Valikko Etsi
Kulttuuri ja vapaa-aika / Karkkila liikkeelle

Mikä?
Karkkila liikkeelle- hanke on Karkkilan kaupungin organisoima hanke, jolla pyritään liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen ja tukemiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikunnallista elämäntapaa karkkilalaisille ja luoda yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kanssa. Hanke alkoi huhtikuussa 2016 ja jatkui vuoden 2017 loppuun. Hankkeelle on hattu jatkorahoitus vuodelle 2018.

Kenelle?
Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Karkkilan kaupungin henkilöstö, lapsiperheet, vähänliikkuvat seniorit sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeessa kuitenkin pyritään lisäämään liikunnallista elämäntapaa kaikille karkkilalaisille myös kohderyhmien ulkopuolelle.

Miten?
Karkkilan kaupungin henkilöstön liikunnallista elämäntapaa pyritään lisäämään henkilöstöliikunnan avulla; työntekijöille järjestetään 8 kuukauden fyysistä aktiivisuutta mittaava liikuntahaaste, sekä  liikuntatestejä ja liikuntatapahtumia. Työpaikoille koulutetaan työpaikkaliikuntaohjaajia, ja henkilöstölle järjestetään monipuolisia liikuntaryhmiä.

Lapsiperheiden liikunnallista elämäntapaa pyritään tukemaan perheliikuntatapahtumilla, sekä lapsien aktiivisuutta Puuskutusta päivään- päiväkotikiertueella. Nuoria pyritään saada liikkeelle liikuntaryhmillä ja yhteisillä liikuntapäivillä, jossa on mahdollisuus tutustua eri lajeihin.

Vähänliikkuvia senioreita pyritään aktivoimaan vertaisohjaajamallisesti yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.



Sivu luotu 29.1.2018/ak


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi