Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä

Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu ryhmissä pohjautuu lasten tarpeisiin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen; tämän vuoksi henkilökunnan on tärkeä tietää ketkä lapsista ovat kulloinkin paikalla. Henkilökunnan työvuorosuunnittelu perustuu taas lain vaatimuksiin lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen helpottaa myös perheiden hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja sovittujen hoitotuntien seuraamista.

Lapsen hoitopäivät/ajat ilmoitetaan sähköisesti lapsen varhaiskasvatusyksikköön. Hoitopäivät/ ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi sähköisesti muuttaa, vaan varattu peruuttamaton käyttämätön päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti. Ilmoitetut tunnit eivät saa ylittää sijoituspäätöksessä sovittujen tuntien määrää.

Jos hoitopäivään/aikaan tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, tulee ottaa yhteys lapsen varhaiskasvatusyksikköön. Muusta syystä kuin sairaudesta johtuvasta poissaolosta teidän tulee ottaa yhteyttä hoitopaikkaan viimeistään kahta vuorokautta aikaisemmin. Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku ylity. Huoltajien tulee ilmoittaa supistetun toiminnan ajaksi (koulujen loma-ajat) varattu hoitoaika kuukautta aikaisemmin.

Sivu laadittu 26.10.2020/mm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi