Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja -valvonta / Luvat ja ilmoitukset / Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Tilapäisistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä Karkkilan kaupungin ympäristötoimelle ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus hyvissä ajoin, kuitenkin 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.
Milloin ilmoitus on tehtävä?
Tilapäistä melua tai tärinää saattaa aiheutua rakentamisesta, korjaustyöstä ja kunnossapidosta sekä muusta näihin rinnastettavasta työstä tai toimenpiteestä. Tilapäistä melua saattaa aiheutua myös muista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailusta, muusta urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudesta. Huomioitavaa on melun tai tärinän voimakkuus, kesto ja toistuvuus sekä näistä seikoista mahdollinen aiheutuva häiriö vaikutusalueella asuville, oleskeleville tai työskenteleville. Jos on epävarma ilmoitusvelvollisuudesta, kannattaa ottaa yhteyttä Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn tai toimenpiteen taikka sen melua aiheuttavan vaiheen taikka tapahtuman aloittamista. Ympäristösihteeri antaa ilmoituksen johdosta päätöksen, joka saattaa sisältää lisämääräyksiä toiminnasta aiheutuvien haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi.
Ilmoitusten käsittelymaksut
Meluilmoituksen käsittelystä peritään Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.
Melu


Sivu päivitetty 17.10.2014/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi