Valikko Etsi

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali 11.2.2018, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Vaalipäivän äänestyspaikat
Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat:

1. Keskusta Yhteiskoulun ala-aula Anttilankatu 2-4
2. Haukkamäki Haukkamäen koulu Vanha Turuntie 28
3. Toivike Toivikkeen päiväkoti Pajakatu 15

Äänestys alkaa vaalipäivänä klo 9:00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20:00:aan. 
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla, jonka esittäminen äänestyspaikalla jouduttaa vaalitoimitusta. Sen puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä äänestämiselle.

Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 050 5718 329. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys
Järjestetään 17.-23.1.2018 (mahd. toinen kierros 31.–6.2.2018) Karkkilan kaupungintalon sisääntuloaulassa osoitteessa Valtatie 26 B seuraavasti:

• ke ja to klo 10.00-19.00
• pe klo 10.00-16.00
• la ja su klo 10.00-14.00
• ma-ti klo 10.00-19.00

Ennakkoäänestyksestä Toivokodissa, Mainiokodissa ja Karkkilan sosiaali- ja terveysaseman vuodeosastolla ilmoitetaan em. laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia saa äänestää kotikunnassaan ennakolta kotonaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9:00 ja 20:00 välillä erikseen sovittavana aikana.

Kotiäänestystä haluavan Karkkilassa asuvan ja äänioikeusrekisteriin merkityn tai tämän valitseman henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti (Karkkilan keskusvaalilautakunta, PL 50, 03601 Karkkila, fax 09 4258 3625; kirjaamo@karkkila.fi) tai puhelimitse (Palvelupiste Serveri p. 09 4258 3755 tai kirjaamoon 050 5270 583) keskusvaalilautakunnalle viimeistään viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16:00 (mahd. toisen kierroksen osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16:00). Jos kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, siitä on mainittava ilmoituksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään perusturvakuntayhtymä Karviaisen kotipalvelun asiakkaille sekä niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Palvelupiste Serveristä (osoite Valtatie 26, Karkkila) tai tilaamalla sähköpostitse osoitteesta palvelupiste@karkkila.fi

2.11.2017/mami

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi