Valikko Etsi

Soidensuojelu

Karkkilan Haaviston alueella sijaitsee Uudenmaan parhaimpiin kuuluvat lettosuot eli runsasravinteinen puuton suo. Lettosuot ovat Euroopan unionin Natura 2000 hankkeen suojaamia, sillä ne ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia suotyyppejä.

Paras lettoalue on Iilammin suot. Iilammin itäpäässä on järviruokovaltaista avolettoa, Iilammin ympärillä lettonevaa ja Vähäsuolla varsin laajalti lettorämettä ja lettokorpea. Päällinen-lampea ympäröi lettonevareunus, joka lammen itäpäässä vaihtuu lettorämeeksi. Myös Kolkanhaavistonnummen lähteikköalueen lounaisosassa on pieni lettokorpi ja avoletto, alueella esiintyy myös erittäin edustavia lähteitä ja lähdesoita.

Soidensuojelun hyötyjä:

  • Parantaa uhanalaisen suoluonnon tilaa
  • Turvaa uhanalaisten suoluontotyyppien ja soidenyhdistymätyyppien säilymistä
  • Tukee soiden uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien selviämistä
  • Auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä
  • Tasaa tulvia ja vähentää vesistöjä kuormittavia ravinnepäästöjä sekä
  • Auttaa turvaamaan puhtaat vesistöt ja kalakannat.

Sivua päivitetty 28.5.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi