Valikko Etsi

Pohjavedet

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pintavesi imeytyy maakerrostenläpi tai virtaa kallioperän rakoihin. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu alueilla, joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista.

Pohjavedet muodostavat toiseksi suurimman makeanvedenvaraston jäätiköiden jälkeen. Karkkilan pohjavesistä vettä otetaan käyttöön Toivikkeen ja Haaviston alueelta. Pohjavesiä voidaan suojella hyvällä maankäytön suunnittelulla, määräyksillä ja maa-aineksen ottoluvilla. Pohjavesien suojelulla voidaan varmistaa luonnontilaisten pohjavesien pysyminen ennallaan ja parantaa ihmisen toiminnan vuoksi huonontuneen pohjaveden laatua. Syksyllä 2018 Karkkilan pohjavesien luokittelu on uudistettu.

Vuonna 2019 Karkkilan pohjavesien suojelusuunnitelmat päivitetään.

Tästä löytyy Karkkilan pohjavesialueet.

Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensaperusteella kolmeen luokkaan:
Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
Luokka III: muu pohjavesialue


Sivua päivitetty 28.5.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi