Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Keuke auttaa ja neuvoo yrittäjiä koronakriisin seurauksissa, infopaketti

5.4.2020


KEUKESTA NEUVOJA JA APUA KRIISIN YLI 

>> autamme rahoitusavustusten hakemisessa

Tarjoamme nopeaa apuamme erityisesti talous-, rahoitus- ja henkilöstökysymyksissä sekä yrityksen toiminnan uudelleen suuntaamisessa. Voit olla yhteydessä tuttuun keukelaiseen, soittaa päivystävään kriisinumeroomme tai varata sopivan ajan verkkokalenteristamme. Neuvontaa tehdään puhelimessa ja verkkoneuvotteluna.

Me autamme sinua

muodostamaan kokonaiskuvan yrityksesi tilanteesta 

listaamaan tarvittavia toimia, mm. maksuaikajärjestelyjä 

arvioimaan tilanteen henkilöstön suhteen 

arvioimaan taloustilanteen ja rahoituksen riittävyyden 

löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet

Yrityksille on haettavissa erityyppisiä avustuksia koronaepidemian aiheuttamien vahinkojen ja häiriöiden minimoimiseen. Me avustamme myös näiden tukien hakemisessa. Hakuapu samoin kuin kaikki muut perusneuvontapalvelumme ovat maksuttomia.

Keuken kriisineuvontasivu ja sähköinen ajanvaraus: www.keuke.fi/kriisineuvonta

Keuken kriisineuvontapuhelin palvelee arkisin 9–16 numerossa 050 523 8897


ELY-KESKUKSEN TUKIEN HAKU AUKEAA 31.3.

>> 1–5 henkeä työllistäville yrityksille

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Rahoitus on suunnattu yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 henkeä työllistäville yrityksille. Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen. 

Haettavissa on kahta erityyppistä avustusta. Tilanneanalyysissä (avustus 80 % laskennallisista palkka- ja välillisistä kustannuksista, enintään 10 000 €) yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. 

Avustusta voi hakea myös laajempiin kehittämistoimenpiteisiin (avustus 80 % toimenpiteiden kokonaiskustannuksista, enintään 100 000 €), jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. 

Kenelle rahoitus sopii?

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä, ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.

joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä ´

jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan

kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää. 

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Varsinaiset hakuohjeet ovat saatavilla tiistaina 31.3. haun auettua. 

BUSINESS FINLANDILTA KEHITYSRAHOITUSTA HÄIRIÖTILANTEESEEN 

>> 6–250 henkeä työllistäville yrityksille

Business Finlandilta voi hakea liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk) joilla on 6–250 työntekijää ja midcap-yrtyksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta se ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitus on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin.

Haettavissa on kahta erityyppistä rahoitusta. Esiselvityksessä (avustus 80% projektin kokonaiskustannuksista, enintään 10 000 €) yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Kehittämisrahoituksen (avustus 80% projektin kokonaiskustannuksista, enintään 100 000 €) avulla yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Kenelle rahoitus sopii?

Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää sekä midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€

Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset

Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä.

Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/


YKSINYRITTÄJIEN TUET VIELÄ VALMISTELUSSA

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Suunnitelmien mukaan tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua. 

Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla myös työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin. 

Tiedotamme näistä ja muista vielä valmistelussa olevista tuista tarkemmin heti, kun yksityiskohdat ovat selvillä ja hakuja aukeaa. Toivottavasti mahdollisimman pian!


Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi