Valikko Etsi
Palvelut / Kadut, tiet, puistot ja matonpesupaikat

Kadut, tiet, matonpesupaikka ja puistot


Kadut ja tiet
Katujen ja väylien kunnossapito, oma rakentaminen, päällystykset, katuvalaistus, romuajoneuvojen käsittely, maankaatopaikat ja kaivantolupa-asiat.

Kaivantoluvan maksu
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisten alueiden kaivantoluvan maksun kokouksessaan 20.03.2023 (§ 11). Kaivantolupahakemus  ja Kaivantolupa aluekartta 2023. Liitteet avautuvat uuteen ikkunaan palvelutarjoajan sivustolla.

Koirapuisto
Karkkilan koirapuistosta lisätietoja täältä.

Koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen
Koirien ulkoiluttamiseen ja kouluttamiseen on varattu hiekkapohjainen, aitaamaton alue Alimmaisissa Maijalantien päässä. Aluetta hoitaa Karkkilan Seudun Koirakerho ry. Koiria voi uittaa kaikilla muilla paitsi yleisillä uimarannoilla.

Matonpesupaikka 
Karkkilan kaupungin matonpesupaikka sijaitsee Pyhäjärvenraitilla (Turuntien kupeessa), Pyhäjärvestä lähtevän Karjaanjoen suistossa. Pesuvesi otetaan joesta ja se johdetaan jätevesiviemäriin. Alueella on mattomankeli ja kuivaustelineitä. Matonpesupaikka on avoinna kesäkaudella joka päivä klo 5.00 - 24.00.  Matonpesupaikka on avoinna jälleen koko kesän! Hanat suljetaan syksyn tullen viimeistään, kun yöpakkaset alkavat. 

Puistot ja leikkipuistot
Puistoista ja leikkipuistoista löydät tietoa täältä.

Palaute kaduista, matonpesupaikoista ja puistoista Virka-aikana palvelupiste Serveri 09 4258 3755.
Tekninen päivystys virka-ajan ulkopuolella 0500 211 080

Katualueelle ulottuvat puiden ja pensaiden oksat poistettava
Kiinteistöjen puut ja pensaat voivat olla vaarana yleiselle liikenteelle ja haittana katualueen kunnossa- ja puhtaanapidolle.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia katualueeseen välittömästi rajautuvista puista ja pensaista. Niiden kasvusto ei saa haitata liikennettä eikä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa. Liikkumisen turvallisuuden takia katualueilla tulee olla esteetön näkyvyys. Erityisen hankalia ovat risteysalueet, joissa pensaat tai puiden oksat ovat kasvaneet ja levittäytyneet katualueelle. Puiden oksat voivat rikkoa kunnossapitokaluston sivupeilejä ja vilkkuja ja näistä kiinteistön oksien tapauksessa kiinteistö joutuu itse vastuuseen. Myös katujen osoitekilvet ja muut liikenne-merkit ovat voineet jäädä katualueelle levittäytyneiden kiinteistön puiden oksien tai pensaiden alle piiloon ja tästä voi aiheutua haittaa esimerkiksi poliisille ja pelastustoiminnalle.

Kiinteistöjen tulee tarkistaa omalta osalta, ovatko omat puut ja pensaat kasvaneet katualueelle. Kaupungin puistopuoli voi tarvittaessa antaa asiantuntija-apua puiden leikkaamiseen liittyvissä kysymyksissä katualueelle levittäytyneistä puiden oksista. Näistä asioista voi olla yhteydessä kaupungin puistopuolen puutarhatyöntekijöihin: Janne Laakso p. 044 4675513 ja Risto Vestola p. 050 592 0832.

Kaupungin liikennealueiden ylläpidossa valvotaan katualueen vapaata tilaa ja puutteita on havaittu eri puolilla kaupunkia syksyn 2017 ja kevään 2018 tarkastusten yhteydessä. Jos kiinteistöjen istutukset katsotaan haittaavan yleistä liikkumista, aiheuttaa näkemähaittaa tai vaarantaa yleistä turvallisuutta, kaupunki jättää erikseen niiden kiinteistöjen postilaatikkoon tämän ilmoituksen, jolla kaupunki muistuttaa kiinteistöjen omistajia omien puu- ja pensasistutusten hoitovelvollisuudesta.

Katualueelle ulottuvien kiinteistöjen puiden ja pensaiden oksat tulee leikata 2018 kesäkuuhun mennessä. Liitteenä on kuva, joka havainnollistaa katualueen tilatarpeen.

Terveisin kuntatekniikka / puistotSivua päivitetty 19.5.2024/ns

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Yhdyskuntatekniikka
Puistotyöntekijä
Janne Laakso
 044 4675 513
Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kari Seppälä
 044 4675 488
Yhdyskuntatekniikka
Puistotyöntekijä
Risto Vestola
 050 5920 832

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi