Valikko Etsi

Varhaiskasvatuksen palvelut joulun ja uudenvuoden aikoihin

Kaikki kaupungin päiväkodit ovat suljettuina 24. – 26.12.2018. Päivystävä päiväkoti 27. – 31.12.2018 on Högforsin päiväkoti. Uudenvuodenpäivänä 1.1.2019 kaikki kaupungin yksiköt ovat suljettuina. 2. – 4.1.2019 avoinna ovat Högforsin ja Haukkamäen päiväkodit. Huom! Nämä päiväkodit ovat avoinna etukäteen päivähoidon varanneille.


Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut muuttuivat tammikuussa 2018

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa kertyneen tuntimäärän perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Maksut muuttuvat 1.1.2018.

Maksun määräämisen perusteena tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Palvelusetelin arvo määräytyy samoin perustein kuin kunnallinen asiakasmaksu.

Maksut muuttuvat tammikuusta 2018 alkaen asiakasmaksulain 5 ja 8 § uudistusten tullessa voimaan.

Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 % (aikaisemmin 90 %). Seuraavan kerran maksuja tarkistetaan elokuussa 2018 indeksitarkistuksen tullessa voimaan.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulevien asiakasmaksulain muutosten myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 290 e/kk ja alin perittävä maksu on 27 e/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 e/kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksu.
Mikäli asiakasmaksunne on perustunut tulotietoihin, eikä tulotiedoissanne ole muutoksia, ei lakimuutos edellytä teiltä toimenpiteitä. Tällöin asiakasmaksunne tarkistetaan meille toimittamienne tulotietojen mukaan.

Asiakasmaksut tarkistetaan kaikilta tammikuun 2018 aikana uuden tulorajan ja maksuprosentin mukaisesti ja uudet tulotiedot voi toimittaa 26.1.2018 mennessä sähköisesti osoitteeseen varhaiskasvatus@karkkila.fi
tai paperisena Kaupungintalo/ Varhaiskasvatus / Sari Kyngäs-Muhonen.

Lähetämme tammikuun loppuun mennessä kaikille perheille uuden asiakasmaksupäätöksen. 

Tulorajat ja maksuprosentit    

Perheen henkilömääräTuloraja 1.1.2018 euroa/kkMaksuprosentti 1.1.2018Tuloraja 1.8.2018 euroa/kkMaksuprosentti 1.8.2018
22 05010,7 %2 10210,7 %
32 64610,7 %2 71310,7 %
43 00310,7 %3 08010,7 %
53 36110,7 %3 44710,7 %
63 71810,7 %3 81310,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta  138 euroa (1.1.2018)  ja 142 euroa (1.8.2018).


Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
 
otettiin käyttöön 1.8.2017.Karkkilan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa on laadittu elokuusta 2016 lähtien siihen kootussa vasu-työryhmässä.

Linkki varhaiskasvatussuunnitelmaan

Sähköinen asiointi
Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointi, josta voi ilmoittaa hoitoajat edellisen viikon maanantaihin kello 12 mennessä. Lisäksi sieltä voi tehdä varhaiskasvatushakemuksen ja ilmoittautua esiopetukseen. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköiseen asiointiin pääset tästä!

Varhaiskasvatuksen johtajat tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus@karkkila.fi


Hoitoaikaperusteinen laskutus

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty hoitoaikaperusteiseen laskutukseen 1.8.2016 alkaen. Tarkempia tietoja maksuista voit lukea linkistä.Sivua päivitetty 14.12.2018/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi