Valikko Etsi

 Ilmoittaudu tästä linkistä 23.2.2018 mennessä

 

KESÄTYÖSETELIT 2018

Karkkilan kaupunki jakaa 30 Kesätyöseteliä 16 -19-vuotiaille, vuosina 1999-2002 -syntyneille nuorille karkkilalaisille. Nuori voi saada yhden Kesätyösetelin. Kesätyöseteleistä 15 on tarkoitettu karkkilalaisten yritysten/yhdistysten kesätyöpaikkojen hakuun. Kesätyönantajaksi ilmoittautuneet yritykset ja yhdistykset näet tästä linkistä: http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Nuorten-kesatyosetelityopaikat.  Karkkilan kaupungin yksiköiden kesätyöpaikkoihin on varattu 15 Kesätyöseteliä ja lista niistä paikoista löytyy ilmoittautumislomakkeelta.

Lisäksi Kesätyöseteleistä 10 on varattu suoraan karkkilalaisten yritysten/yhdistysten käyttöön ja yritykset/yhdistykset voivat palkata kohderyhmään kuuluvan nuoren (16 – 19-vuotias, karkkilalainen) suoraan, ilman arvontamenettelyä.

Kesätyöseteli on Karkkilan kaupungin maksama tuki karkkilalaisille yrityksille ja rekisteröityneille yhdistyksille sekä Karkkilan kaupungin yksiköille, jotka palkkaavat tiettyjen ehtojen mukaan nuoren kesätöihin kaudelle 2018.

Kesätyösetelin arvo on 350 euroa.

Yksi yritys tai yhdistys voi työllistää Kesätyöseteleillä enintään kolme nuorta, kaupungin yksiköt voivat työllistää Kesätyöseteleillä enintään viisi nuorta.

Kesätyöseteli käytännössä
 
Kesätyöseteli on Karkkilan kaupungin maksama tuki karkkilalaisille yrityksille ja rekisteröityneille yhdistyksille,
jotka palkkaavat tiettyjen ehtojen mukaan nuoren kesätöihin kaudelle 2018.
Yksi yritys/yhdistys voi työllistää Kesätyöseteleillä enintään kolme nuorta. Yritys tai yhdistys ei voi palkata perheenjäseniään Kesätyösetelillä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.
Karkkilan kaupungin yksiköt voivat työllistää Kesätyöseteleillä enintään viisi nuorta.
Kesätyösetelin arvo on 350 euroa. Kesätyösetelin ehtona on, että nuoren työllistäviä työpäiviä tulee olla työsuhteen aikana vähintään 10 ja tehtyjä työtunteja vähintään 50.
 
Palkka
Nuoren minimipalkka Kesätyöseteliä käytettäessä on 350 € eli 7 €/h. Työnantajan tulee kuitenkin maksaa kunkin alan TES:n mukaista vähimmäispalkkaa.

Jos työpäiviä tai tehtyjä tunteja on enemmän kuin yllä mainitut 10 päivää tai 50 tuntia, palkan tulee luonnollisesti olla suurempi ja vastata tehtyä työaikaa. Esimerkiksi, jos tehtyjä työtunteja on 60, palkkaa tulee maksaa vähintään 420 €. Palkan maksava yritys/yhdistys tai kaupungin yksikkö vastaa kaikista työnantajamaksuista ja -velvoitteista.
 
Lomakorvaus
Työnantajan tulee aina maksaa lomakorvaus. Yleisen vuosilomalain mukaan lomakorvaus on 9 % palkan suuruudesta. Joillakin aloilla korvaus on suurempi. Esimerkiksi 350 €:n palkasta lomakorvaus on 31,50 €. Tällöin nuorelle tulee maksaa 381,50 €, josta Karkkilan kaupungin tuki Kesätyösetelillä on 350 €. Työnantajan tulee huomioida, että maksettava lomakorvaus riippuu tehdyistä työtunneista/ maksetusta palkasta.
 
Työsuhteen ajoitus ja pituus
 
Työsuhteen tulee ajoittua 1.5. − 30.9.2018 väliselle ajalle. Tavoitteena on, että nuori saa pidemmän työsopimuksen kuin kaupungin Kesätyösetelillä tukemat kaksi viikkoa.

OHJEET NUORILLE

Kesätyösetelit arvotaan ilmoittautumislomakkeen täyttäneiden kesken. Ilmoittautumislomake on avoinna 8.2. - 23.2.2018.
Arvontaan pääset osallistumaan täyttämällä oheisen sähköisen ilmoittautumislomakkeen. Täytä omat tietosi huolellisesti. Kirjoita ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostisi osoite, jota seuraat aktiivisesti. Emme ota vastaan jälki-ilmoittautumisia.

Ilmoittautuessasi yritysten ja yhdistysten Kesätyöseteliarvontaan sinulla ei tarvitse olla työpaikka tiedossa. Ilmoittautuessasi kaupungin yksiköiden Kesätyöseteliarvontaan voit valita yksikön/yksiköt joiden Kesätyöseteli-arvontaan haluat osallistua.
Mikäli et halua osallistua arvontoihin niin voit myös olla suoraan yhteydessä Kesätyöseteli-varauksen tehneisiin yrityksiin/yhdistyksiin. Nämä yritykset/yhdistykset voivat palkata kesätyöntekijän Kesätyöseteli-arvonnassa voittaneiden lisäksi. Lista Kesätyöseteli-varauksen tehneistä yrityksistä/yhdistyksistä löytyy Karkkilan kaupungin kotisivuilta Yrittäminen – Työllisyyspalvelut – Kesätyöpaikat.

Kesätyöseteleiden arvonta suoritetaan 1.3.2018. Kaikille ilmoittautumislomakkeen määräaikaan mennessä täyttäneille arvotaan oma Kesätyösetelinumero. Kesätyöseteleitä arvotaan 30 kpl, joista 15 kappaletta on karkkilalaisten yritysten tai yhdistysten Kesätyöseteleitä ja 15 kappaletta Karkkilan kaupungin yksiköiden Kesätyöseteleitä.

Kesätyösetelin saaneille nuorille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse tiedoksi. Nuori vahvistaa Kesätyösetelin vastaanottamisen vastaamalla s-postiin. Tämän jälkeen hänelle lähetetään kirjepostina lisätietoa Kesätyösetelin vastaanottamisesta sekä yritysten ja yhdistysten tai kaupungin yksiköiden työpaikkalomake. Jos kaikille halukkaille ei riitä Kesätyöseteleitä, arvomme näiden joukosta 10 ensimmäiselle varasijapaikan, varasijapaikoille 1-10 ilmoitamme kunkin henkilökohtaisen varasijan numeron.
11 + varasijoilla oleville emme erikseen ilmoita varasijanumeroa, mutta otamme yhteyttä, mikäli Kesätyöseteleitä jää määräaikaan mennessä lunastamatta yli 5.

TOIMINTAOHJEET YRITYKSEN TAI YHDISTYKSEN KESÄTYÖSETELIN SAANEILLE NUORILLE

Lue huolellisesti postitse kotiisi tullut Info nuorelle – tiedote (postitetaan 1.3. jälkeen).
Etsi itse haluamasi kesätyöpaikka ja ota yhteyttä tähän yritykseen/yhdistykseen. Mukaan työpaikan etsintään kannattaa ottaa Kesätyöseteli-info työnantajalle - tiedote.
Kun työpaikka varmistuu, nuori ja työnantaja täyttävät yhdessä Kesätyöpaikkalomakkeen. Työnantajalle jää Kesätyöseteli-info työnantajalle -tiedote. Kesätyöseteli myönnetään nuorelle henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistusta, sekä työnantajan allekirjoittamaa työpaikkalomaketta vastaan.

Hae kesätyösetelisi 23.3.2018 mennessä Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveristä, osoitteesta Valtatie 26 B, 03600 Karkkila.
• Nuoren saama Kesätyöseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi käyttää kukaan muu.
• Kesätyöseteli tulee antaa työnantajalle viimeistään, kun kesätyö alkaa. Pidä Kesätyösetelisi hyvässä tallessa.
• Määräaikaan mennessä lunastamattomat Kesätyösetelit jaetaan varapaikkajärjestyksessä oleville nuorille.
Huomioi, että emme muistuta määräajasta!
Mikäli kesätyöseteleitä jää lunastamatta to 23.3.2018 mennessä, otamme tällöin varasijalla olevaan nuoreen yhteyttä 7.4.2018 mennessä. Hänelle lähetetään postitse lisätietoja ja annetaan aikataulu Kesätyösetelin lunastamiselle.

TOIMINTAOHJEET KAUPUNGIN YKSIKÖIDEN KESÄTYÖSETELIN SAANEILLE NUORILLE

Lue huolellisesti postitse kotiisi tullut Info nuorelle – tiedote (postitetaan 1.3. jälkeen). Tiedotteessa ilmoitetaan kaupungin työyksikkö, työskentelyajankohta ja esimies. Karkkilan kaupungin työllisyyskoordinaattori tekee kesätyösopimukset.
Kesätyöseteli myönnetään nuorelle henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistusta, sekä työnantajan allekirjoittamaa työpaikkalomaketta vastaan.

Hae Kesätyösetelisi 23.3.2018 mennessä Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveristä, osoitteesta Valtatie 26 B, 03600 Karkkila.
• Nuoren saama Kesätyöseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi käyttää kukaan muu.
• Kesätyöseteli tulee antaa työnantajalle viimeistään, kun kesätyö alkaa. Pidä Kesätyösetelisi hyvässä tallessa.
• Määräaikaan mennessä lunastamattomat Kesätyösetelit jaetaan varapaikkajärjestyksessä oleville nuorille.
Huomioi, että emme muistuta määräajasta!
Mikäli kesätyöseteleitä jää lunastamatta to 23.3.2018 mennessä, otamme tällöin varasijalla olevaan nuoreen yhteyttä 7.4.2018 mennessä. Hänelle lähetetään postitse lisätietoja ja annetaan aikataulu Kesätyösetelin lunastamiselle.
 

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Päivi Lipasti, paivi.lipasti@karkkila.fi / p. 044 4675480.Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi