Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Karkkilan kaupungin talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä päätetään toukokuussa

12.5.2022

Karkkilan kaupunki linjasi vuonna 2019 kaupungille uuden strategisen suunnan. Siitä alkoi yhteinen suunnitelmallinen työ kaupungin kasvun ja vetovoiman vahvistamiseksi. Uusi valtuusto hyväksyi joulukuussa 2021 uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki. Strategia asettaa kaupungin toiminnalle selkeät muutosteemat ja tavoitteet tuleville vuosille.

Karkkilassa on ollut erittäin positiivinen kehityssuunta vuosien 2020 ja 2021 aikana useillakin mittareilla. Kaupungin talouden saamiseksi kestävälle pohjalle on kuitenkin paljon tehtävää lähivuosien aikana. Karkkilan kaupungin erityistä talouden tasapainotusohjelmaa on valmisteltu vuodesta 2021 alkaen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän vuoden talousarvion joulukuussa 2021. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä, eivätkä näin täytä kuntalain vaatimuksia. Lisäksi kaupungin taseeseen on kertynyt vuonna 2019 alijäämää, jota on positiivisten tulosvuosien 2020 ja 2021 jälkeen jäljellä edelleen 495.000 euroa. Kuntalain mukaan tämä alijäämä tulee kattaa vuoteen 2024 mennessä.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on listattu ne kokonaisuudet, joiden toimenpiteillä kaupunki kattaa taseeseen kertyneen alijäämänsä ja varmistaa, ettei alijäämää kerry lisää. Nämä kokonaisuudet ovat seuraavat:

1) palveluverkon kehittäminen
2) palveluiden kokonaisuuden tarkastelu 
3) palveluista ja tiloista perittävien maksujen tarkastelu 
4) kaupungin kehittämistoiminta 
5) kaupungin jäsenyydet 
6) kaupungin organisaatio 
7) henkilöstö 
8) tulopohjan vahvistaminen.

Tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu edellä kerrotuissa kokonaisuuksissa loppuvuodesta 2021 lähtien kaupunginjohtajan johdolla. Mahdollisuuksia on kartoitettu kaikilla kaupungin toimialoilla johtajien ja päälliköiden yhteistyönä. Kaupunginhallitus on saanut säännönmukaiset katsaukset toimenpiteiden suunnittelun etenemiseen. 

Kaupunginhallitus käsitteli tasapainotustoimenpiteitä seminaarissaan 8.4.2022 ja valtuusto seminaarissaan 5.-6.5.2022. Valtuuston seminaarissa nykyinen valtuusto sai myös päivitetyn esityksen FCG:ltä taustakartoituksesta, laskelmista sekä keinovalikoimasta. Tasapainotustoimenpiteiden taustaksi ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseksi tehtiin valmistelussa vaihtoehtoisia laskelmia, joilla määriteltiin tarvittavaksi toimenpiteiden vaikutustasoksi +400 t€ vuosittain vuosien 2022-2024 aikana.

Tasapainotustoimenpiteiden tavoitteena on paitsi kattaa kaupungin taseessa oleva alijäämä, myös korjata vuoden 2022 tulos ja lisäksi vahvistaa kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin talouden pitkän tähtäimen kestävyyttä. Käyttötalouden ja taseen haasteiden lisäksi kaupungin talouden tunnusluvut ovat pääosin heikolla tasolla. Hyvien vuosien 2020 ja 2021 aikana kaupunki on lyhentänyt korkeaa lainamääräänsä noin 4 milj.€, mutta kaupungin lainamäärä on edelleen erittäin korkea. 

Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2021 hyväksymän Karkkilan uuden kaupunkistrategian pohjana on vahva yhteinen ymmärrys kaupungin haasteista. Strategia on luonteeltaan muutosohjelma, jonka tavoitteena on saada Karkkilan viimeisen kahden vuoden positiivinen kehitys jatkumaan. Kaupunkistrategian keskeiset muutosteemat ovat kasvun ja elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen. Talouden tasapainotusohjelma on linjassa kaupunkistrategian kanssa. 

Poliittisille päätöksentekijöille on nyt valmisteltu tasapainotustoimenpiteistä esitykset vuodelle 2022. Toimenpiteitä valmistellaan edelleen myös vuosina 2023 ja 2024 toteutettavaksi. Kaupunginhallitus saa esityksen toimenpiteistä käsittelyynsä 16.5.2022 kokoukseen ja valtuusto päättää muutoksista 23.5.2022. Esitettävät talouden tasapainotustoimenpiteet eivät muodostu pelkästään säästötoimista, vaan tukevat myös kaupungin kasvua ja elinvoimaa sekä kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia. Nyt esitettävät muutokset ovat pääosin kertaluonteisia. Jatkotyössä olennaista on hakea ratkaisuja, joilla on kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä pysyvä positiivinen vaikutus.

  • Vaikka nyt päätöksentekijöille esitettävillä toimenpiteillä saadaan kaupungin talouden akuutit ongelmat ratkaistua ja talousarvio sekä taloussuunnitelma korjattua, vaatii talouden saaminen kestävälle pohjalle edelleen toimenpiteitä tulevina vuosina. Syksyllä 2022 jatketaan talouden tasapainotustoimien suunnittelua kaikilla talousarviossa esitetyillä kokonaisuuksilla, toteaa kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Muutokset vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan

Kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään seuraavia talouden tasapainotustoimenpiteitä toteutettavaksi vuonna 2022.

1) Palveluverkon kehittäminen ja kaupungin kiinteistöomaisuus: Myydään kaupungin kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, näiden realisointien kertaluonteinen yhteisvaikutus on noin +260 t€. 

2) Palveluiden kokonaisuuden tarkastelu: Toteutetaan palvelumuutoksia, joiden pysyvä kokonaisvaikutus on noin +40 t€. Muutoksina esitetään muun muassa kaupungin tarjoamien liikuntatuntien toteuttamista jatkossa keskitetysti Työväenopistossa sekä varhaiskasvatuksessa avoimen kerhotoiminnan käynnistämistä. 

3) Palveluista ja tiloista perittävät maksut: Tehdään palvelumaksuihin pieniä muutoksia, joiden vuosittainen kokonaisvaikutus +5 t€.

4) Kaupungin organisaation kehittäminen: Viivästetään ei-kriittisten vakanssien täyttämistä, näiden kertaluontoinen vaikutus on noin +80 t€. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi kaupungin johtamisen ja konsernipalveluiden alueella joitain täyttämättömänä olevia vakansseja. Näiden vuosittainen kokonaisvaikutus on yhteensä +240 t€.

5) Tulopohjan vahvistaminen: Muutetaan talousarvion verotuloja noin +360 t€ sekä valtionosuuksia noin +80 t€.

6) Lisäksi vähennetään taloussuunnitelmakauden vuoden 2023 verotuloarviota 500 t€ (uusin ennuste toukokuu 2022).

Kaupunginhallitukselle 16.5.2022 esitettävien talouden tasapainotustoimien kokonaisvaikutus lisää kaupungin tuloja yhteensä noin 725 t€ ja vähentää kaupungin menoja yhteensä noin 260 t€ vuonna 2022. Kaupungin vuoden 2022 talousarvion tulos on nyt esitettävien muutosten jälkeen 190 t€ ylijäämäinen. 

Myös taloussuunnitelmakaudelle 2023-2024 esitetään muutoksia. Suunnitelmavuosien tulokset perustuvat vuoden 2022 muutoksiin sekä toimintakatteen maltilliseen kehittymiseen ja asukasmäärän hienoiseen kasvusuunnitteeseen. Vuoden 2023 taloussuunnitelman tulos on muutoksilla 527 t€ ylijäämäinen ja vuoden 2024 tulos 341 t€ ylijäämäinen.

Kaupungin taseessa olevan alijäämän kehitys muuttuu esitettävien toimenpiteiden pohjalta tulevina vuosina seuraavasti: Vuoden 2022 tulosennusteen jälkeen taseessa on alijäämää vielä 305 t€, vuosien 2023-2024 jälkeen taseen kertymä muuttuu ylijäämäiseksi (noin 560 t€).

Kaupunginhallitukselle 16.5. esitettävillä toimenpiteillä kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma saadaan muutettua kuntalain edellyttämälle tasolle. Kaupungin taseessa tilinpäätöksen 2021 jälkeen oleva alijäämä 495 t€ saadaan katettua edellä esitetyillä toimenpiteillä lain määräämässä ajassa. 

  • Haluan antaa lämpimät kiitokseni kaikille toimenpiteiden valmistelussa mukana olleille tahoille. Karkkilan tulevaisuus näyttää tässä kohtaa erittäin hyvältä. Nämä esitykset ovat osoitus siitä, mihin me karkkilalaiset yhdessä täällä pystymme, iloitsee Tuija Telén.

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi