Valikko Etsi

Kuulutukset

Tämä on Karkkilan kaupungin virallinen sähköinen ilmoitustaulu, jossa julkaistaan kaikki kaupungin kuulutukset. Tämän lisäksi viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla kaupungintalon 3. kerroksessa, palvelupiste Serverin sisääntuloaulassa, os. Valtatie 26 B.

‹‹ Takaisin luetteloon
Kuulutukset / Rakennus-, toimenpide- ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut
   
Nähtävänäolo 01.12.2017  -  18.12.2017
   

Rakennustarkastajan päätökset 30.11.2017

Rakennustarkastaja Sakari Lundberg on päättänyt 30.11.2017 seuraavat asiat:

Päätösten antopäivä on 4.12.2017.

 

 

 

§

Lupatunnus

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

 

58

Myönnetty

17-0156-M

NYHKÄLÄ, 224-004-0011-0018

Korpitie 17, 03600 KARKKILA

 

 

 

Maisematyölupa

Huonokuntoisten puiden kaataminen tontilta.

 

 

 

 

 

59

Myönnetty

15-0045-R

VATTOLA, 224-409-0001-0067

Niinimäentie 35, 03600 KARKKILA

 

 

 

Rakennuslupa

Talousrakennuksen (Harrastetilan) rakentamainen

 

 

 

 

Lupapäätöksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana kaupungintalolla rakennusvalvontatoimistossa, os. Valtatie 26 B, 03600 Karkkila.

 

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tätä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tekijälle, osoite PL 50, 03600 KARKKILA, 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä lukien. Päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun se on annettu.

 
 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi