Valikko Etsi

Maa-ainesluvat

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain 4 §:n mukaan haettava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat käsittelee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Karkkilan kaupungin maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.

Maa-aineslupaa ei tarvita, mikäli aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta tulee ottajan tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Maa-ainesten ottoa koskeva linkki
- Maa-ainesten kestävä käyttö


Sivu päivitetty 11.3.2014/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi