Valikko Etsi

Kuulutukset

Tämä on Karkkilan kaupungin virallinen sähköinen ilmoitustaulu, jossa julkaistaan kaikki kaupungin kuulutukset. Tämän lisäksi viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla kaupungintalon 3. kerroksessa, palvelupiste Serverin sisääntuloaulassa, os. Valtatie 26 B.

‹‹ Takaisin luetteloon
Kuulutukset / Rakennus-, toimenpide- ja poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut
   
Nähtävänäolo 04.12.2017  -  19.12.2017
   

Rakennustarkastajan päätökset 1.12.2017

Rakennustarkastaja Sakari Lundberg on päättänyt 1.12.2017 seuraavat asiat:

Päätösten antopäivä on 5.12.2017.

 

 

 

§

Lupatunnus

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

 

60

Myönnetty

17-0155-RJ

KARKKI, 224-010-0041-0003

Kuuselantie 12, 03600 KARKKILA

 

 

 

Rakennusluvan jatkoaika

Luvan voimassaolon jatkaminen

 

 

 

 

 

61

Myönnetty

17-0157-T

VASKIJÄRVI, 224-411-0007-0098

Säynäislammintie 189, 03620 KARKKILA

 

 

 

Toimenpidelupa / Lupapiste

Elenia sähköverkko rakennuttaa uuden muuntamon.

 

 

 

 

 

62

Myönnetty

17-0158-T

VASKIJÄRVI, 224-411-0007-0098

Säynäislammintie 135, 03620 KARKKILA

 

 

 

Toimenpidelupa / Lupapiste

Elenia sähköverkko rakennuttaa uuden muuntamon

 

 

 

 

 

63

Myönnetty

17-0159-T

VASKIJÄRVI, 224-411-0007-0103

Säynäislammintie 2, 03620 KARKKILA

 

 

 

Toimenpidelupa / Lupapiste

Elenia sähköverkko rakennuttaa uuden muuntamon..

 

 

 

 

Lupapäätöksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä virka- aikana kaupungintalolla rakennusvalvontatoimistossa, os. Valtatie 26 B, 03600 Karkkila.

 

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tätä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tekijälle, osoite PL 50, 03600 KARKKILA, 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä lukien. Päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun se on annettu.

 
 
Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi