Valikko Etsi
Yrittäminen / Hanketuet, yritysten investointi- ja kehittämistuet

 Hanketuet, yritysten investointi-ja kehittämistuet

Karkkilan kaupunki ja karkkilalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana erilaisissa yrityselämää palvelevissa kehittämishankkeissa. Alueellinen yhteistyö tuo käytettäväksemme monenlaista asiantuntija-apua. 

Kehittämishankkeissa pureudutaan mm. teknologiateollisuuden kehittämiseen, tarjotaan rahoitusmahdollisuuksia yritysten investointeihin sekä parannetaan aikuisten urakehitystä kouluttautumisella. Myös ympäristöosaaminen ja innovaatiotoiminta ovat asialistalla.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa: Aluehallinnon sähköinen asiointi (ahtp.fi)Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Suomen kestävän kasvun ohjelma) 

Maaseuturahoituksen tukimuotojen rahoitustilanne Uudenmaan ELY-keskuksessa ja alueen Leader-ryhmissä.

 Linkki ELY-keskuksen yritysrahoituksen sivuille

Kehittämishankkeiden ja yritystukien osalta Uudenmaan ELY-keskuksen tukivaroja on jäljellä erittäin niukasti, mutta hakemuksia voi edelleen jättää. Tukirahaa voi mahdollisesti vapautua vuoden lopussa, mikäli varoja siirretään muilta alueilta Uudellemaalle. Hakijoiden on kuitenkin varauduttava siihen, että tukivaroja ei ole myönnettäväksi ja hakemukseen tulee kielteinen päätös vuoden lopussa. Mikäli hanketta ei ole aloitettu hakemuksen vireille tulon jälkeen, hakijoiden on mahdollista hakea uuden ohjelmakauden tukea vuonna 2023.

Myös Uudenmaan Leader-ryhmissä on rahoitusta haettavissa vielä yritys- ja kehittämistukien osalta. Hakijoiden kannattaa ennen hakemuksen jättöä tarkistaa kuitenkin rahoituksen tilanne, koska LEADER-ryhmissä on jo hakemuksia sisällä ja rahoitustilanne voi tästä syystä muuttua nopeastikin.

 
Talent-rahoitus, Business Finlandin kansainvälisen kasvun rahoitushaku, 16.1. - 31.3.2023

VAUHTIA KANSAINVÄLISEEN KASVUUN UUSILLA TOIMINTAMALLEILLA

Talent-rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun luomalla sitä tukevia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä kykyä kasvattaa kansainvälisten osaajien määrää suomalaisissa yrityksissä.

Rahoitus on haettavissa 16.1.-31.3.2023 välisenä aikana. Hakemukset käsitellään haun päätyttyä. Tämän jälkeen rahoituspalvelu avataan jatkuvasti haettavaksi.

Lisätiedot: Nuppu Rouhiainen, nuppu.rouhiainen (at) businessfinland.fi, 050 5577 949

www.businessfinland.fi 

-----------------------------------------------

Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahaston elpymisvarojen kohdennus 2022  

Lisätietoja Business Finlandin rahoitustukimuodoista https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma

Yrityksen kehittämisavustusta haettavana 15.8. - 16.12.2022 Uudellamaalla


Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana Uudellamaalla pienille ja keskisuurille yrityksille
suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 15.8.2022 ja päättyy 16.12.2022.

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avoinna 22.6. - 31.12.2022. 


EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa: Aluehallinnon sähköinen asiointi (ahtp.fi)Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Suomen kestävän kasvun ohjelma).

Lue lisää: hakuilmoitus (pdf)...................................................

Uudenmaan ELY-keskuksessa on vielä jäljellä maatalouden rakennetukia ja maaseutuohjelman elvytysvaroja. Rakennetukien, yritystukien ja elvytysvarojen seuraava valintajakso päättyy 15.10.2022, hanketukien 30.9.2022 ja nuoren viljelijän aloitustuen 31.10.2022.

 ELY-keskusten rahoitusasiantuntijat (asiantuntijahaku.ahtp.fi) 

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Uuden maan maaseutualueiden yritysten investointituki (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)Tukea haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta. Tuen hakemisessa auttaa Länsi-Uudenmaan kuntien leadertoimija Ykkösakseli ry.

 

Valtion rakennerahaston hankehaut  (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)Uudenmaan ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustus
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi