Valikko Etsi

Kuulutukset

Tämä on Karkkilan kaupungin virallinen sähköinen ilmoitustaulu, jossa julkaistaan kaikki kaupungin kuulutukset. Tämän lisäksi viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla kaupungintalon 3. kerroksessa, palvelupiste Serverin sisääntuloaulassa, os. Valtatie 26 B.

‹‹ Takaisin luetteloon
Kuulutukset / Rakennus-, toimenpide- ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut
   
Nähtävänäolo 28.11.2017  -  13.12.2017
   

Rakennustarkastajan päätökset 27.11.2017

Rakennustarkastaja Sakari Lundberg on päättänyt 27.11.2017 seuraavat asiat:

Päätösten antopäivä on 29.11.2017.

 

 

§

Lupatunnus

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

 

53

Myönnetty

17-0143-R

HUHTI, 224-005-0049-0005

Nyhkäläntie 35, 03600 KARKKILA

 

 

 

Rakennuslupa/ Lupapiste

Sprinklaus sammutusjärjestelmän rakentaminen

 

 

 

 

Lupapäätöksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana kaupungintalolla rakennusvalvontatoimistossa, os. Valtatie 26 B, 03600 Karkkila.

 

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tätä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tekijälle, osoite PL 50, 03600 KARKKILA, 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä lukien. Päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun se on annettu.

 

 
 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi