Valikko Etsi

Haja-asutusalueiden jätevedet / selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä

Talousjätevesien käsittelystä aiheutuvien haittojen torjumiseksi on annettu valtakunnalliset määräykset valtioneuvoston asetuksella (209/2011).  Ne koskevat kiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella. Tämä ns. hajavesiasetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesipäästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen huomioon erityisesti vesiensuojelu. Talousvesillä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälävesien lisäksi keittiöistä, pesutiloista ja vastaavista tiloista kuten karjatilojen maitohuoneista ja muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.
Asetuksen mukaan kaikkien kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee olla asianmukaisessa kunnossa 2016 mennessä. Erityisestä syystä voidaan antaa lisäaikaa enintään neljä vuotta. Uusilla rakennettavilla tai peruskorjattavilla kiinteistöillä asetus on voimassa heti.
Lomakkeet
• Selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä -selvityslomake
• Mallipiirros asemapiirroksesta (selvityslomakkeeseen vaadittava liite)
Haja-asutuksen jätevesiä koskevia linkkejä:
Jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti
Rakennusvalvonta


Sivu päivitetty 9.12.2013/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi