Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus

 

Ajankohtaista

Kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpää työskentelee kaupungintalolla kaavoituksen palveluyksikössä.

puh: 044 467 5458
sähköposti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi


Yleiskaava ja ajantasa-asemakaavat

Hyödyllisestä Kartta - Karkkila -linkistä löytyvät Karkkilassa voimassaolevat kaavat ja niiden kaavamääräykset sekä  monipuolisesti Karkkilaa käsitteleviä karttoja ja ilmakuvaa.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitussuunnitelma 2020

Kaavoitussuunnitelmasta näet ajoissa, mihin päin Karkkilaa seuraavaksi suunnitellaan uutta rakentamista.

Uusimaa-kaava 2050

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava on toistaiseksi voimassa. Sen korvaava Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuus on hyävksytty maakuntavaltuustossa 25.8.2020. Kaikki maakuntakaavat ja niiden valmisteluaineistot löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta: www.uudenmaanliitto.fi/neloskaava.

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Nykyinen on maapoliittinen ohjelma on vuodelta 2008. Maapoliittisen ohjelman uudistustyö on ajankohtainen.

Maapoliittinen ohjelma 2008

Maapoliittisen ohjelman s. 24 on kaupunkilaisen kannalta tärkeä linjaus hajarakentamisen ohjauksesta ja kantatilaperiaatteen käytöstä tilan rakennuspaikkojen laskennassa.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys 2018

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista asemakaavoitetun alueen ulkopuolella eli haja-asutusalueella huomioiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella siinä annetut määräykset ja suositukset.
Rakennusjärjestys on täydentävä määräyskokoelma, jonka edelle menevät lait (mm. MRL, YSL, VL, ML) ja niiden asetukset, Karkkilan oikeusvaikutteinen keskustaajaman ja kaakkoisosan yleiskaava 2014, voimassa olevat asemakaavat ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2§)

Rakennusjärjestyksen liitteenä on suunnittelutarvealuekartta, joka osoittaa sen alueen, jolla rakennusluvan saamiseksi täytyy ensin hakea suunnittelutarveratkaisua. Myös koko OYK2014:n alue on suunnittelutarvealuetta. OYK2014 ei ole suoraan rakennuslupien myöntämiseen tarkoitettu yleiskaava, joten kyläasutuksen alueillakin on aina haettava suunnittelutarveratkaisua.


Sivua päivitetty 8.9.2020/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi