Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Hulevesimaksu käyttöön Karkkilassa, ensimmäisen kerran maksu peritään loppuvuodesta 2018

12.11.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä, pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta sekä katualueilta ja puistoista.

Hulevedet johdetaan suoraan vesistöihin puhdistamattomina putkiviemäreitä sekä ojia pitkin. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Hulevesimaksun käyttöönotto Karkkilassa ja ensimmäinen laskutus

Hulevesiverkoston rakentamisen sekä saneeraamisen rahoittamiseksi otetaan käyttöön ns. hulevesimaksu, joka koskee kaikkia asemakaava-alueella olevia kiinteistöjä. Maksun käyttöönotosta päätettiin kaupunginvaltuustossa 9.10.2017 § 81.

Maksu peritään kerran vuodessa. Ensimmäisen kerran maksu peritään vuoden 2018 lopulla. Mikäli kiinteistölle määräytyneessä hulevesimaksussa on epäselvyyksiä, voi lähettää sähköpostia osoitteeseen vesihuolto@karkkila.fi tai soittaa taloussihteeri Sari Kyngäs-Muhoselle numeroon 044 042 1117.

Hulevesimaksun määräytyminen

Hulevesimaksu määräytyy kiinteistökohtaisesti seuraavan kaavan mukaan   Mh= A*p.
Täten hulevesimaksu on rakennusluvan mukainen kerrosala kertaa palvelukerroin.

p =    
pientalo    0,2
rivitalo    0,2 
vapaa-ajan rakennus  0,2
kerrostalo    0,1
teollisuusrakennus  0,1
julkinen rakennus  0,1
liikerakennus   0,1

Esimerkkejä:


Omakotitalo
100-200m² = 20 - 40 euroa/vuosi.

Rivitalo
1000m² = 200 euroa/vuosi, 10as = 20 euroa/asunto.

Kerrostalo
3 kerrosta 4000m² = 400 euroa/vuosi, 36as = 11 euroa/asunto.
5 kerrosta 6000m² = 500 euroa/vuosi, 60as = 8,33 euroa/asunto.

 

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi