Valikko Etsi

Esiopetukseen ilmoittautuminen sekä hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen  21.1.-8.2.2019

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019 – 2020 vuonna 2013 syntyneille lapsille.  Esiopetus alkaa maanantaina 19.8.2019

         1. Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella.

         2.    Hakeminen esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, täytä myös sähköinen varhaiskasvatushakemus.
Muistathan laittaa hakemuksen lisätietoihin lapsen tarvitseman hoitoajan(esim 7-16).

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä.

Esiopetuksen lisänä oleva varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa esiopetuksen kanssa .

Esiopetusoppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetuskuljetukseen (matka yli 3 km). Lisätietoja kuljetuskriteereistä täällä. Kuljetusta haetaan esiopetuskuljetuslomakkeella täältä

Esiopetuspäätös tulee joko huoltajalle sähköpostiin tai  kirjeitse kotiin 28.4. mennessä. Samalla ilmoitetaan tutustumispäivästä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtajat Marjaliina Moilanen 044 553 3059 ja Rauni Sääskilahti 050 5492 083.

Esiopetus Karkkilassa

Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä.

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana.

esiopetukseen ilmoittautumiseen pääset tästä

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019

kevätlukukausi ma 7.1.2019 – ke 29.5.2019 (95 työpäivää)
talviloma viikko 8 (ma 18.2. – pe 22.2.2019)

Perustellusta syystä varhaiskasvatusyksikön johtajalla on
mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä
(175 työpäivää) toteutuu.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 - 2020

syyslukukausi ma 19.8.2019 - ti 17.12.2019 (81 työpäivää)
syysloma viikko 42 (14.10. - 20.10.2019)
joululoma 18.12.2019 - 6.1.2020

kevätlukukausi ti 7.1.2020 - pe 29.5.2020 (94 työpäivää)
talviloma viikko 8 (17.2. - 23.2.2020)
Ylimääräinen vapaapäivä 22.5.2020

Hoitoaikojen ilmoittaminen esiopetuksessa

Esiopetuksessa toiminnan suunnittelu ryhmissä pohjautuu lasten tarpeisiin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen; tämän vuoksi henkilökunnan on tärkeä tietää ketkä lapsista ovat kulloinkin paikalla. Henkilökunnan työvuorosuunnittelu perustuu taas lain vaatimuksiin lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen helpottaa myös perheiden hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja sovittujen hoitotuntien seuraamista. Lapsen hoitopäivät/ajat ilmoitetaan sähköisesti lapsen esiopetusyksikköön. Esiopetukseen osallistuminen (4h) ja sen lisäksi hoidontarve on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Lue lisää täältä.

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä

Varhaiskasvatuksen vastaavaopettaja lähiesimies on Nina Mäkinen , Ninan tavoittaa numerosta  044 4675 Varhaiskasvatuksen johtajat  Rauni Sääskilahden ja Marjaliina Moilasen tavoittaa parhaiten arkisin klo 9-10                       puh 050 5492 083 ja 044 5533 059
Varhaiskasvatuksen johtajat tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus@karkkila.fi

 

Sivua päivitetty 7.2.2019/sk


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi