Valikko Etsi
Etusivu
Ajankohtaista »

21.5.2022

Matkahuollon liput tulevat myyntiin Karkkilan matkailuneuvontaan

Karkkilasta saa pitkän tauon jälkeen taas ostaa Matkahuollon lippuja. Liput tulevat myyntiin 1.6. Karkkilan matkailuneuvontaan linja-autoasemalle.

Karkkilan kaupunki ja Matkahuolto ovat sopineet lipunmyynnistä. Myytäviin lippuihin kuuluvat muun muassa opiskelijoiden matkakortit ja Karkkilan kaupungin tukema Karkkila-lippu, jossa 44 matkan sarjakortista saa 40 %:n alennuksen. 

Karkkilan kaupungin matkailuneuvonta - Visit Karkkila muuttaa Karkkilan linja-autoasemalle entiseen Matkahuollon tilaan. Matkailuneuvonnan uusi osoite on tiistaista 31.5. lähtien Huhdintie 10 – 12. Tervetuloa asioimaan! 


18.5.2022

Vuoden karkkilalaisen julkistus ja valtuuston kokous maanantaina 23.5.

Vuoden karkkilalainen 2021 -kilpailun voittaja julkistetaan ennen kaupunginvaltuuston kokouksen alkua maanantaina 23.5. klo 17.30. Tilaisuus järjestetään Karkkilasalissa (Anttilankatu 2-4). Yleisö on tervetullut seuraamaan juhlallisuuksia Karkkilasaliin tai verkkolähetyksenä Karkkila-kanavalta (linkki avautuu uuteen ikkunaan). 

Kaupunginvaltuuston kokous klo 18

Kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 23.5. klo 18 alkaen Karkkilasalissa (Anttilankatu 2-4). Esityslistalla on mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen, sidonnaisuusilmoitukset, talous- ja väestötiedot 28.2.2022 sekä muutokset vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan. Kaupunkilaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokousta Karkkilasalin yläosaan tai verkkolähetyksenä  Karkkila-kanavalla (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Kokouksen esityslista löytyy täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan):
https://karkkilad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202292


12.5.2022

Karkkilan kaupungin talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä päätetään toukokuussa

Karkkilan kaupunki linjasi vuonna 2019 kaupungille uuden strategisen suunnan. Siitä alkoi yhteinen suunnitelmallinen työ kaupungin kasvun ja vetovoiman vahvistamiseksi. Uusi valtuusto hyväksyi joulukuussa 2021 uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki. Strategia asettaa kaupungin toiminnalle selkeät muutosteemat ja tavoitteet tuleville vuosille.

Karkkilassa on ollut erittäin positiivinen kehityssuunta vuosien 2020 ja 2021 aikana useillakin mittareilla. Kaupungin talouden saamiseksi kestävälle pohjalle on kuitenkin paljon tehtävää lähivuosien aikana. Karkkilan kaupungin erityistä talouden tasapainotusohjelmaa on valmisteltu vuodesta 2021 alkaen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän vuoden talousarvion joulukuussa 2021. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä, eivätkä näin täytä kuntalain vaatimuksia. Lisäksi kaupungin taseeseen on kertynyt vuonna 2019 alijäämää, jota on positiivisten tulosvuosien 2020 ja 2021 jälkeen jäljellä edelleen 495.000 euroa. Kuntalain mukaan tämä alijäämä tulee kattaa vuoteen 2024 mennessä.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on listattu ne kokonaisuudet, joiden toimenpiteillä kaupunki kattaa taseeseen kertyneen alijäämänsä ja varmistaa, ettei alijäämää kerry lisää. Nämä kokonaisuudet ovat seuraavat:

1) palveluverkon kehittäminen
2) palveluiden kokonaisuuden tarkastelu 
3) palveluista ja tiloista perittävien maksujen tarkastelu 
4) kaupungin kehittämistoiminta 
5) kaupungin jäsenyydet 
6) kaupungin organisaatio 
7) henkilöstö 
8) tulopohjan vahvistaminen.

Tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu edellä kerrotuissa kokonaisuuksissa loppuvuodesta 2021 lähtien kaupunginjohtajan johdolla. Mahdollisuuksia on kartoitettu kaikilla kaupungin toimialoilla johtajien ja päälliköiden yhteistyönä. Kaupunginhallitus on saanut säännönmukaiset katsaukset toimenpiteiden suunnittelun etenemiseen. 

Kaupunginhallitus käsitteli tasapainotustoimenpiteitä seminaarissaan 8.4.2022 ja valtuusto seminaarissaan 5.-6.5.2022. Valtuuston seminaarissa nykyinen valtuusto sai myös päivitetyn esityksen FCG:ltä taustakartoituksesta, laskelmista sekä keinovalikoimasta. Tasapainotustoimenpiteiden taustaksi ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseksi tehtiin valmistelussa vaihtoehtoisia laskelmia, joilla määriteltiin tarvittavaksi toimenpiteiden vaikutustasoksi +400 t€ vuosittain vuosien 2022-2024 aikana.

Tasapainotustoimenpiteiden tavoitteena on paitsi kattaa kaupungin taseessa oleva alijäämä, myös korjata vuoden 2022 tulos ja lisäksi vahvistaa kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin talouden pitkän tähtäimen kestävyyttä. Käyttötalouden ja taseen haasteiden lisäksi kaupungin talouden tunnusluvut ovat pääosin heikolla tasolla. Hyvien vuosien 2020 ja 2021 aikana kaupunki on lyhentänyt korkeaa lainamääräänsä noin 4 milj.€, mutta kaupungin lainamäärä on edelleen erittäin korkea. 

Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2021 hyväksymän Karkkilan uuden kaupunkistrategian pohjana on vahva yhteinen ymmärrys kaupungin haasteista. Strategia on luonteeltaan muutosohjelma, jonka tavoitteena on saada Karkkilan viimeisen kahden vuoden positiivinen kehitys jatkumaan. Kaupunkistrategian keskeiset muutosteemat ovat kasvun ja elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen. Talouden tasapainotusohjelma on linjassa kaupunkistrategian kanssa. 

Poliittisille päätöksentekijöille on nyt valmisteltu tasapainotustoimenpiteistä esitykset vuodelle 2022. Toimenpiteitä valmistellaan edelleen myös vuosina 2023 ja 2024 toteutettavaksi. Kaupunginhallitus saa esityksen toimenpiteistä käsittelyynsä 16.5.2022 kokoukseen ja valtuusto päättää muutoksista 23.5.2022. Esitettävät talouden tasapainotustoimenpiteet eivät muodostu pelkästään säästötoimista, vaan tukevat myös kaupungin kasvua ja elinvoimaa sekä kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia. Nyt esitettävät muutokset ovat pääosin kertaluonteisia. Jatkotyössä olennaista on hakea ratkaisuja, joilla on kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä pysyvä positiivinen vaikutus.

  • Vaikka nyt päätöksentekijöille esitettävillä toimenpiteillä saadaan kaupungin talouden akuutit ongelmat ratkaistua ja talousarvio sekä taloussuunnitelma korjattua, vaatii talouden saaminen kestävälle pohjalle edelleen toimenpiteitä tulevina vuosina. Syksyllä 2022 jatketaan talouden tasapainotustoimien suunnittelua kaikilla talousarviossa esitetyillä kokonaisuuksilla, toteaa kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Muutokset vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan

Kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään seuraavia talouden tasapainotustoimenpiteitä toteutettavaksi vuonna 2022.

1) Palveluverkon kehittäminen ja kaupungin kiinteistöomaisuus: Myydään kaupungin kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, näiden realisointien kertaluonteinen yhteisvaikutus on noin +260 t€. 

2) Palveluiden kokonaisuuden tarkastelu: Toteutetaan palvelumuutoksia, joiden pysyvä kokonaisvaikutus on noin +40 t€. Muutoksina esitetään muun muassa kaupungin tarjoamien liikuntatuntien toteuttamista jatkossa keskitetysti Työväenopistossa sekä varhaiskasvatuksessa avoimen kerhotoiminnan käynnistämistä. 

3) Palveluista ja tiloista perittävät maksut: Tehdään palvelumaksuihin pieniä muutoksia, joiden vuosittainen kokonaisvaikutus +5 t€.

4) Kaupungin organisaation kehittäminen: Viivästetään ei-kriittisten vakanssien täyttämistä, näiden kertaluontoinen vaikutus on noin +80 t€. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi kaupungin johtamisen ja konsernipalveluiden alueella joitain täyttämättömänä olevia vakansseja. Näiden vuosittainen kokonaisvaikutus on yhteensä +240 t€.

5) Tulopohjan vahvistaminen: Muutetaan talousarvion verotuloja noin +360 t€ sekä valtionosuuksia noin +80 t€.

6) Lisäksi vähennetään taloussuunnitelmakauden vuoden 2023 verotuloarviota 500 t€ (uusin ennuste toukokuu 2022).

Kaupunginhallitukselle 16.5.2022 esitettävien talouden tasapainotustoimien kokonaisvaikutus lisää kaupungin tuloja yhteensä noin 725 t€ ja vähentää kaupungin menoja yhteensä noin 260 t€ vuonna 2022. Kaupungin vuoden 2022 talousarvion tulos on nyt esitettävien muutosten jälkeen 190 t€ ylijäämäinen. 

Myös taloussuunnitelmakaudelle 2023-2024 esitetään muutoksia. Suunnitelmavuosien tulokset perustuvat vuoden 2022 muutoksiin sekä toimintakatteen maltilliseen kehittymiseen ja asukasmäärän hienoiseen kasvusuunnitteeseen. Vuoden 2023 taloussuunnitelman tulos on muutoksilla 527 t€ ylijäämäinen ja vuoden 2024 tulos 341 t€ ylijäämäinen.

Kaupungin taseessa olevan alijäämän kehitys muuttuu esitettävien toimenpiteiden pohjalta tulevina vuosina seuraavasti: Vuoden 2022 tulosennusteen jälkeen taseessa on alijäämää vielä 305 t€, vuosien 2023-2024 jälkeen taseen kertymä muuttuu ylijäämäiseksi (noin 560 t€).

Kaupunginhallitukselle 16.5. esitettävillä toimenpiteillä kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma saadaan muutettua kuntalain edellyttämälle tasolle. Kaupungin taseessa tilinpäätöksen 2021 jälkeen oleva alijäämä 495 t€ saadaan katettua edellä esitetyillä toimenpiteillä lain määräämässä ajassa. 

  • Haluan antaa lämpimät kiitokseni kaikille toimenpiteiden valmistelussa mukana olleille tahoille. Karkkilan tulevaisuus näyttää tässä kohtaa erittäin hyvältä. Nämä esitykset ovat osoitus siitä, mihin me karkkilalaiset yhdessä täällä pystymme, iloitsee Tuija Telén.


28.4.2022

Ukrainan tilanne: kysymyksiä ja vastauksia

Ukrainan sodan aiheuttama kriisitilanne ja siitä kertovat uutiset ja viestit voivat aiheuttaa ahdistusta ja epätietoisuutta kaiken ikäisille. Kokosimme vastauksia useimpiin tilannetta koskeviin kysymyksiin. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Miten kunta varautuu auttamaan tänne tulevia sotaa pakenevia henkilöitä?

Kunta kartoittaa hätämajoitustiloja ja pyrkii toimimaan apuna Perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Maahanmuuttoviraston sekä paikallisten toimijoiden välillä. Maahantulijoille varaudutaan järjestämään tarvittavia palveluja.

Mistä saan tietoa kunnan palveluista Ukrainasta paenneille?

Mikäli sinulla on maahantuloon, auttamiseen tai muita kriisiin liittyviä kysymyksiä, joihin et tältä sivulta löydä vastausta, voit olla yhteydessä:

  • Vihdin kunta, maahanmuuttopalvelut – virpi.ojanen (at) vihti.fi, puh. 044 042 1730
  • Karkkilan kaupunki, maahanmuuttopalvelut – terhi.joensuu (at) karkkila.fi, puh. 044 467 5518

Saako Vihdissä/Karkkilassa palveluita ukrainan kielellä?

Viranomaisasioinnissa voidaan käyttää apuna ukrainan kielen tulkkia.

Mistä saan ajankohtaista tietoa pakolaisasioihin liittyen?

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta.

Maahanmuuttovirasto Migri: Usein kysyttyä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

Mitä tarkoittaa tilapäinen suojelu?

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Sen mukaan Ukrainasta tulleet pakolaiset saavat vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan kaikkialla EU:ssa. Tilapäinen suojelu avaa oikeuden lapsille koulunkäyntiin ja kiireelliseen ja välttämättömään terveydenhuoltoon.

Valtioneuvoston tiedote 7.3.2022: Valtioneuvosto päätti Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelunkohderyhmästä

Migrin tiedote 7.3.2022: Suomi myöntää Ukrainasta paenneille tilapäistä suojelua – käytössä ensimmäistä kertaa

Migrin tiedote 9.3.2022: Kuka voi saada tilapäistä suojelua?

Miten toimin, kun olen saapunut Ukrainasta Vihtiin/Karkkilaan ja järjestän majoituksen itse?

Kun rekisteröidyt poliisiviranomaiselle turvapaikanhakijaksi, tällä hetkellä sinut ohjataan ilmoittautumaan vastaanottokeskukseen Vantaalle. Saat väliaikaisen henkilökortin ja vastaanottokeskuksen kautta sinulle kuuluvat vastaanottopalvelut, kuten kiireellisen ja välttämättömän terveydenhuollon sekä mahdollisen vastaanottorahan, jos olet siihen oikeutettu. Yksityismajoituksen mahdolliset kustannukset on korvattava itse.

  • Lohjan poliisi, Postikatu 3 B, 08100 LOHJA, ma-pe 9-16.15
  • Espoon poliisi, Nihtisillankuja 4, 02630 ESPOO, ma-pe 8-16.15

Maahanmuuttoviraston ohjeita: Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen

Miten järjestetään kuntaan tulevien ukrainalaisten majoittaminen?

Turvapaikanhakijoiden majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. Kun saapuja on jättänyt hakemuksen poliisille, hänet ohjataan vastaanotto- tai hätämajoituskeskukseen tai hän siirtyy sopimaansa yksityismajoitukseen.

Osa Ukrainasta tulevista majoittuu sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Biometrisen passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa enintään 3 kuukautta ilman viisumia.

Kotimajoittaja tai sitä harkitseva voi saada ohjeita ja tukea Kotimajoitusverkoston verkkosivuilta osoitteesta www.kotimajoitusverkosto.fi. Myös yksityismajoitustoimintaa koskevat Migrin ohjeet.

Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita ukrainalaisten on mahdollista saada?

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on kuitenkin oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Turvapaikanhakijoille palvelut järjestetään vastaanottokeskuksen kautta.

Kelan tiedote 4.3.2022: Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan

Kelan tiedote ukrainakielisenä 9.3.2022: Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuneiden henkilöiden sosiaaliturvasta

Valtioneuvoston tiedote 7.3.2022: Valtioneuvosto päätti Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun kohderyhmästä

Mitä teen, jos tuon ukrainalaisia Suomeen?

Ohjaa heitä ilmoittautumaan rajaviranomaisille tai poliisille, jos saapuja hakee Suomesta turvapaikkaa. Varmista, että heillä on pääsy sovittuun majoitukseen.

Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Maahanmuuttoviraston tiedote 3.3.2022: Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista Maahanmuuttovirastolle ennakkoon

Maahanmuuttoviraston ohjeita: Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen

Miten yksittäiset henkilöt ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan järkyttää myös meillä Suomessa, ja moni haluaa olla mukana auttamassa jollakin tavoin. Kokeneiden kotimaisten ja kansainvälisten avustusjärjestöjen kautta voi antaa tukensa rahalahjoituksella nopeasti ja helposti. Tällaisia toimijoita ovat muun muassa: Suomen Punainen Risti, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Unicef, Pelastakaa Lapset ja Kirkon Ulkomaanapu. Tilanteissa, jossa apua tarvitsevat kymmenet tuhannet tai jopa sadat tuhannet ihmiset, kokeneilla avustusjärjestöillä on paras kyky hankkia nopeasti tarvittava materiaalinen tuki apua tarvitseville. Järjestöillä on myös laaja asiantuntemus paikallisista olosuhteista sekä niiden keskellä toimimisesta. Jos haluat lahjoittaa omaa aikaasi, sen voi tehdä esimerkiksi toimimalla rahankeräystä tekevän järjestön lipaskerääjänä.


Karkkilan seurakunnan kautta voit auttaa Karkkilassa asuvia ukrainalaisia

Karkkilaan saapuneet ukrainalaiset lapsiperheet tarvitsevat apua arjen järjestelyihin ja perusturvan luomiseen. Lahjoitusten avulla Karkkilan seurakunta pystyy auttamaan ukrainalaisia konkreettisesti. Lahjoituksia käytetään mm. ruokaan, hygieniatuotteisiin, lääkkeisiin, vaatteisiin, petivaatteisiin ja muuhun akuuttiin tarpeeseen. Kirkon Kotimaan avun kautta seurakunta järjesti rahakeräyksen, joka on täyttynyt. Lämmin kiitos kaikille lahjoituksista! 


Karkkilan seurakunta järjesti tukikonsertin pitkäperjantaina 15.4. Karkkilan kirkossa (Mika Nikander/baritoni, Satu Tauro/viulu, Liisa Tuohiniemi-Tikkanen/piano). Konsertin ohjelmamaksut menivät Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainasta pakenevien perheiden auttamiseen. 

Lisätietoja Karkkilan seurakunta: https://www.karkkilanseurakunta.fi/ tai Karkkilan seurakunta diakoniatyö Marisa Sulvaran, marisa.sulvaran@evl.fi 


Karkkilan helluntaiseurakunnan ruokajako tiistaisin

Soppari ry:n ruokajako/Karkkilan helluntaiseurakunnan Katukappelilla tiistaisin (Os. Helsingintie 50, 03600 Karkkila) on tauolla 24.5. saakka. Helluntaiseurakunta jakaa kauppojen hävikkiruokaa tiistaisin klo 15 -16.  Lisätiedot: https://ruoka-apu.fi/soppari-ry/tapahtuman/soppari-ryn-ruokajako-2/


Tällä hetkellä Karkkilassa ei ol käynnissä tavaralahjoituksille erilliskeräystä Ukrainasta saapuville. 


Suomen Punainen Risti: Suomen Punainen Risti auttaa Ukrainassa


Mihin voi ottaa yhteyttä, jos sota Ukrainassa ahdistaa ja tarvitsen tukea?

Vakavissa traumaattisissa kriiseissä ja välittömän sosiaaliavun tarpeissa voit olla yhteydessä Sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh. 09 816 42439 (24 h).

Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin päivystää suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111. Ruotsinkielinen linja 09 2525 0112, arabiankielinen linja 09 2525 0113 päivystysaikoina.

Nuorille suunnattu Sekasin-chat auki joka päivä: ma-pe klo 9-24, la-su klo 15-24: sekasin.fi

Aikuisille suunnattu Tukinetin Solmussa-chat auki ma-to klo 15-19: tukinet.net

Kriisikeskukset ympäri Suomen antavat keskusteluapua kasvokkain ja etäyhteyksin: mieli.fi/kriisikeskusverkosto

Mieli.fi – Kriisityön asiantuntijan vinkit, kun puheet sodasta huolestuttavat

Kriisin käsitteleminen lapsen kanssa: MLL – Lapsi uutistulvassa


Tuleeko kuntalaisten hankkia tai ottaa joditabletteja Ukrainan tilanteen vuoksi?

Tilanne Ukrainassa ei vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. Viranomaiset suosittelevat, että joditabletteja on kotona ja työpaikoilla osana perusvarautumista, mutta Ukrainan tilanteen takia niitä ei ole tarvetta erikseen hankkia. Ennen kaikkea joditablettia ei saa ottaa ilman viranomaisten ohjetta. Joditablettia ei tule koskaan ottaa varmuuden vuoksi, sillä on tärkeää ottaa joditabletti oikeaan aikaan. Liian aikaisin tai myöhään otettuna sen suojavaikutus heikkenee. Lisätietoja Säteilyturvakeskus: Joditabletit


Mitä on väestönsuojelu? Milloin tulee suojautua väestönsuojaan?

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin väestönsuojista ja väestönsuojelusta (pdf-tiedosto).  

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kotoutuminen.fi-verkkopalveluun päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa: Usein kysyttyä Ukrainasta saapuvien palveluista


Tiedotetta päivitetty 19.5.2022/ns


_ _ _ _ _ _ _ _ 


Karkkilan kaupungin Ukraina-tiedotteet ja tilanteeseen liittyvät linkit kokoamme tänne: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Ukraina


18.3.2022

Koronatiedotteet

Karkkilan kaupungin vahva hengityssuojainsuositus päättyy

Karkkilan kaupunki luopuu vahvasta hengityssuojainsuosituksesta 21.4.2022 alkaen. Jatkossa voimassa oleva kaupungin suositus perustuu HUS:n, THL:n ja Karviaisen uusiin linjauksiin.

Karkkilalaisia kannustetaan käyttämään hengityssuojainta jatkossakin oman harkintansa mukaan. Karkkilan kaupunki muistuttaa, että hengityssuojaimen käyttö on hyvä ja edullinen keino suojautua koronavirustartunnalta. Koronataudin oireista kärsiville suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan edelleen kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan erityisesti

·       niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin

·       niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä

·       niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä

·       sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutuville asiakkaille, potilaille ja vierailijoille sekä henkilökunnalle työnantajan ohjeistuksen mukaisesti.

Karkkilan kaupungin koulujen ja oppilaitosten laajasta hengityssuojainsuosituksesta luovutaan. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää suojainta.

Työnantajana Karkkilan kaupunki pitää hengityssuojainsuosituksen voimassa omalle henkilöstölleen sellaisissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Karkkilan kaupunki vastaa edelleen keskitetysti hengityssuojainten hankinnasta koululaisille ja henkilöstölleen.
 

Toivotamme kaikille karkkilalaisille aurinkoista alkavaa kevättä!

Lisätietoja

HUS:n tiedote: https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suositukset#kasvomaskin-k%C3%A4ytt%C3%B6

THL:n tiedote: https://thl.fi/fi/-/thl-n-yleinen-maskisuositus-poistuu-mutta-maskia-voi-oman-harkinnan-mukaan-edelleen-kayttaa

Karviaisen tiedote: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/

 _ _ _ _   _ _ _ _

Kaikki Karkkilan kaupungin pandemia-ajan tiedotteet aikajärjestyksessä löydät täältä: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Poikkeusolojen-tiedotearkisto

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista ja ohjeet rokotusajan varaamiseen Karviaisen alueella löydät täältä:   https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/

Karviaisen alueen koronatiedot kootusti löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/
28.3.2022

Karviainen tiedottaa 31.3.2022 muuttuvista puhelinnumeroista

Karviaisen puhelinvaihdepalvelut siirtyvät Telialle 29.3. Liittymien siirto aloitetaan 30.3. klo 16.05, illan aikana puhepalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä. Palvelut ovat käytettävissä 31.3. klo 7 alkaen.

Uudistuksen yhteydessä 09–alkuiset numerot poistuvat käytöstä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Uudet numerot 31.3. alkaen ovat katsottavissa Karviaisen verkkosivuilta: www.karviainen.fi

Vaihteen numero 09 4258 2000 säilyy ennallaan!

Takaisinsoittojärjestelmien numerot 31.3.2022 alkaen ovat

Terveysaseman lääkärien ja hoitajien vastaanotot 09 4258 2400
Ikäihmisten palvelunumero 09 4258 2933
Kotihoito 09 4258 2203
Tilapäinen kotihoito 09 4258 2228
Kuntoutuksen yksikkö 09 4258 2106
Mielenterveys ja päihdepalvelut 09 4258 2528
Suunterveydenhuolto 09 4258 2078
Aikuissosiaalityö 09 4258 2503
Vammaispalvelut 09 4258 2530

Karviaisen tiedote puhelinnumeromuutoksista löytyy pdf-liitteestä (avautuu uuteen ikkunaan) 


17.3.2022

Karkkilan liikkumispalveluita kehitetään osana Smart Countryside Mobility -hanketta

Karkkila on valikoitunut mukaan Smart Countryside Mobility -hankkeeseen. Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen toteuttaman hankkeen tarkoitus on parantaa Uudenmaan harvempaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on, että tämä näkyy parantuneina liikkumispalveluina käyttäjille, eli alueen asukkaille ja yrityksille sekä vaikkapa matkailijoille.

”Vaikka ensisijaisena kohderyhmänä ovat paikalliset liikkumispalveluita tuottavat ja tarjoavat yritykset, hanketta toteutetaan käyttäjälähtöisesti”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Harri Miinin.

Ensimmäisissä toimenpiteissä kartoitetaan alueen asukkaiden liikkumistottumuksia ja kokemuksia muun muassa julkisen liikenteen käytöstä. Yhteistyö kaupungin kanssa on tiivistä, ja esimerkiksi keväällä toteutettavan kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös kaupungin omassa kehitystyössä. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke jatkuu kesään 2023 saakka.

”Toimivat liikkumisratkaisut ja -palvelut mahdollistavat sujuvan arjen rakentumisen ja vahvistavat kaupungin elinvoimaa ja kestävyyttä yleisesti. Käyttäjälähtöinen selvitys ja kaupungin sisällä toimivien yritysten ja yhdistysten kuuleminen liikkumispalveluverkoston kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Tässä työssä ja hankkeessa haluamme kaupungin puolesta olla tiiviisti mukana” sanoo Karkkilan kaupungin projektipäällikkö Niina Kangas.

”Hanke tuo mukavasti uutta osaamista ja näkökulmaa kaupunkimme liikkumistarpeiden kehittämiseksi. Kestävän liikkumisen lisääminen ja saavutettavuuden parantaminen ovat ajankohtaisia asioita niin Karkkilan sisäisessä kuin ulkopuolelle suuntautuvassakin liikkumisessa. Toivottavasti saamme myös kaupunkilaiset toiveineen ja tarpeineen aktiivisesti mukaan hankkeen eri vaiheisiin”, joukkoliikennesuunnittelija Anna Vähä-Herttua toivoo.

Lisätietoja hankkeesta

www.metropolia.fi/smartcountrysidemobility

Harri Miinin, projektipäällikkö Metropolia
040 576 8392 tai harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektipäällikkö Laurea
050 441 3563 tai jaakko.hannula@laurea.fi
Kaupungintalon Veturiaulassa otetussa kuvassa ovat kaupungin projektipäällikkö Niina Kangas, joukkoliikennesuunnittelija Anna Vähä-Herttua sekä Karkkilaan tutustumassa käyneet projektin vastuuhenkilöt Raija Kaljunen Laureasta ja Harri Miinin Metropoliasta.


27.1.2022

Hyviä uutisia Karkkilasta - VT2:n kehittäminen etenee

Karkkilan kaupungin johto sai hienoja uutisia Uudenmaan ELYltä sekä Väylävirastolta keskiviikkona 26.1.2022 valtatie 2:n (VT2)  neuvottelukunnan kokouksessa. Pitkään eri tahoilla keskusteluissa tavoitteena ollut Nummela-Karkkila -välin kehittäminen on Valtion väyläverkon uudessa investointiohjelmassa vuosille 2022 - 2029. Investointiohjelma julkistettiin eilen 26.1.

Valtion väyläverkon investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimeenpanoa. Valtioneuvosto hyväksyi Liikenne 12 -suunnitelman keväällä 2021 ja nyt julkistettu investointiohjelma konkretisoi ja toimeenpanee suunnitelmaa pitkäjänteisesti. Uusi investointiohjelma sisältää Liikenne 12 -suunnitelman talouskehykseen perustuvat  ehdotukset uusien väylähankkeiden toteutuksesta. Eduskunta päättää kehittämishankkeiden toteutuksesta. 

VT2:n Nummela - Karkkila -välin kehittämisen suunnittelu käynnistyy maaliskuussa 2022. Suunnitteluun on varattu Uudenmaan ELYn määrärahoihin 300.000 euroa. Varsinainen kehittämistyö alkaa suunnitteluvaiheen jälkeen. 

Hanke on investointiohjelman mukaan toteutettavissa vuosina 2026 - 2029. Toteutukseen on varattu uudessa investointiohjelmassa 11 miljoonan euron määräraha. Hanke tulee sisältämään muun muassa keskikaiteellisia ohituskaistoja, tien reuna-alueiden pehmentämistä, tievalaistuksen saneerausta sekä liittymäjärjestelyjä. Myös Karkkilan kaupungin omat maankäytölliset ratkaisut alueella tukeutuvat näihin suunnitelmiin ja kehittämiseen.

- VT2:n kehittäminen on aivan elintärkeä asia Karkkilan alueen kasvun ja elinvoiman kehittymiselle, ja se on ollut meidän kärkitavoitteemme jo usean vuoden ajan. Olemme todella tyytyväisiä, että hanke on nyt mukana uudessa investointiohjelmassa. Haluan kiittää lämpimästi VT2-neuvottelukuntaa, Uudenmaan ELYä ja Väylävirastoa sekä kaikkia yhteistyötahoja asian eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä, kommentoi asiaa kaupunginjohtaja Tuija Telén.

VT2-neuvottelukunta on Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän kehittämistä edistävä verkosto, jossa on edustettuina väylän varren maakuntien liitot, kunnat, kauppakamarit, ELY-keskukset sekä muut keskeiset sidosryhmät. Karkkilan kaupungilta neuvottelukunnan jäseninä ovat kaupunginjohtaja Tuija Telén (varajäsen sivistysjohtaja Arto Jormalainen) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen (varajäsen varapuheenjohtaja Mika Tallgren).

VT2-neuvottelukunnan puheenjohtaja kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen on tyytyväinen uuden hankkeen osalta
- Nummela-Karkkila -välin parantaminen edistää liikenteen sujuvuutta koko VT2:n osalta ja paitsi Karkkilan ja Forssan seudun myös koko väylän varren alueen kasvua ja elinvoimaa aina Poriin asti. VT2:n tulee tulevaisuudessa tarjota sujuvaa ja turvallista sekä kasvua tukevaa liikkumista, ja nämä uudet suunnittelu- ja investointiohjelman hankkeet ovat hienoja avauksia tähän suuntaan, toteaa Sanni Grahn-Laasonen.12.10.2021

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön Karkkila-kanavan

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön videoiden uuden julkaisualustan, Karkkila-kanavan osoitteessa karkkilakanava.fi . Kanavan kautta voi seurata mm. valtuuston kokouksia Karkkilasalista.

Karkkila-kanavalla ovat nähtävänä kaikki jo tähän mennessä sinne striimatut Karkkilan kaupungin verkkolähetykset sekä kulloinkin käynnissä oleva livelähetys. Kanava korvaa monilta osin kaupungin tähän mennessä käytössä olleen YouTube-kanavan. 

Lisätiedot
ICT-asiantuntija Mika Virtanen 044 7674 936
Kuvassa on Karkkila-kanavan näyttökuva. 


Karkkila Somessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi