Valikko Etsi
Yrittäminen / Työllisyyspalvelut / Kesätyöpaikat

Karkkilan kaupungin Kesätyösetelit 2020

Karkkilan kaupunki tukee myös tänä vuonna karkkilalaisia nuoria kesätyöpaikkojen haussa. Jaossa on viime vuoden tapaan Kesätyöseteleitä nuorille, yrityksille ja yhdistyksille karkkilalaisen 16 - 19-vuotiaan työllistämiseksi kesällä 2020. Kesätyösetelin arvo on 350 euroa.

Ilmoittaudu Kesätyöseteli-työnantajaksi

Karkkilan kaupunki kerää työnantajalistaa karkkilalaisista yrityksistä ja yhdistyksistä, jotka haluavat palkata nuoria Kesätyöseteleiden avulla kesätöihin.Listaan kerätään lisäksi ne työnantajat, jotka ovat varanneet itselleen Kesätyösetelin (varattavissa 15 kpl). Työnantajalista julkaistaan kaupungin kotisivuilla Yrittäminen – Työllisyyspalvelut – Kesätyöpaikat.

 

Ilmoittaudu mukaan Kesätyösetelin työnantajalistalle täyttämällä työpaikkaasi koskevat tiedot tästä linkistä.

 
Huomioitavaa on, että ilmoittautuminen työnantajalistalle ei ole lupaus kesätyöntekijöistä.Kesätyösetelin saaneet nuoret etsivät itse työpaikat ja lista toimii vinkkinä nuorille. Nuorten ilmoittautumisaika Kesätyöseteli-arvontaan on 24.2. – 15.3.2020 ja nuorten Kesätyösetelit arvotaan 18.3.2020.

Kesätyösetelit nuorille - arvontoihin ilmoittautuminen alkaa 24.2.2020

Kesätyösetelit ovat tarkoitettu 16 - 19-vuotiaille, vuosina 2001-2004-syntyneille nuorille karkkilalaisille. Nuori voi saada yhden Kesätyösetelin.

Karkkilan kaupungin Kesätyösetelit jaetaan arvonnan perusteella niiden nuorten kesken, jotka ilmoittautuvat määräaikaan 15.3.2020 mennessä Kesätyöseteleiden arvontaan. Kesätyöseteleitä arvotaan 15 kpl karkkilalaisten yritysten ja yhdistysten kesätyöpaikkoihin ja 10 kpl Karkkilan kaupungin yksiköiden kesätyöpaikkoihin. Lisäksi Kesätyöseteleistä 15 kpl on varattu suoraan karkkilalaisten yritysten/yhdistysten käyttöön ja yritykset/yhdistykset voivat palkata kohderyhmään kuuluvan nuoren (16 – 19-vuotias, karkkilalainen) suoraan, ilman arvontamenettelyä.

Kesätyöseteli käytännössä

Kesätyöseteli on Karkkilan kaupungin maksama tuki karkkilalaisille yrityksille ja rekisteröityneille yhdistyksille, jotka palkkaavat tiettyjen ehtojen mukaan nuoren kesätöihin kaudelle 2020. Yksi yritys/yhdistys voi työllistää Kesätyöseteleillä enintään kolme nuorta. Yritys tai yhdistys ei voi palkata perheenjäseniään Kesätyösetelillä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous,perhe tai yksityinen henkilö.
 
Kesätyösetelin arvo on 350 euroa. Kesätyösetelin ehtona on, että nuoren työllistäviä työpäiviä tulee olla työsuhteen aikana vähintään 10 ja tehtyjä työtunteja vähintään 50.
 
Palkka

Nuoren minimipalkka Kesätyöseteliä käytettäessä on 360 € eli 7,2 €/h.Työnantajan tulee kuitenkin maksaa kunkin alan TES:n mukaista vähimmäispalkkaa.

Jos työpäiviä tai tehtyjä tunteja on enemmän kuin yllä mainitut 10 päivää tai 50 tuntia, palkan tulee luonnollisesti olla suurempi ja vastata tehtyä työaikaa. Esimerkiksi, jos tehtyjä työtunteja on 60, palkkaa tulee maksaa vähintään 432 €. Palkan maksava yritys/yhdistys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja -velvoitteista.
 
Lomakorvaus

Työnantajan tulee aina maksaa lomakorvaus. Yleisen vuosilomalain mukaan lomakorvaus on 9 % palkan suuruudesta. Joillakin aloilla korvaus on suurempi. Esimerkiksi 360 €:n palkasta lomakorvaus on 32,40 €. Tällöin nuorelle tulee maksaa 392,40 €, josta Karkkilan kaupungin tuki Kesätyösetelillä on 350 €.Työnantajan tulee huomioida, että maksettava lomakorvaus riippuu tehdyistä työtunneista/ maksetusta palkasta.
 
Työsuhteen ajoitus ja pituus

Työsuhteen tulee ajoittua 1.5. − 30.9.2020 väliselle ajalle. Tavoitteena on,että nuori saa pidemmän työsopimuksen kuin kaupungin Kesätyösetelillä tukemat kaksi viikkoa.
  
Työnantaja!

Huomioithan, että arvonnassa Kesätyösetelin saaneen nuoren sekä Kesätyösetelin varanneen yrityksen/yhdistyksen tulee lunastaa Kesätyösetelinsä viimeistään 15.4.2020. Kesätyöpaikka pitää olla silloin tiedossa ja nuoren kesätyöpaikkalomake allekirjoitettuna työnantajan puolesta. Työnantaja vastaa nuoren työsopimuksesta, työhön opastamisesta, palkanmaksusta sekä työtodistuksen kirjoittamisesta.
 
Kesätyösetelikorvauksen maksaminen
Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantaja hakee takautuvasti kesätyösetelikorvausta Karkkilan kaupungilta myöhemmin toimitettavien ohjeiden mukaan. Kesätyöseteleiden korvaus maksetaan työnantajalle tarkistetun laskun ja siihen liitettävän palkkakuitin ja työtodistuksen pohjalta.
 
Lisätiedot
Karkkilan kaupunki
Työllisyyspalvelut, työllisyyskoordinaattori Päivi Lipasti
+358 44 467 5480, paivi.lipasti@karkkila.fi


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi