Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017-2021 ja valvontaohjelma vuosille 2017-2018 on hyväksytty

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta on 22.9.2017 julkipanon jälkeen hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017-2021 sekä valvontaohjelman vuosille 2017-2018.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen tämän lain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on myös laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017 - 2021

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille 2017 - 2018

 

Ympäristönsuojelu ja –valvonta siirtynyt Karkkilan kaupungille 1.6.2017

Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin välinen ympäristönsuojelun ja -valvonnan yhteistoimintasopimus on päättynyt 31.5.2017. Sopimuksen perusteella Karkkilan kaupunki on ostanut Vihdin kunnalta ympäristönsuojelun- ja valvonnan viranomaispalvelut vuodesta 2011 lähtien.

Ympäristönsuojelu  hoitaa Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun ja maa-aineslain mukaiset asiat.

Lisätietoja antaa tarvittaessa asianhallintasihteeri Anne Lätti, anne.latti@karkkila.fi , 044 0421 182

Hallintolain mukaiset keskimääräiset käsittelyajatKarkkilan kaupungissa ovat:
- maa-aineslupa 12 kuukautta
- ympäristölupa 17 kuukautta 


ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse:
• 0295 020 900 asiakaspalvelu, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
• sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran. 
 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ymparistoasiakaspalvelu#.UrQhP9w8Kmw
 

 

Sivua päivitetty 10.10.2018/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi