Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi

Kehä V - yhteistyöhanke
Etusivu Karkkila › Hankinnat

Karkkilan kaupunki julkaisee tällä sivulla tietoja käynnissä olevista hankinnoista


Karkkilan kaupungin julkiset hankinnat

Tarjouspyyntö Karkkilan päällystystyöt 2015
Tarjoukset jätettävä 2.4.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Karkkilan kaupunki, Tekninen toimiala / kirjaamo
PL 50, 03601 Karkkila
Linkki Hilmaan: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-006277/

Kiviaineslajikkeiden hankintaa koskeva tarjouspyyntö
Tarjoukset jätettävä 11.3.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Karkkilan kaupunki, Tekninen toimiala / kirjaamo
PL 50, 03601 Karkkila
Linkki Hilmaan: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-003695/

Maantiesuolan hankintaa koskeva tarjouspyyntö
Tarjoukset jätettävä 20.3.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Karkkilan kaupunki, Tekninen toimiala / kirjaamo
PL 50, 03601 Karkkila
Linkki Hilmaan: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-003806/


Tarjouspyyntö koskien nelivetoista avolavapakettiautoa
Tarjoukset jätettävä 20.3.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Karkkilan kaupunki, Tekninen toimiala / kirjaamo
PL 50, 03601 Karkkila
Linkki Hilmaan: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-003797/


Ateriakuljetusten hankintaa koskeva tarjouspyyntö
Tarjoukset jätettävä 27.3.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Karkkilan kaupunki / kirjaamo
PL 50, 03601 Karkkila
Linkki Hilmaan: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-005408/


Yleistietoa julkisista hankinnoista

Suomen hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. EY:n lainsäädännöllä tarkoitetaan sekä EY:n perustamissopimusta että direktiivejä. Lainsäädännön soveltamisalasta, keskeisistä menettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa.
Hankintalakia sovelletaan hankinnan arvosta riippumatta kaikkiin hankintoihin.

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Kynnysarvon eli tietyn euromäärän ylittävissä hankinnoissa on noudatettava asetuksella säädettyjä erityisiä ilmoitusmenettelyjä ja velvoitteita. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii markkinaoikeus.

Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Avoimuuden periaate mm. edellyttää, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti.

Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.
Työ- ja elinkeinoministeriö - Julkiset hankinnat
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kynnysarvot

 

Karkkilan kaupunki

Karkkilan kaupunki ilmoittaa kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintansa  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Julkiset hankinnat – HILMAn sivuilla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

HILMA:n sivuilta on linkit palveluihin, joilla hankinnoista kiinnostunut yritys voi ilmoittautua sivujen seuraajaksi ja yrityksellä on näin mahdollisuus saada ilmoittamiensa kriteerien mukaisista hankinnoista tiedon suoraan yrityksen omaan sähköpostiin.

Alla olevista liitteistä saatte lisätietoa Karkkilan kaupungin ja Hiiden alueen kuntien hankintamenettelyistä sekä kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa että pienemmissä hankinnoissa.
 
Liitteet ja linkit
Karkkilan kaupungin hankintaohje v. 2011
Hankinnat.fi
Jyse 2014 tavarat
Jyse 2014 palvelut

 
Sivu päivitetty 6.3.2015/ns

Ajankohtaista
Matkailijan Karkkila
Karkkilan kaupunki
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi