Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus

Ajankohtaista

 

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Tässä kaavassa keskitytään elinkeinojen, logistiikan, tuulivoiman, viherrakenteen sekä kulttuuriympäristöjen teemoihin. Lisäksi kaavassa käsitellään muita ajankohtaisia aiheita, kuten asemanseutuja ja Malmin lentokenttää. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2040 ja suunnittelualueena koko Uusimaa lukuun ottamatta Östersundomin aluetta.
Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017 (§ 112) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 (§ 7) hyväksymän Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan koko maakuntakaava-alueella.


Lisätietoa kaavasta on saatavilla Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.uudenmaanliitto.fi/neloskaava.


Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi
Puhelin: (09) 4767 411

 

Sudetin pientaloalueen asemakaavan muutos sai lainvoiman 16.8.2017

Kuulutus kaavan voimaantulosta oli nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.8. - 30.8.2017 palvelupiste Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla.

Sudetin asemakaavakartta

selostusosa

 

 Ajantasa-asemakaava

Karkkilan numeerisen ajantasa-asemakaavan yhdistelmä


Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava, maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukainen katsaus Karkkila kaupungin alueella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsaukseen ja kaavoitussunnitelmaan voi tutustua täältä.

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain. Nykyinen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.1.2008.

Maapoliittinen ohjelma 2008

Sivua päivitetty 4.9.2017/mm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi