöntämää opintoseteliavustusta voi käyttää maahanmuuttajien, työttömien ja eläkeläisten kurssimaksujen korvaamiseen. Opintosetelialennusta myönnetään 100 ensimmäiselle hakijalle (á 15 euroa). Osa ryhmistä on alennettu jo valmiiksi avustuksen turvin (maininta kurssikuvauksessa), eikä näihin ryhmiin voi hakea lisäalennusta. Alennusta voi hakea vain koko lukuvuoden kestävistä kursseista ja sitä voi saada vain yhdestä kurssista / opiskelija. Opintosetelihakemus löytyy opinto-ohjelmista, lisäksi sitä on saatavilla opistotalolta.

Kaikukortilla pääsee työväenopiston kursseille maksutta. Kaikukortti on tarkoitettu Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen asiakkaille, jotka eivät tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi muuten voisi käyttää kulttuuripalveluja. Karkkilan työväenopiston kurssipaikoista 2% on saatavilla  ilmaiseksi Kaikukortilla. Kaikukortin haltijat ilmoittautuvat kursseille normaalin ilmoittautumiskäytännön mukaan. Oman Kaikukortin numero tulee aina ilmoittaa välittömästi rekisteröitymisen jälkeen sähköpostilla (tyovaenopisto@karkkila.fi) tai puhelimitse opiston toimistoon. Lisätietoja Kaikukortista saat osoitteesta http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Kaikukortti 

Kurssin alkamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuneita on riittävä määrä. Kurssi toteutetaan, mikäli sinne on ilmoittautunut viikkoa ennen kurssin alkua minimimäärä opiskelijoita. Minimimäärä on yleensä 7, liikuntaryhmissä 9. Karkkilan työväenopisto tiedottaa kurssien peruutuksista, mutta ei muistuta alkamisesta.

Opiston toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein, opiston nettisivuilla, opistotalon ilmoitustauluilla ja opintoryhmissä. Mahdollisuuksien mukaan tiedotuksessa käytetään Karkkilan paikallislehtiä, kirjeitä ja julisteita.

Opetuskerran peruutuksesta opettajan sairastumisen tai muun pakollisen esteen vuoksi ilmoitetaan tekstiviestillä tai puhelimitse. Yhtä opetuskerran peruuntumista ei korvata opiskelijalle, muut peruutukset korvataan ylimääräisin opetuskerroin.

Säännöllisesti opintoryhmässä opiskellut voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Kuluvan tai edellisen vuoden todistuksista peritään 5 euroa, tätä vanhempia kursseja koskevista todistuksista 10 euroa. Todistuksen toimitusaika on viisi vuorokautta.

Karkkilan työväenopiston opiskelijat on vakuutettu opintoryhmässä sattuneen tapaturman varalta. Opiston järjestämillä retkillä osallistujien pitää huolehtia omasta matkavakuutuksestaan.

Työväenopiston lakisääteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 - 2019 on luettavissa täällä.

Lisätietoja opiston toiminnasta ja opintoon liittyvistä kysymyksistä voi kysellä toimistosta, rehtorilta ja opettajilta.

Ajankohtaisista työväenopiston kurssikuulumisista voit lukea sivulta http://www.karkkila.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=220&alasivu=220

Sivu päivitetty 05.09.2018 ak


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi