Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Koronatiedotteet

15.10.2021

Viikkotiedote 15.10.2021 – Karkkilan koronatilanne pahentunut viime päivinä

Karkkilan koronatilanne on pahentunut viime päivinä. Karkkilassa on todettu viimeisen neljän vuorokauden aikana peräti 27 uutta tartuntaa (kahden viikon aikana 32), ja ilmaantuvuuslukumme on tällä hetkellä 368/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä 298 koronatartuntaa (tiedot 15.10.2021). 

Kaupungin tilojen henkilömäärärajoitukset ulkoisille toimijoille päättyvät 18.10. 

Karkkilan kaupungin tiloissa ei ole enää henkilömäärärajoituksia 18.10. alkaen kaupunkiorganisaation ulkopuolisille toimijoille. Tiloissa tapahtuvan toiminnan järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti.

Henkilöstön terveysturvallisuuden varmistamiseksi kaupungin sisäisissä kokouksissa on edelleen voimassa henkilömäärärajoituksia lokakuun loppuun asti. Kaupunki antaa työnantajana erilliset ohjeet tästä henkilökunnalleen.

Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447

Hengityssuojainsuositus voimassa 31.10. saakka

THL ja Karviainen ovat antaneet omat hengityssuojainsuosituksensa. Kuten näissä suosituksissa kerrotaan, paikallisesti epidemiatilanne huomioiden voidaan tehdä näistä poikkeavia hengityssuojainsuosituksia. Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan.  

Huonon paikallisen koronatilanteen vuoksi Karkkilan kaupungin hengityssuojainsuositus jatkuu 31.10. asti. Kaupunki suosittelee hengityssuojaimen käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa (myös ulkotiloissa). Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. Kaupunki suosittelee omille työntekijöilleen hengityssuojaimen käyttöä kaikissa tilanteissa, jossa ollaan lähikontaktissa.

Koronarokotukset jatkuvat

Karviainen järjestää Karkkilassa WALK IN -rokotustilaisuuksia lähiviikkoina kaupungintalolla (Valtatie 26 D 2). Tarkemmat rokotusajat ja ohjeet löydät Karviaisen sivuilta:
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/
Ajanvarauksella rokotusaikoja on saatavilla osoitteessa
https://www.koronarokotusaika.fi/

Syyslomaviikolla emme julkaise viikkotiedotetta, ellei sille tule erityistä tarvetta.

Ikävästä tilanteesta huolimatta toivotamme terveysturvallista syyslomaviikkoa kaikille karkkilalaisille

- - - - - 


Viikkotiedote 8.10.2021 – Karkkilan koronatilanne tasaantunut

Karkkilan koronatilanne on tasaantunut, mutta ilmaantuvuusluku pysyttelee varsin korkealla tasolla edelleen. Uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana 14. Ilmaantuvuuslukumme on tällä hetkellä 161/100.000 asukasta. Koko pandemianaikainen koronatartuntojen määrä on Karkkilassa yhteensä 266 (tiedot 4.10.2021). 

Valtaosa koronatartunnoista todetaan tällä hetkellä rokottamattomilla, mutta tartuntoja on ilmaantunut myös rokotteiden läpi. Rokotteiden läpi tulleet tartunnat ovat pääsääntöisesti lieväoireisia. 

Kaupungin tilojen ja toiminnan henkilömäärärajoitukset päättyvät 18.10.

·        
Karkkilasali, suurin sallittu yleisömäärä on 230 henkilöä 17.10. asti, 18.10. alkaen salissa ei enää henkilömäärärajoituksia.

·         Uimahallikuljetukset, henkilömäärärajoitus 15 henkilöä 17.10. asti, 18.10. alkaen ei enää henkilömäärärajoituksia.

·         Muiden Karkkilan kaupungin tilojen ja toimintojen osalta ei ole enää henkilömäärärajoituksia. Tilojen haltijat ja toiminnan järjestäjät vastaavat terveysturvallisesta toiminnasta.


Tartuntatautilaki ohjaa terveysturvallista toimintaa

Muistutamme, että tartuntatautilain 58 c § on voimassa vuoden loppuun asti. Alla kopioituna osa tästä pykälästä. Koko tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447

”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Edellä tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;

3) kunnat ja kuntayhtymät;

4) uskonnolliset yhdyskunnat;

5) julkisoikeudelliset laitokset.

Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tässä pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.”


Hengityssuojainsuositus edelleen voimassa

Karkkilan kaupunki suosittelee toistaiseksi hengityssuojaimen käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa kaupungin toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. Suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä kaikille 12-vuotta täyttäneille myös ulkotiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa.

Hengityssuojainsuosituksen jatkotarve arvioidaan 12.10.2021 alueellisen ja paikallisen terveysviranomaisen suositusten sekä paikallisen tartuntatilanteen pohjalta.

Kaupungin etätyösuositus jatkuu 17.10. asti

Karkkilan kaupunki siirtyy pääsääntöisesti lähityöhön 18.10. alkaen. Kaupunki ohjeistaa henkilöstöään erikseen. 

Koronarokotukset jatkuvat

Karkkilassa järjestetään WALK IN -rokotustilaisuus tiistaina 12.10. klo 12 – 14 Karkkilan terveysasemalla (Huhdintie 23). Kaikista Karviaisen tulevien viikkojen WALK IN -rokotustilaisuuksista löydät tietoa täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/

Ajanvarauksella rokotusaikoja on saatavilla osoitteessa
https://www.koronarokotusaika.fi

Toivotamme terveysturvallista lokakuuta kaikille karkkilalaisille!

- - - - - 

Viikkotiedote 29.9.2021 – Karkkilan koronatilanne rauhoittunut

Karkkilan koronatilanne on hieman rauhoittunut. Uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana 21. Ilmaantuvuuslukumme on kuitenkin edelleen korkea, tällä hetkellä 241/100.000 asukasta. Koko pandemianaikainen koronatartuntojen määrä on Karkkilassa yhteensä 266 (tiedot 28.9.2021). 

Karviaisen alueen koronatartunnoista valtaosa (noin 80 %) todetaan rokottamattomilla henkilöillä. 20 - 34-vuotiaiden rokotekattavuus on pysytellyt alle 70 %:ssa. Kaikissa ikäryhmissä tavoitellaan yli 80 %:n rokotekattavuutta. Tämän vuoksi Karviainen suosittelee vahvasti koronarokotuksia kaikille ikäryhmille. 

Karkkilassa järjestetään WALK IN -rokotustilaisuus tiistaina 12.10. klo 12 – 14 Karkkilan terveysasemalla (Huhdintie 23). Kaikista Karviaisen tulevien viikkojen WALK IN -rokotustilaisuuksista löydät tietoa täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/
Ajanvarauksella rokotusaikoja on saatavilla osoitteessa
https://www.koronarokotusaika.fi/

Toivotamme mukavaa syysviikon jatkoa kaikille!

 - - - - 

Viikkotiedote 24.9.2021 – Karkkilassa puretaan koronarajoituksia porrastetusti

Karkkilan koronatilanne on tällä hetkellä varsin huono. Uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana 30. Ilmaantuvuuslukumme on 345/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana koronatartuntoja on ollut Karkkilassa yhteensä 255 (tiedot 22.9.2021).  Tämänhetkinen ilmaantuvuuslukujen nousu liittyy yksittäiseen tartuntaketjuun, ja siihen liittyviin jatkotartuntoihin.  

Valtionhallinnon, alueviranomaisen ja paikallisen terveysviranomaisen sekä Karkkilan tartuntatilanteen pohjalta Karkkilan kaupunki on linjannut seuraavat jatkopäätökset kaupungin toimintaa ja tiloja koskien. Päätökset ovat voimassa 1. – 14.10.2021. Tilannetta tarkastellaan edelleen aktiivisesti, ja rajoituksia muutetaan tilanteen muuttuessa. 

Kaupungin tilojen ja toiminnan henkilömäärärajoitukset 1. – 14.10.  

 • Karkkilasali, suurin sallittu yleisömäärä on 230 henkilöä (Huom. alustavan suunnitelman mukaan 15.10. alkaen salissa ei enää henkilömäärärajoituksia)
 • Kansankulma, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Kaupungintalon etätyötilat, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Koulujen liikuntasalit, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Liikuntahalli, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Kaupungin kuntosalit (liikuntahallin alasali + Kunto Kaari palvelukeskuksessa), ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Anttilantalo/työväenopistotalo, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Koulujen harrastustilat, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta 
 • Vuotinaisten leirikeskus, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Nuorisotalo NuTa, ei henkilömäärärajoitusta, järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Kirjasto, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Suomen Valimomuseo ja Galleria Bremer sekä Kahvila Pakari, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Ruukinpaja, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Etsivä nuorisotyö, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Ravintola Nyhkälän Kaari, ei henkilömäärärajoitusta, tilojen haltija vastaa terveysturvallisesta toiminnasta
 • Koulujen toiminta, iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta, jatkuvat normaalisti terveysturvallisuus huomioiden (tilarajoitukset eivät koske koulujen normaalitoimintaa)
 • Varhaiskasvatus jatkuu normaalisti terveysturvallisuus huomioiden
 • Uimahallikuljetukset, henkilömäärärajoitus 15 henkilöä (Huom. alustavan suunnitelman mukaan 15.10. alkaen 22 henkilöä) 

Hengityssuojainsuositus

Karkkilan kaupunki suosittelee vahvasti hengityssuojaimen käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa kaupungin toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtumissa. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien aikana hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. Suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä kaikille 12-vuotta täyttäneille myös ulkotiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa.

Etätyösuositus

Karkkilan kaupunki suosittelee henkilöstölleen edelleen etätyön tekemistä 14.10. asti niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Tämän jälkeen siirrytään porrastetusti lähityöhön. Kaupunki ohjeistaa henkilöstöään erikseen.  

Koronavirustestaus

Olemme tiedottaneet 15.9.2021 koronavirustestauksesta. Tarkennamme aiemmin tiedottamaamme seuraavasti (lisätty koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö): 

Koronavirustestiä ei jatkossa pääsääntöisesti tarvita oireettomilta tai lievästi oireilevilta henkilöiltä,

 • jos henkilö on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko 
 •  jos henkilöllä on aiemmin todettu covid-19-infektio ja hän on saanut yhden rokoteannoksen, josta on kulunut vähintään viikko
 • jos henkilöllä on todettu covid-19-infektio edeltävän kuuden kuukauden aikana.  

Muutos testaussuosituksessa ei koske henkilöitä,

 • joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöntekijöitä 
 • koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 • ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa 
 • vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvia. 

Edellä oleva Karviaisen suositus on yhtenevä Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän (AKR) suosituksen kanssa.

Lasten koronavirustestaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt 20.9. suosituksensa lasten koronavirus-testaamisesta kansallisen testausstrategian mukaisesti. THL suosittelee, että alle 12-vuotias viedään koronavirustestiin seuraavissa tilanteissa:

 • lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.
 • lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen
 • lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi.

Rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua testiin aina, jos heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Yllä oleva THL:n ohje ei ole juridisesti sitova. Tilannearviosta altistumisen suhteen ja sen aiheuttamista toimenpiteistä päättää aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

- - - - - 

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet  aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:   https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/


Tiedotetta päivitetty 15.10.2021/ns

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583