Valikko Etsi

Esiopetukseen ilmoittautuminen sekä hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan päivähoitoon 22.1. - 5.2.2018

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2018 – 2019 vuonna 2012 syntyneille lapsille. 

         1. Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella.

         2.    Hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan päivähoitoon

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, täytä myös sähköinen päivähoitohakemus.
Muistathan laittaa hakemuksen lisätietoihin lapsen tarvitseman hoitoajan!

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä.

Esiopetuksen lisänä oleva päivähoito järjestetään samassa paikassa esiopetuksen kanssa (poikkeuksena vuorohoito).

Esiopetusoppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetuskuljetukseen. Lisätietoja kuljetuskriteereistä täällä. Kuljetusta haetaan esiopetuskuljetuslomakkeella täältä

Esiopetuspäätös tulee kirjeitse kotiin 28.4. mennessä. Samalla ilmoitetaan tutustumispäivästä. Esiopetus alkaa keskiviikkona 20.8.2018.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtajat Marjaliina Moilanen 044 553 3059 ja Rauni Sääskilahti 050 5492 083.

Esiopetus Karkkilassa

Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä.

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana.

esiopetukseen ilmoittautumiseen pääset tästä

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019

syyslukukausi ma 20.8.2018 - ti 18.12.2018 (80 työpäivää)
syysloma viikko 42 (ma 15.10. - pe 19.10.2018)
vapaapäivä 7.12.2018
joululoma ke 19.12.2018 –  pe 4.1.2019

kevätlukukausi ma 7.1.2019 – ke 29.5.2019 (95 työpäivää)
talviloma viikko 8 (ma 18.2. – pe 22.2.2019)

Perustellusta syystä varhaiskasvatusyksikön johtajalla on
mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä
(175 työpäivää) toteutuu.

Hoitoaikojen ilmoittaminen esiopetuksessa
Esiopetuksessa toiminnan suunnittelu ryhmissä pohjautuu lasten tarpeisiin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen; tämän vuoksi henkilökunnan on tärkeä tietää ketkä lapsista ovat kulloinkin paikalla. Henkilökunnan työvuorosuunnittelu perustuu taas lain vaatimuksiin lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen helpottaa myös perheiden hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja sovittujen hoitotuntien seuraamista. Lapsen hoitopäivät/ajat ilmoitetaan sähköisesti lapsen esiopetusyksikköön. Esiopetukseen osallistuminen (4h) ja sen lisäksi hoidontarve on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Lue lisää täältä.

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä


Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marjaliina Moilanen vastaa Toivikkeen ja Haukkamäen päiväkodeista, vuoropäiväkodista sekä Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetusryhmistä. Marjaliinan tavoittaa parhaiten arkisin klo 9-10 numerosta 044 5533 059. 

Varhaiskasvatuksen johtajat tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus@karkkila.fi

 

Sivua päivitetty 1.11.2018/tt


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi