Valikko Etsi

Lisätietoja

Tarkempia ohjeita eri jätevedenkäsittelymenetelmistä sekä niiden toiminnasta, rakentamisesta ja ylläpidosta löytyy kirjallisuudesta ja internetistä.
• Pienet jäteveden maapuhdistamot, Erkki Santala, Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisusarja B nro 1, Helsinki 1990
• Ravinteet kiertoon -käytännön keinot ja tekniikat, Raimo Flink ja Asta Seppälä, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Tampere 1997
• Kompostikäymälän rakentaminen ja käyttö, Raimo Lilja ja Marianne Hyttinen-Lilja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Vantaa 1991
• Kompostikäymäläopas, Sirkka Malkki, Työtehoseuran julkaisuja nro 342, Helsinki 1995
• Maitohuoneopas -ohjeita maitohuoneen rakentamiseen, Maitohygienialiitto ry, Helsinki 2002
• Maitohuonejätevesien käsittely, Johanna Kallio ja Erkki Santala, Suomen ympäristökeskuksen ympäristöopas nro 91, Helsinki 2002
• tiedote kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelyn tehostamisesta
• Tietoa haja-asutuksen vesiensuojelusta
• Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä puhdistamotiedosto sekä laajasti tietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaihtoehdoista
• Tietoa markkinoilla olevista kompostikäymälöistä
• www.vsagendatoimisto.fi
sivuilla esitellään haja-asutusalueen kiinteistölle toteutettuja jäteveden-käsittelyjärjestelmiä (AHA 21 -projekti)
• www.ymparistohuolto.com
muutamien jäteveden puhdistusjärjestelmiä valmistavien yritysten ja jälleenmyyjien yhteinen esittelysivu
• Tietoa vesihuollon rahoituksesta ja -avustuksista
• Hyvä jätevesien käsittely -esite 
• Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton ylläpitämä sivusto oppaaksi jätevesien maailmaan www.vesiensuojelu.fi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ylläpitämä sivusto www.hajavesi.fi
• Uudenmaan ympäristökeskuksen moniste nro:153 "Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely"
• Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen - RAVINNESAMPO -hanke
Osa 1. Asumisjätevesien käsittely (PDF)
Osa 2. Maitohuonejätevesien käsittely (PDF)
• Vesiosuuskunnan ABC : käytännönläheinen opas vesiosuuskunnan perustamista suunnitteleville
• Tietoa pohjoismaisesta maasuodatusprojektista
• Käymäläseura Huussi ry.
• Haja-asutuksen jätevesien puhdistus - katsaus maaperäkäsittelyyn. LUOKO ry, Helsinki 2007
• Puhtaiden vesien puolesta - Opas jätevesien maailmaan

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi