Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus

Ajankohtaista

Uusi kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpää on aloittanut 2.1.2019.

Kaavoituspäällikkö työskentelee kaavoituksen palveluyksikössä kaupungintalolla. Kaavoituspäällikön tavoittaa numerosta 044 467 5458 tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

Rakennusinventointi Vattola II (Taka-Vattolan) asemakaava- alueella

Karkkilan kaupunki teettää rakennetun ympäristön inventoinnin Vattola I /Etu-vattola) ja  Vattola II (Taka-Vattolan) asemakaava-alueilla syksyn 2018 aikana.

 

Sinisellä rajauksella on merkitty Vattola II kaava-alue.

Inventoinnissa selvitetään alueen rakennuskulttuurin kannalta merkittävät asemakaavassa huomioon otettavat kohteet. Inventointiaineisto kootaan raporttimuotoon.

Inventoinnin laatii Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson alikonsulttinaan Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Inventoijat tekevät alueella maastokäyntejä loka-marraskuun 2018 aikana. Maastokäyntien aikana valokuvataan rakennuksia sekä kadulta että pihojen puolelta. Valokuva-aineistoa käytetään myös lopullisen raportin havainnollistamiseen. Inventoijat voivat pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.

Lisätietoja inventoinnista antaa
Arkkitehti Kristina Karlsson/ Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson  k.karlsson@stadionark.fi  tai p. 040-7543704
ja
mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela/ Karkkilan kaupunki
Tapio.Jokela@karkkila.fi  p. 044 5533 421


Karkkilan kaupunki,
Kaavoitus

Ajantasa-asemakaava

Karkkilan numeerisen ajantasa-asemakaavan yhdistelmä


Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava, maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukainen katsaus Karkkila kaupungin alueella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Vuoden 2018 kaavoituskatsaus ja vuosien 2016 - 2020 kaavoitussuunnitelma

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Tässä kaavassa keskitytään elinkeinojen, logistiikan, tuulivoiman, viherrakenteen sekä kulttuuriympäristöjen teemoihin. Lisäksi kaavassa käsitellään muita ajankohtaisia aiheita, kuten asemanseutuja ja Malmin lentokenttää. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2040 ja suunnittelualueena koko Uusimaa lukuun ottamatta Östersundomin aluetta.
Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017 (§ 112) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 (§ 7) hyväksymän Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan koko maakuntakaava-alueella.


Lisätietoa kaavasta on saatavilla Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.uudenmaanliitto.fi/neloskaava.


Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi
Puhelin: (09) 4767 411

 

Sudetin pientaloalueen asemakaavan muutos sai lainvoiman 16.8.2017

Kuulutus kaavan voimaantulosta oli nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.8. - 30.8.2017 palvelupiste Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla.

Sudetin asemakaavakartta

selostusosa


Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain. Nykyinen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.1.2008.

Maapoliittinen ohjelma 2008

Sivua päivitetty 6.3.2019/rö


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi