Valikko Etsi

Päivähoidon palveluseteli

Karkkilassa otettiin 1.8.2013 yksityisessä päiväkotihoidossa käyttöön tulosidonnainen palveluseteli.

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päiväkotipalvelujen maksamisessa. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Ohjeita ja lomakkeita palveluseteliä varten

Perheille

Palvelusetelihakemus

Sopimus lapsen päivähoitopaikan käytöstä

Tuloselvityslomake / yritystulolomake

Palveluntuottajille

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi

Palvelusetelin sääntökirja yleinen ja erityinen osa


Sivua päivitetty  27.4.2018/ns

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi