Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Myynnissä Huutokaupat.com palvelussa 5 omakotitonttia Haapalasta avoimella tarjouskilpailulla, huutokauppa sulkeutuu maanantaina 28.10.2019 klo 18.

16.10.2019

Karkkilan kaupunki myy Huutokaupat.com palvelussa 15.10. – 28.10.2019 klo 18 mennessä seuraavat omakotitontit. Tontteihin liittyvä karttamateriaali ja muu oheismateriaali löytyvät Huutokaupat.com:ista. ja tiedotteen lopusta.

 

Tontti-info, opastus tontin ostoon rakentamiseen ja rakennuslupahakemuksiin
Keskiviikko 16.10. klo 9-11 ja 24.10. klo 13 – 15

Tontin myynti, luovutus:
Karkkilan kaupungin mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, 044 5533 421, tapio.jokela@karkkila.fi
Rakennusluvat: Karkkilan kaupungin rakennusvalvonta, vastaava rakennustarkastaja, 050 4052 816, petri.iivari@karkkila.fi 
Käyntiosoite: kaupungintalo, Valtatie 26 D 03600 Karkkila.

Huom. Osoitteissa Karkinkatu 14 (nykyisessä asemakaavassa tontti nro 9) ja Karkinkatu 16 (nykyisessä asemakaavassa tontti nro 8) sijaitsevat tontit ovat määräaloja ja vielä lohkomatta. Määräaloista tullaan muodostamaan tontit Karkinkatu 14 kiinteistötunnuksella 224-8-7-13 ja Karkinkatu 16 kiinteistötunnuksella 224-8-7-14.

Tarjousmenettely ja maksut

Tarjoukset jätetään Huutokaupat.com palvelun kautta 15.10. – 28.10.2019 klo 18.00
mennessä.


Tontit luovutetaan avoimella tarjouskilpailulla korkeimman tarjouksen tehneelle  kauppaa vastaan noudattamalla kaupungin käyttämiä yleisiä omakotitontin kauppakirjaehtoja.

Huutokaupat.com palvelussa on mahdollista jättää ainoastaan ostotarjouksia.
Karkkilan kaupunki tekee kahden vuorokauden kuluessa tarjouskilpailun päättymisestä päätöksen myyntimenettelystä ja tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen jättäneen kanssa käynnistettävistä hintaneuvotteluista. Ostotarjoukset käsittelee Karkkilan kaupunginhallitus ja tarjouksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hintaneuvottelussa sovitaan tontin luovutusehdoista ja kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta.

Kun tontin hallintaoikeus on kauppakirjan allekirjoituksella siirtynyt kaupungin hyväksymän tarjouksen antaneelle, tontille on haettava 2 vuoden kuluessa rakennuslupa. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen on omakotitalon rakentaminen aloitettava kolmen vuoden sisällä luvan myöntämisestä.

Ostaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa ostamalleen kiinteistölle kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitos Lohjan palvelupiste, Kalevankatu 4, 08100 Lohja, p. 029 5301110.

Lisätietoja tontista ja rakentamisesta

Ennen tarjouksen jättämistä on hyvä tutustua tonttiin ja tontin kaavamääräyksiin sekä verrata niitä talon rakentamiseen liittyviin omiin toiveisiin ja tarpeisiin.

Rakennussuunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon pää- ja rakennussuunnittelijan pätevyys, asemakaavamääräykset ja rakennuksensoveltuminen rakennuspaikan maaston muotoihin sekä muuhun rakennettuun ympäristöön.  Pääsuunnittelijan valinta on rakennushankkeen ensimmäinen tehtävä, joka vaikuttaa koko rakentamishankkeen sujuvuuteen.

Karkkilan kaupungin rakennusvalvonta vastaa rakentamista koskeviin kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostitse:

Vastaava rakennustarkastaja Petri Iivari, 050 4052 816, petri.iivari@karkkila.fi
LVI-tarkastaja Timo Rautiainen, 0500 4712 27, timo.rautiainen@karkkila.fi
Lupasihteeri Hilkka Kivimäki, 044 7674 646, hilkka.kivimaki@karkkila.fi

Yleistä

Kunnallistekniikka, kuten vesi- jätevesi- ja hulevesijohdot sekä sähkö on rakennettu tontin rajalle.
Tarkemmat rakentamiseen ja kunnallistekniikkaan liittyvät ohjeet löytyvät liitteinä olevista asemakaavamääräyksistä sekä kaupungin rakennusvalvonnasta.

Maaperätutkimukset
Karkkilan kaupunki on teettänyt myytävinä olevista tonteista maaperätutkimukset. Lisätiedot Tapio Jokela 044 5533 421.

Liittymismaksut
Vesihuolto, vesi- ja viemäriliittymät, hulevesimaksut lisätiedot
vesihuoltopäällikkö Juho Oravala, 045 7685 6491, juho.oravala@karkkila.fi.

Sähköliittymät Elenia Oy, www.elenia.fi 

Lisätiedot

Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, 044 5533 421, tapio.jokela@karkkila.fi
Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, 044 7674 830, kari.setala@karkkila.fi

• Avoin tarjouskilpailu Haapalan omakotitontit.pdf
• Omakotitontit esite 10.2019
• Tonttikartta, Saukkotie
• Tonttikartta, Karkinkatu
• Tonttikartta, Pehtoorinkatu
• Saukkotie, asemakaava ja asemakaavamääräykset.pdf
• Karkinkatu, asemakaava ja asemakaavamääräykset.pdf
• Pehtoorinkatu, asemakaava ja asemakaavamääräykset.pdf
• Yleiskaavayhdistelmä.pdf


 

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi