Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Karkkilan liikkumispalveluita kehitetään osana Smart Countryside Mobility -hanketta

17.3.2022

Karkkila on valikoitunut mukaan Smart Countryside Mobility -hankkeeseen. Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen toteuttaman hankkeen tarkoitus on parantaa Uudenmaan harvempaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on, että tämä näkyy parantuneina liikkumispalveluina käyttäjille, eli alueen asukkaille ja yrityksille sekä vaikkapa matkailijoille.

”Vaikka ensisijaisena kohderyhmänä ovat paikalliset liikkumispalveluita tuottavat ja tarjoavat yritykset, hanketta toteutetaan käyttäjälähtöisesti”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Harri Miinin.

Ensimmäisissä toimenpiteissä kartoitetaan alueen asukkaiden liikkumistottumuksia ja kokemuksia muun muassa julkisen liikenteen käytöstä. Yhteistyö kaupungin kanssa on tiivistä, ja esimerkiksi keväällä toteutettavan kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös kaupungin omassa kehitystyössä. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke jatkuu kesään 2023 saakka.

”Toimivat liikkumisratkaisut ja -palvelut mahdollistavat sujuvan arjen rakentumisen ja vahvistavat kaupungin elinvoimaa ja kestävyyttä yleisesti. Käyttäjälähtöinen selvitys ja kaupungin sisällä toimivien yritysten ja yhdistysten kuuleminen liikkumispalveluverkoston kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Tässä työssä ja hankkeessa haluamme kaupungin puolesta olla tiiviisti mukana” sanoo Karkkilan kaupungin projektipäällikkö Niina Kangas.

”Hanke tuo mukavasti uutta osaamista ja näkökulmaa kaupunkimme liikkumistarpeiden kehittämiseksi. Kestävän liikkumisen lisääminen ja saavutettavuuden parantaminen ovat ajankohtaisia asioita niin Karkkilan sisäisessä kuin ulkopuolelle suuntautuvassakin liikkumisessa. Toivottavasti saamme myös kaupunkilaiset toiveineen ja tarpeineen aktiivisesti mukaan hankkeen eri vaiheisiin”, joukkoliikennesuunnittelija Anna Vähä-Herttua toivoo.

Lisätietoja hankkeesta

www.metropolia.fi/smartcountrysidemobility

Harri Miinin, projektipäällikkö Metropolia
040 576 8392 tai harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektipäällikkö Laurea
050 441 3563 tai jaakko.hannula@laurea.fi
Kaupungintalon Veturiaulassa otetussa kuvassa ovat kaupungin projektipäällikkö Niina Kangas, joukkoliikennesuunnittelija Anna Vähä-Herttua sekä Karkkilaan tutustumassa käyneet projektin vastuuhenkilöt Raija Kaljunen Laureasta ja Harri Miinin Metropoliasta.

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi