Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

26.11.2020

Tiedote 26.11.2020 – Uusia koronarajoituksia Karkkilaan 30.11.2020 alkaen

Tilannekatsaus  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue on kokonaisuudessaan koronapandemian leviämisvaiheessa. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 43 uutta tartuntaa. Tartuttavuusluku alueella on 114 tapausta / 100 000 asukasta kahdessa viikossa. Karviaisen alueella on huolestuttavan suuri määrä koronatartuntoja sekä altistuneita.

Karviaisen pandemiatyöryhmä ja Karviaisen sekä Vihdin ja Karkkilan johto ovat yhdessä käyneet läpi uudet STM:n, HUS:n ja THL:n ohjeet ja suositukset. Aluehallintovirastolta tullee uudet määräykset vielä tämän viikon aikana. Näihin ohjeistuksiin sekä alueen tartuntatautitilanteeseen perustuen Karkkilan kaupunki on linjannut seuraavat suositukset ja rajoitukset.

Nämä rajoitukset ovat Karkkilassa voimassa määräaikaisesti 30.11. – 18.12.2020. Rajoitukset koskevat kaikkia ikäryhmiä.

 1. Kaikki kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet Karkkilassa perutaan.
 2. Karkkilan lukio siirtyy etäopetukseen syyslukukauden loppuun asti. Lukiolaisille tarjotaan ruokailumahdollisuus lukiolla etukäteisilmoittautumisella (lukio tiedottaa koteja asiasta).
 3. Kaikki kaupungin järjestämä ryhmä- ja yksilöharrastustoiminta keskeytetään ja harrastuksia toteutetaan vain etämuotoisena.
 4. Kaikki kaupungin sisäliikuntatilat suljetaan pois lukien koulujen normaali toiminta.
 5. Kaupungin ulkoliikuntatiloissa harrastusryhmien koko rajataan korkeintaan 10 henkilöön (koskee myös koirapuistoa). Pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat suljetaan.
 6. Poikkeuksena edellisiin ammattimainen (maajoukkue- ja SM-taso) liikuntaharjoittelu saa jatkua.
 7. Museot suljetaan yleisöltä.
 8. Kirjasto suljetaan yleisöltä.
 9. Työväenopiston toiminta jatkaa etäopetuksena mahdollisuuksien mukaan. Anttilan talon ja työväenopiston tilat suljetaan yleisöltä.
 10. Nuorisopalveluiden ryhmätoiminta keskeytetään, yksilöpalvelut jatkuvat.
 11. Kaikki kaupungin tapahtuma- ja kokoustilat suljetaan (mm. Karkkilasali, Kansankulma, Vuotinaisten leirikeskus), pois lukien koulujen normaali toiminta.
 12. Kaikessa Karkkilan kaupungin järjestämässä toiminnassa ja kaupungin tiloissa tulee käyttää hengityssuojainta.
 13. Karkkilan kaupunki siirtyy etätyöhön kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Lähityössä huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvi- ja ruokatauot porrastetaan tarkoituksena välttää ryhmien kokoontumista.
 14. Karkkilan kaupungin kaikki työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu lähiasiakastyö, käyttävät asiakastilanteissa hengityssuojaimia. Fyysisiä kontakteja pyritään välttämään kaikissa työtehtävissä.

Karkkilan peruskoulut jatkavat lähiopetuksessa. Varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat normaalisti.

Yläkoulussa sekä henkilöstön että oppilaiden tulee käyttää hengityssuojaimia. Karkkilan kaupunki hankkii hengityssuojaimet keskitetysti sekä henkilöstölle että oppilaille.

Karkkilan kaupunki antaa 27.11. henkilöstölleen erilliset ohjeet uusien rajoitusten huomioimisesta työtehtävissä.

Lisäksi suosittelemme seuraavaa

 1. Yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää. (Aluehallintovirastolta tullee määräykset näiden osalta lähipäivinä.)
 2. Yksityiset sisäliikuntapaikat suljetaan ja niiden lähikontakteissa tapahtuva toiminta keskeytetään (Suositellaan etätoiminnan jatkamista edelleen).
 3. Paikalliset urheiluseurat ja joukkueet eivät osallistu muidenkaan alueiden urheilutapahtumiin.
 4. Hoivakoteja ja asumispalveluyksiköitä suositellaan rajaamaan vierailut minimiin.
 5. Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Lähityössä suositellaan hengityssuojaimen käyttöä ja ruokailu- ja kahvitaukojen porrastamista.
 6. Suosittelemme välttämään yksityistilaisuuksien järjestämistä.

Hengityssuojainsuositukset

Suosittelemme erittäin vahvasti, että THL:n antamaa kasvomaskisuositusta noudatetaan. Alla linkki suositukseen: THL:n kasvomaskisuositus

Hengityssuojainta suositellaan käytettäväksi aina alla olevissa tilanteissa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita. 

1. joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
2. julkisissa sisätiloissa
3. työpaikoilla
4. kuljettaessa ryhmäkyydeillä

 

Karviaisen palvelut

1. Rajoituksista huolimatta potilailla/asiakkailla on oikeus palveluihin ja asioiden käsittelyyn. Karviainen jatkaa toimintaansa toistaiseksi normaaliin tapaan.

2. Karviaisen toiminnassa vältetään fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.

3. Asiakkaiden tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti ja asiakkaisiin otetaan yhteyttä, mikäli palvelu voidaan toteuttaa etänä. Muissa tapauksissa asiakkaan tulee saapua tapaamiseen/vastaanotolle sovitusti ja käyttäen hengityssuojainta.

Karviaisen väestötiedote uusista rajoituksista on luettavissa täältä.


Toivomme, että näillä määräaikaisilla rajoituksilla saamme koronatartuntojen leviämisen talttumaan. Kiitämme etukäteen kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aikaisemmat ajankohtaistiedotteet

Tiedote 25.11.2020 –Karkkilan koronarajoitukset
 

Pääkaupunkiseutu ja myös Karviaisen alue on siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Karkkilan kaupunki valmistelee parhaillaan uusia omia koronarajoituksia yhdessä Karviaisen ja Vihdin kanssa. Niistä tiedotetaan vielä tämän viikon aikana kaupungin omissa kanavissa. Uudet rajoitukset tullaan ottamaan käyttöön maanantaista 30.11. alkaen.

Tällä hetkellä Karkkilassa ovat voimassa seuraavat, 20.11.2020 tehdyt rajoitukset, jotka astuivat voimaan 23.11. Rajoitukset perustuvat aluehallintoviraston määräyksiin sekä paikallisen terveysviranomaisen (Karviainen) suosituksiin.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa 23.11.–13.12.2020. Kielto koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta, myös Karkkilaa.

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan mm. konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja. Rajatuissa ulkotiloissa voi yhä järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Aikuisten harrastustoiminta 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan, että kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kolmeksi viikoksi 23.11.–13.12.2020.

Karkkilan kaupunki on päättänyt 20.11.2020 harrastustoiminnan rajoituksista Karkkilassa. Päätöksessä on huomioitu toiminnan tosiasialliset mahdollisuudet turvavälien noudattamiseen.

Karkkilan kaupungin tiloissa ja toiminnassa on voimassa seuraavat rajoitukset 23.11.–13.12.:
- Mitään sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja kontaktilajien harrastustoimintaa ei järjestetä
- Aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita ja alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä.
- Aikuisten muussa harrastustoiminnassa ryhmien koko rajataan korkeintaan 20 henkilöön.
- Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä.
- Kaikissa sallituissa ryhmäharrastuksissa tulee noudattaa turvavälejä ja hygieniasuosituksia, muussa tapauksessa ne kielletään.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia omissa tiloissaan ja toiminnassaan. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä.

Kaupunki lähettää seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttaa joukkue- ja kontaktilajien vuorot kaupungin tiloissa 23.11.-13.12.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitukset eivät koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Yksityistilaisuudet

Aluehallintoviraston ja kaupungin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Karviainen ja Karkkilan kaupunki suosittelevat, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, kannattaa jättää pois.

Hengityssuojainten käyttö

HUS on antanut uudet suositukset hengityssuojainten käytöstä. Karviainen ja Karkkilan kaupunki antavat seuraavat suositukset.

Hengityssuojainten käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
- julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
- toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
- harrastustoiminnassa
- työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi hengityssuojainten käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä.

Yksityishenkilöt hankkivat hengityssuojaimensa itse. Kaupunki huolehtii henkilökuntansa hengityssuojainten hankinnasta keskitetysti.

Etätyö

Etätyön tekemistä suositellaan kaikissa tehtävissä aina, kun se on mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työpaikoilla suositellaan ruokailujen ja kahvitaukojen porrastamista. Työpaikoilla suositellaan työntekijöille hengityssuojainten käyttöä aina, kun turvavälejä ei voida toteuttaa.

Kiitos kaikille vastuullisesta toiminnasta!

----------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 24.11.2020 - Karviaisen alue siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Pääkaupunkiseutu on ollut 19.11. lähtien koronaepidemian leviämisvaiheessa, ja Karviaisen alue on siirtynyt leviämisvaiheeseen 23.11. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 38 uutta tartuntaa. Tartuttavuusluku Karviaisen alueella on 100 tapausta/100 000 asukasta kahdessa viikossa. Karviaisen alueella on myös joukkoaltistumisia sekä epidemia yhdessä palveluasumisen yksikössä Nummelassa.

Toistaiseksi Karviainen on pystynyt tekemään tartunnanjäljitystä reaaliaikaisesti. Myös Karviaisen alueella tilanne näyttää menevän huolestuttavaan suuntaan. Tämän johdosta on aiempaakin tärkeämpää, että kaikki noudattavat huolellisesti suojainsuosituksia sekä muita turvallisuusohjeita.

Karkkilan kaupunki on 23.11. täsmentänyt 20.11. annettuja ohjeistuksia seuraavasti:

Julkiset tilat

Kaupungin julkisissa tiloissa saa olla enintään puolet tilan sallimasta maksimihenkilömäärästä. Tiloissa tulee kuitenkin pystyä pitämään turvavälit. 

Karkkilassa kaikki koulut jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa.

Ryhmäharrastustoiminta

Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä. Tämä koskee myös kaikkea kaupungin järjestämää liikuntatoimintaa.


Karkkilan kaupunki toivoo karkkilalaisten noudattavan ohjeita ja suosituksia sekä toimivan vastuullisesti. Kiitos etukäteen kaikille!

-------------------------------------------------------------------------------------

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tiedote 24.11.2020


Kaupunginjohtajasta jätetty työsuojeluilmoitus käsiteltiin loppuun kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020.
 
Karkkilan kaupunginhallitukselle jätettiin 10.6.2020 työsuojeluilmoitus epäasiallisesta kohtelusta koskien kaupunginjohtaja Tuija Telénin toimintaa. Työsuojeluilmoituksen oli allekirjoittanut yhdeksän Karkkilan kaupungin työntekijää/viranhaltijaa.
 
Kaupunginhallitus toteutti asiassa selvityksen ulkopuolisen asiantuntijan, Työterveyslaitoksen toimesta. Työsuojeluilmoituksen selvittämiseksi toteutettiin kaupungin johtoryhmää koskeva työyhteisöselvitys, jossa selvitettiin myös kaupungintalon työilmapiiriä.
 
Selvitys toteutettiin sovitusti syksyn 2020 alussa ja kaupunginhallitus sai yhteenvedon selvittäjän johtopäätöksistä kokouksessaan 19.10.2020.

Työsuojeluilmoituksen osalta asia tuotiin kaupunginjohtajaa koskien päätökseen kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020. Asia käsiteltiin kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemen selostuksen pohjalta ilman kaupunginjohtajan läsnäoloa. Vaikka työsuojeluilmoitus ja sen johdosta tehty selvitys eivät ole sisällöltään julkisia asiakirjoja, kaupunginhallitus käsitteli asiakohdan julkisena asian saaman huomattavan julkisuuden vuoksi.

Työterveyslaitoksen tekemän selvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginjohtaja Tuija Telénin taholta ei ole todettu epäasiallista kohtelua kahdeksan työsuojeluilmoituksen allekirjoittajan kohdalla. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että yhden ilmoituksen tekijän osalta selvityksessä havaittiin osin epäasiallista kohtelua, mutta asian enempi selvittäminen on rauennut kyseisen työntekijän irtisanoutumisen johdosta, eikä asiaa ole voitu selvittää loppuun kaupungin ohjeiden mukaisesti.
 
Lopputulosten perusteella kaupunginhallitus päätti asiasta äänestettyään, että se ei ryhdy kurinpidollisiin toimenpiteisiin kaupunginjohtajan osalta ja päätti palauttaa kaupunginjohtajalle hänen työnjohto-oikeutensa. Kaupunginhallitus on toimenpiteitä arvioidessaan ottanut huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan.
 
Kaupunginjohtajaan kohdistuneen työsuojeluilmoituksen saama mediajulkisuus on ollut laatuaan poikkeuksellista ja myös kaupunginjohtajan oikeusturvan kannalta vahingollista ja hallitsematonta. Kaupunginhallitus piti yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan työsuojeluilmoituksen yksipuolista käsittelyä median avulla kaupungin ohjeiden vastaisena ja sopimattomana sekä kaupungin työnantajakuvaa vahingoittavana.
 
Kaupunginhallitus totesi, että kaupungissa ei missään muodossa hyväksytä epäasiallista kohtelua.
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että työyhteisöselvityksen kehittämistoimenpiteiden toteutumista jatketaan suunnitelman mukaisesti ja että kaupunginhallitus seuraa toimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta säännöllisesti. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan sopimaan kehittämistoimenpiteiden käytännön toteutuksesta.
 
Lisätiedot
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Satu Ahjoniemi
etunimi.sukunimi@karkkila.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nyhkälän koulun tulipalon vuoksi erityisjärjestelyt jatkuvat

Nyhkälän koululla 18.11. sattunut tulipalo aiheuttaa erityisjärjestelyjä arviolta ainakin muutaman viikon ajan. Koulun Helsingintien suuntainen osa sekä keskiosan ylimmän kerroksen luokkatilat ovat poissa käytöstä tilojen puhdistustöiden vuoksi. Koulun Helsingintien puoleisessa alakerroksessa, jossa tulipalo oli, korjaustyöt jatkuvat todennäköisesti pidempään. 


Maanantaista 23.11. alkaen Nyhkälän koululla opiskelevat 1. – 3.-luokat, valmistavan opetuksen luokka sekä pienluokat. Pienryhmiä toimii nuorisotalon tiloissa ja Tuorilan koululla. 4. – 6.-luokkien oppilaat käyvät koulua Vihdissä Kirkkoniemen koululla, jonne oppilaat kuljetetaan linja-autolla. Koululaisten perheitä on tiedotettu tarkemmin kaikista järjestelyistä ja aikatauluista Wilman kautta.  

Nyhkälän esiopetuksen toiminta siirtyy kaupungintalon alakertaan keskiviikosta 25.11. alkaen. Aamuisin esikoululaiset kokoontuvat Högforsin päiväkodin saliin. Esiopetus toteutetaan kaupungintalon tiloissa, mistä lapset noudetaan esikoulupäivän jälkeen. Wilmassa on lisätietoa asiasta esikoululaisten huoltajille. 

Työväenopiston kurssit ovat siirtyneet väistötiloihin puutyöluokassa tapahtuvaa opetusta lukuun ottamatta. Muutoksista työväenopiston toimintoihin on ilmoitettu ryhmille erikseen. 

Kiitämme joustavasta yhteistyöstä kaikkia Nyhkälän koulun ja esiopetuksen perheitä sekä kaikkia harrastusryhmiä! 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uudet koronarajoitukset Karkkilassa 23.11. alkaen

Pääkaupunkiseutu on 19.11. siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Muu Uusimaa on edelleen kiihtymisvaiheessa. Koko Uuttamaata koskevilla rajoituksilla pyritään rauhoittamaan tautitilanne ja välttämään tiukempien ja laajamittaisempien rajoitusten tarve. 

Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä on tehnyt Karkkilaa koskevat linjaukset 20.11. aluehallintoviraston määräysten sekä paikallisen terveysviranomaisen (Karviainen) suositusten pohjalta.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa 23.11.–13.12.2020. Kielto koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta, myös Karkkilaa. 

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan mm. konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja. Rajatuissa ulkotiloissa voi yhä järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Aikuisten harrastustoiminta  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan, että kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kolmeksi viikoksi 23.11.–13.12.2020. 

Karkkilan kaupunki on päättänyt 20.11.2020 harrastustoiminnan rajoituksista Karkkilassa. Päätöksessä on huomioitu toiminnan tosiasialliset mahdollisuudet turvavälien noudattamiseen. 

Karkkilan kaupungin tiloissa ja toiminnassa on voimassa seuraavat rajoitukset 23.11.–13.12.:
- Mitään sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja kontaktilajien harrastustoimintaa ei järjestetä
- Aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita ja alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä. 
- Aikuisten muussa harrastustoiminnassa ryhmien koko rajataan korkeintaan 20 henkilöön.
- Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä.
- Kaikissa sallituissa ryhmäharrastuksissa tulee noudattaa turvavälejä ja hygieniasuosituksia, muussa tapauksessa ne kielletään.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia omissa tiloissaan ja toiminnassaan. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä. 

Kaupunki lähettää seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttaa joukkue- ja kontaktilajien vuorot kaupungin tiloissa 23.11.-13.12. 

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitukset eivät koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Yksityistilaisuudet

Aluehallintoviraston ja kaupungin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Karviainen ja Karkkilan kaupunki suosittelevat, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, kannattaa jättää pois.

Hengityssuojainten käyttö 

HUS on antanut uudet suositukset hengityssuojainten käytöstä. Karviainen ja Karkkilan kaupunki antavat seuraavat suositukset

Hengityssuojainten käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
- julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
- toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä 
- harrastustoiminnassa
- työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi hengityssuojainten käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä.

Yksityishenkilöt hankkivat hengityssuojaimensa itse. Kaupunki huolehtii henkilökuntansa hengityssuojainten hankinnasta keskitetysti.

Etätyö

Etätyön tekemistä suositellaan kaikissa tehtävissä aina, kun se on mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työpaikoilla suositellaan ruokailujen ja kahvitaukojen porrastamista. Työpaikoilla suositellaan työntekijöille hengityssuojainten käyttöä aina, kun turvavälejä ei voida toteuttaa.

Karkkilan kaupunki toivottaa kaikille karkkilalaisille mukavaa ja vastuullista pikkujouluaikaa!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hyviä uutisia: Karkkilan kaupungille valtiolta miljoona euroa harkinnanvaraista tukea

Karkkilan kaupunki on juuri saanut Valtiovarainministeriöltä päätöksen, että Karkkilalle on myönnetty tälle vuodelle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä miljoona euroa. Korotetun valtionosuuden saaminen edellyttää tiettyjen talouden toimenpiteiden toteuttamista. Summa helpottaa merkittävästi kaupungin tämän vuoden taloudellista tulosta.

Kaupunginjohtaja Tuija Telén kommentoi asiaa näin: ”Olemme merkittävissä talouden haasteissa, joten harkinnanvarainen korotus on meille nyt enemmän kuin tarpeen. Olemme tyytyväisiä, että huolemme on kuultu ministeriössä.”

Karkkilassa on käynnistetty jo joitakin talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuonna 2020 ja pitkäjänteinen talouden tasapainotusohjelma vuosille 2021 – 2024 on juuri valmistelussa.

Tiedote julkaistu 19.11.2020 klo 14:25

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhkälän koulun tulipalovaurioita tutkitaan, poikkeusjärjestelyjä loppuviikolla

Nyhkälän koululla 18.11. sattunut tulipalo aiheutti koulutiloissa savuvaurioita. Niiden laajuutta tutkitaan ja tiloja tuuletetaan. 

Nyhkälän koulun oppilaille ei pystytä järjestämään opetusta tämän viikon torstaina ja perjantaina. Koulun esikoululaisille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta, järjestetään sitä torstaina ja perjantaina Högforsin liikuntasalissa. Näistä asioista on huoltajille lähetetty viestiä Wilman kautta.

Jatkosuunnitelmista ilmoitetaan Wilmassa loppuviikolla. Wilmaa kannattaa siis seurata perheissä aktiivisesti.

Voimia kaikille jälleen muuttuneessa tilanteessa!

Tiedote julkaistu 18.11. klo 18.15


----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhkälän koululla pieni tulipalo, joka saatu sammutettua

Nyhkälän koululla on ollut tänään 18.11. aamupäivällä pieni tulipalo. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on saanut sen jo sammutettua.

Kaikki Nyhkälän koulun oppilaat ja esikoululaiset ovat päässeet turvallisesti ulos koulusta henkilökunnan ohjaamana. Pyydämme koulun oppilaiden ja esikoululaisten vanhempia seuraamaan Wilma-viestintää.

Tulipalo syttyi pikkukeittiöstä, missä sähköhellan päälle oli jäänyt lämpöastia, joka oli syttynyt palamaan.

Tiedotamme lisää, kun asiasta on tarkempaa tietoa.

Tiedote julkaistu 18.11. klo 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 17.11. Karviainen suosittelee hakeutumista herkästi koronatestiin

​Karviaisen alue on edelleen koronaviruksen kiihtymisvaiheessa. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 28 uutta tartuntaa. Näistä 14 tapausta liittyy Nummelassa sijaitsevaan Kaarikeskukseen. Altistuneita on alueellamme joitakin kymmeniä.

Koronatesteihin hakeutuminen ja suojautuminen

Koronatesteihin tulee edelleen hakeutua lievienkin oireiden ilmaannuttua. Myös lapsia on syytä testata herkästi. Korostamme edelleen vastuullista hengityssuojainten käyttöä sekä hyvää käsihygieniaa, myös matkalla koronatestiin tai influenssarokotukseen. Tärkeät yhteystiedot löytyvät 10.11. tiedotteesta.

Hengityssuojainsuositusta laajennetaan Karkkilassa alakouluihin ja esikouluihin

Karkkilan kaupunki on antanut 17.11. alakoulujen ja esiopetuksen henkilöstölleen suosituksen hengityssuojainten käytöstä työssä. Se astuu voimaan heti. Karviaisen 16.11. tekemä suojainsuositus on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukainen.

Karviaisen hengityssuojainsuositus koskee opettajia ja muuta koulun henkilöstöä Karkkilan ja Vihdin alueen peruskouluissa. Henkilöstön suojainten käytöllä voidaan vähentää altistustilanteita kouluissa. Käyttö turvaa osaltaan henkilöstön riittävyyttä, sillä hengityssuojainten avulla voidaan vähentää altistumisten johdosta karanteeniin joutuvien opettajien ja muiden työntekijöiden määrää. Suositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta. Myös suojavisiirien käyttö on mahdollista, jos hengityssuojaimen käyttö on opetustilanteessa haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Karviainen ei suosittele yli 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä

Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa. Karviainen suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi.

THL:n ohjeet pikkujoulujen viettämisestä:
https://thl.fi/fi/-/juhlakausi-alkaa-vieta-pikkujouluja-turvallisesti-


Karkkilan kaupunki toivottaa hyvää pikkujoulukautta ja kiittää kaikkia karkkilalaisia suositusten noudattamisesta ja vastuullisesta toiminnasta!​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaupunginhallituksen tiedote

Karkkilan kaupungin kirjaamoon on 10.11.2020 jätetty kuudentoista (16) valtuutetun allekirjoittama aloite johtajasopimuksen kohdan 4) mukaisen johtamisen ristiriitatilanteen selvittämiseksi. Aloite ei ole jätettäessä vaatinut valtuuston kokouskäsittelyä, sillä kyseessä ei ole hallintosäännön mukainen valtuutetun aloite, eikä edes tässä kohtaa vielä kuntalain 43 §:n, vaan ennen kaikkea johtajasopimuksen mukainen aloite, ja se voidaan jättää milloin tahansa. Kuntaliiton suosituksesta aloite määriteltiin ei-vielä-julkiseksi julkisuuslain sallimin mahdollisuuksin eli asian julkisuus on ollut tämän osalta viranomaisen harkinnassa. Aloitetta ei siis ole salattu, mutta haluttiin työrauha asian valmistelulle. 

Oli todella valitettavaa, että asian käsitteleminen lähtikin mediasta jo ennen kuin osapuolet ovat sitä käsitelleet, ja ennen kuin asian laajuutta ja perusteluja selvitetty. Etenkin, kun ko. lehden toimituspäällikölle oli etukäteen kerrottu, että asia ei ole vielä julkinen. Paikallislehden artikkeli (Karkkilan Tienoo 12.11.2020) sisälsi valitettavan paljon yksipuolisia huhupuheita ja selkeitä asiavirheitä, jotka eivät vastaa työnantajan näkemystä asiasta. 

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan maanantaina 16.11. ja päätti tuolloin, että tämän hetkisessä tilanteessa on enää turha yrittää välttää asian käsittelyä mediassa, joten aloite on muutettu nyt julkiseksi. Jätettyyn aloitteeseen suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella, mutta toivoisin edelleen jokaisen kunnioittavan asialle toivottua työrauhaa. Kaupunginjohtajan ja kaupungin välillä on johtajasopimus, joka säätelee prosessin kulkua. Johtajasopimus on kumpaakin osapuolta sitova sopimus. Valtuutetuista merkittävä osa on aloitteella ilmaissut, ettei luota kaupunginjohtajaan, ja nyt asiaa lähdetään selvittämään johtajasopimuksen valossa valtuustoryhmiä kuulemalla ja kaupunginjohtajan kanssa neuvottelemalla. Kaupunginjohtajalla on tällaisessa tilanteessa johtajasopimukseen perustuva oikeus irtisanoutua vapaaehtoisesti virastaan erokorvausta vastaan.

Olen alusta pitäen toivonut jokaisen miettivän, miten toimitaan kunnan edun mukaisesti ja kaupunginjohtajan kannalta ennen kaikkea oikeudenmukaisesti reilun työnantajan tavoin – sellaiseen kohteluun on kaikilla Karkkilassa oikeus. Reilu ja oikeudenmukainen prosessi on tällaisessa asiassa ehdoton edellytys. Kyseessä on arka asia, eikä sen käsitteleminen julkisuudessa ole tarpeellista. Ajatuksena oli välttää turhaa retostelua julkisuudessa asian valmisteluvaiheessa. Ei ole tarkoituksenmukaista lähteä kertomaan lehdistölle perusteita ohi prosessin. Prosessi täytyy hoitaa niin, että huomioidaan kaikki osapuolet, eli myös aloitteen kohde ja hänen oikeusturvansa.

Kaupunginhallituksen puolesta, pj. Satu Ahjoniemi


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hyviä uutisia: Kaikki Nyhkälän koululuokat palaavat takaisin omaan kouluun 16.11. 

Nyhkälän koululla 21.9. olleen tulipalon vaurioittamat koulun keskiosan luokkatilat on nyt saatu korjattua. Vihdin Kirkkoniemessä väistötiloissa opiskelleet ryhmät pääsevät palaamaan takaisin Nyhkälän koululle maanantaina 16.11. 

Tulipalon korjaustyöt jatkuvat edelleen koulun ruokalassa, jättiläisen portailla ja alueen aulatiloissa sekä hallinto-osassa. Koska osa koululuokkien sisäänkäynneistä on korjausalueella, kaikki ryhmät eivät pääse vielä tässä vaiheessa takaisin omaan vakituiseen luokkatilaansa. Erityisjärjestelyjä on myös mm. liikuntatuntien osalta, koska osa liikuntasalista toimii ruokailutilana. 

Koulun käyttöön otetaan kaikki mahdolliset tilat, jotta turvallinen koulunkäynti voitaisiin taata ja koronaohjeistukset huomioida mahdollisuuksien mukaan. Yksityiskohtaiset ohjeet oppilaiden koteihin on lähetetty Wilman kautta. Koulun ulkopuoliset henkilöt voivat tulla koululle vain ennalta sovitusti.

Karkkilan kaupunki kiittää kaikkia Nyhkälän koululaisia ja koululaisten perheitä sekä henkilökuntaa jaksamisesta muuttuvissa olosuhteissa!  

Nyhkälän koulun tulipalosta kertovat tiedotteet löytyvät sivulta: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Nyhkalan-koulu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 10.11.2020 – Noudata huolellisesti suojainsuosituksia

HUS-alue luokitellaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, ja myös Karviaisen alue on kiihtymisvaiheessa. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen viikon aikana kolme uutta tartuntaa. Altistuneita on vähemmän. 

Tiedossa ei ole erityistä tautirypästä tällä hetkellä, mutta mahdollista on, että alueellamme on oireettomia taudinkantajia. Siksi pyydämme noudattamaan huolellisesti suojainsuosituksia sekä muita turvallisuusohjeita! 

Yli 20 hengen tilaisuuksien järjestämistä ei suositella

Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa. Suosittelemme edelleen, ettei yli 20 hengen tilaisuuksia järjestettäisi. Yli 20 hengen tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain siinä tapauksessa, että edellytetään kaikkien käyttävän maskia (sekä asiakaspalveluhenkilökunta että yleisö koko tilaisuuden ajan) ja että maksimissaan vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä.

Influenssarokotukset ainoastaan ajanvarauksella,
käytä jo rokotuspaikalle tullessasi hengityssuojainta

Influenssarokotukset järjestetään tänä vuonna koronan vuoksi ainoastaan ajanvarauksella. Varaathan siis ajan etukäteen takaisinsoittojärjestelmän kautta, Karkkilan terveysaseman takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16). Rokotettavien määrä on suuri. Siksi pyydämme jo rokotuspaikkaan saavuttaessa pitämään hengityssuojainta yllä sekä etukäteen pukemaan helposti riisuttavan paidan tai esim. lyhythihaisen t-paidan takin alle.


Suojainsuositukset
THL suosittaa hengityssuojaimen käyttöä
kun olet matkalla influenssarokotukseen
julkisissa sisätiloissa, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
mikäli olet saanut koronavilkusta hälytyksen
harrastustoiminnassa on annettu erillinen suositus suojainten käytöstä 16.10. ja Karviaisen maskisuositus Vihdin ja Karkkilan alueelle on annettu 30.9. (www.karviainen.fi)

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät yhteystiedot

Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16)
Päivystysapu 116 117 (muina aikoina)
Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 (ma-pe klo 8-21, la klo 9-15)
Itsepalveluajanvaraus koronatestiin: www.koronabotti.hus.fi
Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 09 816 42 439 (avoinna aina) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 4.11.2020 – Karviaisen alue koronan kiihtymisvaiheessa

HUS-alue luokitellaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, ja myös Karviaisen alue on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen viikon aikana yhdeksän uutta tartuntaa. Altistuneiden määrä on kasvanut. Koska koronan ilmaantuvuus on kasvanut lyhyellä aikavälillä ja tartunnanlähde on epäselvä useissa tapauksissa, toivomme, että suojautumista ja suosituksia noudatetaan! 

Tilaisuuksien järjestäminen

Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat laatineet suosituksen, joka koskee sisätiloissa järjestettävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa koronaepidemian aikana. Suositus tarkentaa hallituksen 23.10.2020 tekemää periaatepäätöstä, joka sisältää valtakunnalliset ja alueelliset suositukset, joilla tuetaan alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi.

Pandemiatyöryhmä suosittelee vahvasti, ettei yli 20 hengen tilaisuuksia järjestettäisi. Yli 20 hengen tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain siinä tapauksessa, että edellytetään kaikkien käyttävän maskia (sekä asiakaspalveluhenkilökunta että yleisö koko tilaisuuden ajan) ja että vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä.

Yleisötilaisuuden tai yleisen kokoontumisen koronavirustartuntaan varautuminen  
Tartuntaketjujen selvitystyö on tartuntatautitiimin perustehtävää. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Siksi toivomme, että mikäli mahdollista, keräätte tilaisuuksien osallistujista nimilistan. 

HUS:n Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa

Influenssarokotukset tänä vuonna ainoastaan ajanvarauksella

Influenssarokotukset järjestetään tänä vuonna koronan vuoksi ainoastaan ajanvarauksella. Varaathan siis ajan etukäteen takaisinsoittojärjestelmän kautta, Karkkilan terveysaseman takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16). 

Suojainsuositus

THL suosittaa hengityssuojaimen käyttöä

julkisissa sisätiloissa, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
mikäli olet saanut koronavilkusta hälytyksen
harrastustoiminnassa on annettu erillinen suositus suojainten käytöstä 16.10.2020 (www.karviainen.fi)
Lisätietoja THL:n suosituksesta epidemian eri vaiheissa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille#Milloin_kasvomaskia_tulee_k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4?_Suosituksen_soveltaminen_epidemian_eri_vaiheissa

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät yhteystiedot
Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16)
Päivystysapu 116 117 (muina aikoina)
Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 (ma-pe klo 8-21, la klo 9-15)
Itsepalveluajanvaraus koronatestiin: www.koronabotti.hus.fi
Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 09 816 42 439 (avoinna aina) 

Tämä viikkotiedote koskee Karkkilan kaupungin alueen koronatilannetta ja sen pohjalta annettuja Karkkilan aluetta koskevia suosituksia. Tiedote perustuu valtionhallinnon, alueviranomaisten sekä alueellisten terveysviranomaisten suosituksiin.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 30.10.2020 – Uudellamaalla rajoitetaan marraskuussa yli 20 hengen yleisötilaisuuksia

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI on tehnyt päätöksen, joka koskee 1. - 30.11.2020 järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös perustuu tartuntatautilakiin ja koskee myös Karkkilaa. 

HUS:n alueella yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näillä ohjeilla pyritään ehkäisemään koronavirustartuntoja (HUOM. aiempi suositus on muuttunut määräykseksi). 

Ohjeen päälinjaukset (21.9.2020)
- Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena
- Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttävän lähikontakteja
- Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
- Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Karkkilassa voimassa olevat hengityssuojainsuositukset

Karkkilassa on edelleen voimassa 19.10. alkaneet suositukset hengityssuojainten käytöstä. 

Karkkilan alueella suositellaan hengityssuojainten käyttöä yli 15-vuotiaille

- julkisessa liikenteessä

- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

- toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisotyössä

- harrastustoiminnassa.

Karkkilassa koronatilanne on edelleen pysynyt rauhallisena ja haluammekin kiittää kaikkia karkkilalaisia erittäin vastuullisesta toiminnasta. 

Mukavaa viikonloppua kaikille! 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Karkkilan terveysasemalla mahdollinen altistuminen koronavirukselle 27.10. 

Karkkilan terveysaseman A-aulassa (pääaula) tiistaina 27.10.2020 klo 11.30 - 12.30 asioineet ovat saattaneet altistua koronavirukselle. Mikäli olet ollut paikalla kyseisenä ajankohtana, seuraathan erityisen tarkkaan seuraavan kymmenen päivän aikana, saatko koronavirustautiin sopivia oireita. Vältäthän lähikontakteja ja liikkumista julkisissa tiloissa ja väkijoukoissa mahdollisuuksien mukaan.

Koronavirustaudin oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju-/makuaistin menetys tai ripuli/vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä. 

Edellä mainittujen oireiden ilmetessä tulee 
varata aika koronavirusnäytteeseen osoitteesta koronabotti.hus.fi

tai 
soittaa Karkkilan tai Nummelan terveysasemien koronapuhelinpalveluun näytteenottoajan varaamiseksi. Takaisinsoittojärjestelmä on avoinna ma – pe klo 8 – 16, Karkkilan terveysasema 09 4258 2200 ja Nummelan terveysasema 09 4258 2400. 

ja 

välttää väkijoukkoja ja lähikontakteja niin paljon kuin mahdollista!

Tulethan terveysasemalle käyttäen hengityssuojainta! Mikäli sinulla ei ole omaa suojainta, saat sen ovipisteeltä. Käytäthän sitä koko asioinnin ajan. Hengityssuojaimet ehkäisevät koronaviruksen leviämistä ja suojaavat altistumiselta. Ethän unohda myöskään käsihygieniaa ja turvavälejä. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Haukkamäen koulussa altistuminen koronavirukselle

Haukkamäen koulun 5. luokalla on todettu altistuminen koronavirukselle. Tämän vuoksi kyseisen luokan oppilaat ja altistuneet opettajat on määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Koulu on tiedottanut asiasta altistuneita ja heidän huoltajiaan. Lisäksi Karviaisen tartuntatautitiimi on henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneisiin/huoltajiin.

Altistuneiden perheet ja koulun henkilökunta saavat lisäohjeet koulun Wilma-järjestelmän kautta. Muutoin koulun toiminta jatkuu normaalisti lähiopetuksena. Tiedotamme, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Tapauksen tartuntaketjut jäljitetään huolella, jotta uusia tartuntoja saadaan ehkäistyä mahdollisimman tehokkaasti. Karanteenin aikana pitää välttää lähikontakteja sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lisäksi kaikkien altistuneiden on seurattava tarkkaan mahdollisia infektio-oireita.  Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys.

Edellä mainittujen oireiden ilmetessä tulee 

varata aika koronavirusnäytteeseen osoitteesta koronabotti.hus.fi

tai 

soittaa Karkkilan tai Nummelan terveysasemien koronapuhelinpalveluun näytteenottoajan varaamiseksi. Takaisinsoittojärjestelmä on avoinna ma – pe klo 8 – 16, Karkkilan terveysasema 09 4258 2200 ja Nummelan terveysasema 09 4258 2400. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Influenssarokotuksiin tänä syksynä vain ajanvarauksella!
(Tiedotetta päivitetty 28.10.)

Influenssarokotuksiin pääsee kaudella 2020-2021 edellisistä vuosista poiketen vain ajanvarauksellaHUOM! Rokotuspaikalle tullaan vain varatulla ajalla! 

Rokotuksen ottamista suositellaan kaikenikäisille, mutta erityisesti riskiryhmille, joille influenssarokotus on maksuton. Koronavirustartuntavaaran vuoksi on erityisen tärkeää suojautua influenssalta. 

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja

kaikki 65 vuotta täyttäneet
raskaana olevat
alle 7-vuotiaat lapset
sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri.

Ajanvaraus on alkanut 23.10.2020 Karkkilan terveysasemalla numerossa 09 4258 2200. Puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään, jossa on erillinen valikko pelkästään influenssarokotuksen ajanvaraukseen. Mikäli linja ruuhkautuu, takaisinsoitto saattaa siirtyä seuraavaan arkipäivään.

Aikaa varatessa saat tiedon rokotuspaikasta! Karviaisen rokotuspisteet ovat Karkkilan terveysasemalla (Huhdintie 23 - 25, Karkkila) sekä 17.11. jälkeen kaupungintalokiinteistössä (Valtatie 26 D, Karkkila), talon 1. kerroksessa (sisäänkäynti pääovesta). 

Huomioi saapuessasi rokotukseen

Rokotukseen voi tulla ainoastaan terveenä ja suunenäsuojainta käyttäen
Ota mukaasi KELA-kortti
Pukeudu niin, että rokottaminen sujuu sujuvasti; takin alle lyhythihainen paita
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä
Saavuthan paikalle varattuna aikana. Näin emme ruuhkauta odotustilaa ja pystymme pitämään turvavälit

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 22.10.2020 – Karviaisen alueella uusia koronatartuntoja kolme

Koko HUS-alue on tällä hetkellä koronaepidemian osalta kiihtymisvaiheessa. Uusia tartuntoja Karviaisen alueella on todettu viimeisen viikon aikana kolme. Altistuneita todetaan tasaisesti, ilmaantuvuus ei ole tällä hetkellä kiihtynyt.

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin käytössä nyt myös lapselle

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin: www.koronabotti.hus.fi . Myös lapselle on nyt mahdollista varata aika itsepalveluajanvarauksen kautta. Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Kannustamme palvelun käyttöön, mikäli sinulla on tarve päästä koronatestiin, eikä ole erityistä kysyttävää koronasta. 

Kokoontumisrajoitukset

Karkkilan alueelle on annettu 16.10. kokoontumisten osalta seuraavat suositukset

- yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä

- alle 20 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää huolehtien turvaväleistä ja turvallisuudesta

- yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja harrastustoimintaa voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa vain siinä tapauksessa, että kaikilta yli 15-vuotiailta osallistujilta (pois lukien urheilijat urheilutapahtumissa) edellytetään maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan, ja että maksimissaan puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä

- suuria kulttuuri- ja urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta. Harrastustoiminnassa tulee huolehtia turvavälien (2 m) noudattamisesta ja suosia pienryhmätoimintaa. Kaikkiin tilaisuuksiin ja toimintaan tullaan vain täysin terveenä, edes lieväoireisena ei tule osallistua.

Tässä tilanteessa terveysviranomaiset suosittelevat etätyötä.  

Hengityssuojaimet

Karkkilan alueella suositellaan hengityssuojainten käyttöä yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä sekä julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisotyössä sekä harrastustoiminnassa.

Lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Kaupunkilaiset vastaavat omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä.

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät puhelinnumerot
Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16)
Päivystysapu 116 117 (muina aikoina)
Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 (ma-pe klo 8-21, la klo 9-15)
Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 09 816 42 439 (avoinna aina)

Kiitämme etukäteen kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta! 

Tämä viikkotiedote koskee Karkkilan kaupungin alueen koronatilannetta ja sen pohjalta annettuja Karkkilan aluetta koskevia suosituksia. Tiedote perustuu valtionhallinnon, alueviranomaisten sekä alueellisten terveysviranomaisten suosituksiin. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Karkkilan kaupunginhallitus tiedottaa 

Karkkilan kaupunginhallitus vastaanotti kesäkuussa 2020 työsuojeluilmoituksen, merkitsi kokouksessaan 22.6. ilmoituksen tiedoksi ja käynnisti prosessin tilanteen selvittämiseksi. Prosessia suunniteltaessa on alusta asti konsultoitu Kuntatyönantajan ja Kuntaliiton asiantuntijoita. Kaupunginhallitus päätti tuolloin hankkia ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamaan selvitystyön. Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi valittiin Työterveyslaitos ja prosessissa edettiin heidän asiantuntijuudellaan sekä ohjeistuksen mukaan. 

Kaupunginhallitus käsitteli työsuojeluilmoitusprosessia ja Työterveyslaitoksen selvitystä kokouksessaan 19.10. Työsuojeluilmoitus sekä siihen liittyvät selvitykset eivät ole julkisia, vaan kyseessä on puhtaasti työyhteisön sisäinen asia. Kaupunginhallitus on kuitenkin päätynyt laatimaan lyhyen tiedotteen asian saaman ylimääräisen julkisuuden vuoksi.

Työterveyslaitoksen selvityksen pohjalta on suunniteltu työyhteisölle tukea ja toimenpiteitä ilmapiirin parantamiseksi sekä työkuormituksen kohtuullistamiseksi. Kaupunginhallitus toivoo katseiden siirtyvän tästä eteenpäin.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiedote 16.10.2020 – uudet suositukset käyttöön Karkkilassa

Karviaisen alue, kuten koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue, on tällä hetkellä koronapandemian kiihtymisvaiheessa ja eteneminen leviämisvaiheeseen on lähellä. Valtioneuvosto on tehnyt koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi uusia linjauksia 15.10., joita Karviaisen alueen terveysviranomainen on käsitellyt 16.10.

Karkkilan kaupunki on 16.10. linjannut valtionhallinnon, aluehallinnon sekä alueellisten ja paikallisten terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden pohjalta seuraavat suositukset koronatartuntojen ehkäisemiseksi Karkkilan kaupungin alueella. Suositukset astuvat voimaan välittömästi.

Karkkilan kaupunki antaa ohjeen suositusten soveltamisesta kaupungin toiminnassa ja tiloissa omalle henkilöstölleen maanantaina 19.10.2020.

Kokoontumisrajoitukset

Karkkilan alueella annetaan kokoontumisten osalta seuraavat suositukset
- yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä,
- alle 20 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää huolehtien turvaväleistä ja turvallisuudesta,
- yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja harrastustoimintaa järjestetään sisä- ja ulkotiloissa vain siinä tapauksessa, että kaikilta yli 15-vuotiailta osallistujilta (pois lukien urheilijat urheilutapahtumissa) edellytetään maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan, ja että vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä
- suuria kulttuuri- ja urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden varmistamisesta. Kaikkiin tilaisuuksiin ja toimintaan tullaan vain täysin terveenä, edes lieväoireisena ei tule osallistua.

Harrastustoiminnassa tulee huolehtia turvavälien (2 m) noudattamisesta ja suosia pienryhmätoimintaa. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi urheilua, työväenopiston kursseja, tanssi-, teatteri-, musiikki- ja kuvataideharrastuksia, partio-, orkesteri- ja kuorotoimintaa sekä muita vastaavia.

Hengityssuojaimet

Karkkilan alueella suositellaan hengityssuojainten käyttöä yli 15-vuotiaille
- julkisessa liikenteessä
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- toisen asteen oppilaitoksissa (tarkennus alla) ja nuorisotyössä
- harrastustoiminnassa

Karkkilan kaupunki antaa suosituksen opiskelijoille hengityssuojainten käytöstä nyt myös lukiossa. Tämä suositus astuu voimaan 19.10. alkaen. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti yli 25 opiskelijan ryhmissä, mutta myös niissä ryhmissä ja tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen on haastavaa. Lukiolaiset hankkivat hengityssuojaimensa itse.

Suositusten lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Jokainen kaupunkilainen vastaa omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä.

Muut suositukset

Alueen terveysviranomainen (Karviainen) suosittelee etätyön tekemistä sekä Vihdin että Karkkilan alueella.

Saamme yhdessä pidettyä koronatilanteen edelleen kurissa, kun jokainen meistä toimii vastuullisesti ja tekee omissa toimissaan parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisuudesta!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viikkotiedote 14.10.2020 – Karviaisen alueen koronatilanne kiihtymisvaiheessa

Tilannekatsaus

Karviaisen alue on tällä hetkellä koronaepidemian osalta kiihtymisvaiheessa, kuten koko HUS-alue. Karviaisen alueella varmistettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt viimeisen viikon aikana yhdeksällä. Myös altistuneiden määrä on edelleen kasvussa, mikä johtuu osin tartuntojen määrän lisääntymisestä, mutta myös yksittäisten positiivisten tapausten kohdalla suurista altistumismääristä. 

Selkeiden karanteeniin johtaneiden altistumisten lisäksi Karviaisen alueella on ilmennyt joitain matalan riskin mahdollisia joukkoaltistumisia, jotka eivät ole edellyttäneet karanteenitoimia. Näiden osalta ei ole ollut tarvetta olla yhteydessä yksittäisiin henkilöihin, vaan asiasta on annettu erilliset tiedotteet.

Suositukset 

Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Karkkilan ja Vihdin alueella suositellaan, ettei yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia järjestettäisi toistaiseksi. 

Kehotamme harkitsemaan vakavasti matkustamisesta pidättäytymistä ja muistutamme, että altistumisia voidaan estää hyvin käyttämällä julkisissa liikennevälineissä ja ruuhkapaikoissa hengityssuojaimia. Kehotamme myös harkitsemaan vakavasti juhliin sekä muihin enemmän osallistujia kerääviin tapahtumiin osallistumisesta pidättäytymistä. 

Tässä tilanteessa terveysviranomaiset suosittelevat etätyötä. 

Muistutamme aiemmin annetusta hengityssuojaimen käyttösuosituksesta (Karkkilan kaupunki 1.10.2020) sekä hyvästä käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta.  Suositusten lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Jokainen kaupunkilainen vastaa omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä. 

Altistumisia on tapahtunut mm. harrastusten parissa. Tämän vuoksi joukkue- ja kontaktilajeissa tulee huomioida erityisen tarkasti turvallisuusohjeet korona-altistusten välttämiseksi. Karviainen on antanut alueen tartuntatautiviranomaisena suosituksen, että ulkopuoliset eivät jäisi seuraamaan harjoituksia. Mikäli urheiluseurat tarvitsevat lisäohjeita, yhteyttä voi ottaa hanna.leinonen@karviainen.fi 

HUS-alueella valmistellaan yhtenäistä suositusta tartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa. Suositus julkaistaan Karviaisen alueella sen valmistuttua.

Uudet karanteeni- ja eristysajat

Uudet karanteeni- ja eristysajat ovat voimassa 12.10.2020 alkaen.

 • Altistuneen karanteenin kesto 10 vrk (aiemmin ollut 14 vrk)
 • Perhealtistuksissa karanteenin kesto 14 vrk perheenjäsenen positiivisestatestituloksesta/oireiden alusta (aiemmin ollut 21 vrk)
 • Lieväoireisen positiivisen eristyksen kesto 7 vrk, edellyttäen 48h oireettomuutta ennen eristyksen purkua

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin 

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin on nyt käytössä. Linkit itsepalveluajanvaraukseen löytyvät Karviaisen, Vihdin ja Karkkilan www-sivuilta sekä Karviaisen facebook-sivuilta ja osoitteesta www.koronabotti.hus.fi . Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Kannustamme palvelun käyttöön, mikäli sinulla on tarve päästä koronatestiin, eikä erityistä kysyttävää koronasta. Lapsen puolesta -asiointi tulee käyttöön 16.10.2020, jolloin myös lapselle on mahdollista varata aika itsepalveluajanvarauksen kautta. 

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät puhelinnumerot

Koronapuhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään arkisin klo 8-16. Tämän ajan ulkopuolella ei ole tällä hetkellä alueellista koronapuhelinpäivystystä. Valtakunnalliseen koronainfoon ja päivystysapuun saa yhteyden myös muina aikoina.

 

 Nummelan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä

 09 4258 2400

 Ma-Pe klo 8-16

 Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä

 09 4258 2200

 Ma-Pe klo 8-16

 Valtakunnallinen koronapuhelin

0295 535 535

Ma-pe klo 8-21, la klo 9-15

 Päivystysapu  

 116 117  

 Virka-ajan ulkopuolella 

 Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys   

 09 816 42 439  

 Avoinna 24/7 

Saamme yhdessä pidettyä koronatilanteen edelleen kurissa, kun jokainen meistä toimii vastuullisesti ja tekee omissa toimissaan parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisuudesta! 

Tämä viikkotiedote koskee Karkkilan kaupungin alueen koronatilannetta ja sen pohjalta annettuja Karkkilan aluetta koskevia suosituksia. Tiedote perustuu valtionhallinnon, alueviranomaisten sekä alueellisten terveysviranomaisten suosituksiin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin Uudenmaan asukkaille

HUSin alueella asuvat voivat nyt varata itse ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotin kautta. HUOM. Palvelu ei toimi IE-selaimella.

Keväällä käyttöönotetussa Koronabotissa käyttäjät ovat voineet arvioida tarvettaan käydä koronavirustes-tissä. Nyt Koronabottiin on lisätty Uudenmaan asukkaille mahdollisuus varata itse aika näytteenottoon. Helsinkiläisten itsepalvelukanava koronatestin ajanvaraukseen on edelleen Omaolo, jonne Koronabotti ohjaa helsinkiläiset.

Vastattuaan Koronabotin oireita ja altistumista arvioiviin kysymyksiin, käyttäjä voi varata itselleen sopi-van ajan näytteenottopisteeseen. Ennen ajanvarausta asiakkaat täyttävät esitiedot. 

Ajanvaraukseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Ajan varaaminen toisen henkilön puoles-ta, esimerkiksi lapsen, on mahdollista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Uudistuksen uskotaan vähentävän ruuhkaa palvelunumeroissa

Koronavirustestiin HUSin alueella pääsee edelleen myös soittamalla oman kunnan ohjeiden mukaisesti koronaneuvontapuhelimeen, terveysasemalle, Päivystysapuun tai Omaolo-palvelun kautta. ”Toivomme, että koronabotin itsepalveluajanvaraus vähentää ruuhkia puhelinpalveluissa”, toteaa vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta. 

Ohjeet ja vastaus tekstiviestillä

Varattuaan ajan koronatestiin asiakas saa vahvistuksen näytteenottoajasta sekä tulo-ohjeet tekstiviestillä. Myös näytevastaukset saapuvat tekstiviesteinä testivastauksen valmistuttua. 

Koronabotin itsepalveluvarauksen kautta otetut positiiviset koronanäytetulokset näkyvät Omakannassa viiveellä eli kuntien tartuntatautiyksikköjen kirjattua tulokset kunkin kunnan potilastietojärjestelmään. Negatiiviset testitulokset saadaan näkyville Omakantaan arviolta vasta lokakuun alkupuolella, jolloin myös positiiviset tulokset saadaan nopeammin näkyville.

Mikäli vastaus on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjä soittaa sairastuneelle ja kysyy altistumistietoja.

Palvelun ovat toteuttaneet HUSin Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalve-lut.

Osoite: koronabotti.hus.fi  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Häiriötilanne kaukolämmössä - Kaukolämmön piirissä olevia kiinteistöjen omistajia pyydetään tarkistamaan tilanne

Karkkilan kaukolämpölaitokselta on tullut tieto, että heidän verkostoonsa vuotaa vettä jostain asiakaskiinteistöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkun kaukolämpöön kytketyn kiinteistön lämmönvaihtimessa on vuoto. 

Pyydämme kaikkia kaukolämmön piirissä olevia kiinteistöjä tarkastamaan vedenkulutuksensa. Mikäli vesimittari pyörii, vaikka vettä ei käytetä, on tämä merkki vuodosta. Vuotoa voi etsiä myös sulkemalla venttiilin vesimittarilta ja tämän jälkeen avaamalla hanan ja valuttamalla lämmintä vettä. Paineen pitäisi heiketä ja vedentulon tyrehtyä. Mikäli lämpimän veden tulo ei tyrehdy on hyvin todennäköistä, että kiinteistönne lämmönvaihtimessa on vuoto. Vesi voi myös värjääntyä kellertäväksi. 

Kiinteistöä, jonka lämmönvaihdin vuotaa, odottaa ikävä yllätys korkean vesimaksun muodossa, mikäli vuoto jatkuu pitkään.

Karkkilan vesihuolto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THL julkaisi tartuntaketjujen katkaisua helpottavan Koronavilkku-älypuhelinsovelluksen


Koronavilkun voi nyt ladata maksutta älypuhelimeen yleisimmistä sovelluskaupoista. Koronavilkku on ladattavissa sovelluskaupoista 31.8.2020 lähtien. Lisätietoja: https://thl.fi/fi/-/koronavilkku-on-nyt-julkaistu-lataa-sovellus-puhelimeesi-?redirect=%2Ffi%2F


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille käynnistyi Karkkilassa torstaina 20.8. Jakelupisteenä toimii kaupungintalon palvelupiste Serveri (Valtatie 26 D, 2. kerros). Serveri on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15.30 sekä perjantaisin klo 8–14. 

Suomen hallituksen linjauksen mukaan jokainen suomalainen on vastuussa itse kasvomaskien hankinnasta. Kunnat jakavat maksuttomia kasvomaskeja vain kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille, jotka eivät pysty hankkimaan maskeja omista varoistaan. Maskeja hakiessa henkilöllisyyttä tai taloudellista tilannetta ei tarvitse todistaa.

Kasvomaskeja ei tarvitse käyttää, mikäli pystyt muuten huolehtimaan tarvittavista turvaetäisyyksistä.  

Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskeja THL:n suosituksen mukaan seuraavissa tilanteissa  

joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voida välttää
matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua
        kodin ulkopuolella
palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta karanteeniin
jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Karkkilassa jaettavat kasvomaskit ovat kankaisia, ja niitä saa kaksi kappaletta käyttäjää kohden. Maskit on valmistanut suomalainen Globe Hope Oy. 

Mikäli jakelussa muodostuu jonoa, tulee edessä seisovaan pitää vähintään yhden metrin turvaväli. Maskeja ei saa tulla noutamaan, jos tuntee flunssan oireita. Huolehdithan riittävistä turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta jne. myös maskeja noutaessasi! 

Maskien käyttöohjeen saa maskien mukaan. Kankaiset maskit tulee pestä ennen käyttöönottoa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ohjeita ja lisätietoja kasvomaskin käytöstä löytyy THL:n sivuilta:
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja?redirect=%2Ffi%2F

Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta

Näin käytät kasvomaskia -video


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olemme koonneet   koronavirussivuillemme  ajankohtaista tietoa koronatilanteesta ja mm. poikkeusolojen palveluista.  Here you can find information on COVID-19 in English and other languages   Karviaisen tiedotteet löydät osoitteesta www.karviainen.fi Karviaisen ajankohtaistiedotteet


Tiedotetta päivitetty 26.11.2020 klo 17.00 

 

 

 

 

 

Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi