Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Traficom rajoittaa HUS:n alueella liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen 27.3. - 25.4.2021, lipunmyyntirajoitus OnniBus FLEXin vuoroihin, Matkahuollon sarjalippuja sekä Karkkilan palvelusetelilippuja ei voi käyttää

26.3.2021

Traficomin matkustajarajoitukset koskevat myös Karkkilan alueen liikennettä. Koululaisten suuren kuljetusmäärän vuoksi (yli 50 % istuinpaikoista) Karkkilan kaupungin kouluautoihin ei pystytä ottamaan itsemaksavia asiakkaita 27.3. - 25.4.2021.

Matkustusrajoitus vaikuttaa myös OnniBus FLEXin Satakunnan Liikenteen vuoroihin, joissa tulee voimaan lipunkäyttörajoitus. 

OnniBus FLEXin autoissa hyväksytään matkusturajoituksen aikana ainoastaan paikanvarausjärjestelmään perustuvien lipunmyyntikanavien käyttö. 

Lipunkäyttörajoitus on ainoa keino varmistaa 50% kapasiteettirajan toteutuminen.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lippua ei ole ostettu etukäteen OnniBus.com verkkokaupasta tai mobiilisovelluksella, Matkahuollon verkkokaupasta tai R-kioskilta, jotka myyvät liput rajapinnan yli samasta kiintiöstä kuin OnniBussin omat liput, ei asiakasta voida ottaa kyytiin, kun matkustus tapahtuu rajoitusalueella. 

Matkahuollon myymät vuosi- ja sarjalipputuotteet kuten Karkkilan palveluseteli - sarjalippu eivät käy maksuvälineinä matkustusrajoituksen voimassaoloaikana.  

Kuljettajat eivät myy lippuja OnniBus FLEX vuoroilla rajoitusalueella sijaitsevilta pysäkeiltä/pysäkeille.  

Poikkeuksena ovat erityisasiakasryhmien, kuten koululaisten, varusmiesten ja siviilipalvelusta suorittavien lakisääteisten palveluiden turvaamistarve, jonka johdosta heidät hyväksytään kyytiin, vaikka varausta tietylle vuorolle ei olekaan tehtynä ja vaikka suurin sallittu matkustajamäärä tästä syystä hetkellisesti ylittyisi. 

Lisätiedot: OnniBus FLEX tiedote 26.3.2021


Traficom tiedote. Julkaistu: 25.03.2021, 14:13

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 27.3.–25.4.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tie- ja raideliikenteessä sekä kotimaan meriliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Traficom on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tekemän ilmoituksen johdosta selvittänyt tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä sairaanhoitopiirin alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Asiaa on selvitetty yhdessä terveysviranomaisten ja alueella toimivien liikennöitsijöiden kanssa. 

Traficom toteaa, että alueen tautitilanne on tällä hetkellä niin vakava, että myös lain viimesijainen keino, eli matkustajamäärän rajoittaminen, tulee ottaa käyttöön. Rajaamalla liikennevälineiden matkustajamäärän korkeintaan puoleen sallitusta voidaan omalta osaltaan torjua epidemian leviämistä, joten Traficom pitää matkustajamäärien rajoittamista välttämättömänä. 

Tie- ja raideliikennettä sekä kotimaan meriliikennettä rajoitetaan kaikissa yli kymmenen henkilön liikennevälineissä. Rajoitus koskee sekä kaikille avointa että rajoitetulle asiakasryhmälle suunnattua niin kutsuttua suljettua liikennettä. 

Arkipäivisin rajoitus ei kuitenkaan koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia matkustajia. Jos yläkoulut palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske arkipäivisin myöskään yläkouluikäisiä eli 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia. Rajoituspäätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. Lakisääteisiin palveluihin ovat oikeutettuja monet erityisryhmät. 

Erityisryhmien, kuten koululaisten, lakisääteisten palveluiden turvaamistarpeen johdosta suurin sallittu matkustajamäärä saattaa tällaisesta välttämättömästä syystä hetkellisesti ja tilapäisesti ylittyä. Näistä tilanteista aiheutuvan kohoavan altistumisriskin minimoimiseksi on erityisen tärkeää painottaa hygieniatoimia, kuten maskinkäyttöä ja käsien puhdistusta. 

Rajoitus ei koske lentoliikennettä eikä kansainvälistä meriliikennettä. Tie- ja raideliikenteessä rajoitus ei koske yöjunien makuuhyttejä eikä muita vastaavia järjestelyjä, joissa liikenneväline tai sen osa on vain samaan talouteen kuuluvien henkilöiden käytössä, koska sitä ei pidetä tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämättömänä. 

Asetettava rajoitus koskee sairaanhoitopiirin alueen rajat ylittävää liikennettä siltä osin kuin liikennöidään sairaanhoitopiirin alueella. Suurimmalla sallitulla matkustajamäärällä tarkoitetaan liikennevälineelle rekisteriin merkittyä suurinta vahvistettua matkustajamäärää. Kuljetuspalvelun tarjoajien tai tämän toimeksiannosta toimivien liikennöitsijän on selkeästi havaittavilla ja valvottavilla järjestelyillä varmistettava matkustajamäärän rajoittaminen. 

”Tautitilanteen on HUS:n alueella niin vakava, että meidän tulee ottaa käyttöön matkustajamäärien rajoittaminen tartuntatautilain viimesijainen keinona. Taudin ilmaantuvuus on erittäin korkealla tasolla ja erityisesti paikallisliikenteessä tartunnoille altistuvien jäljittäminen on haastavaa”, toteaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki. 

Päätös ilmoitukseen ja pyyntöön matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella

Lisätietoja: ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi