Valikko Etsi
Karkkila / Strategiat ja ohjelmat / Kestävä Karkkila –ohjelma

Kestävä Karkkila –ohjelma

Karkkilan kaupunki haluaa omalta osaltaan edistää kestävän kehityksen ajatusta ja kaupunki on laatinut Kestävä Karkkila –ohjelman, jonka tarkoituksena on edistää ja koota yhteen kestävän kehityksen ajatukset ja toiminnat. Tarkoituksena on saada aikaan karkkilalainen kestävä arki, jossa kestävä kehitys huomioidaan kaikessa toiminnassa. Kestävä Karkkila –ohjelmassa toimintaa tarkastellaan moniulotteisesti ympäristö, ihminen ja talous huomioon ottaen. 

Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista ohjattua ja jatkuvaa muutosta, jonka tarkoituksena on turvata hyvän elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii laaja-alaista panosta kaupungin työntekijöiltä, päättäjiltä sekä kaupungin asukkailta. Nykyinen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, hyväksyttiin valtion päämiestasolla vuonna 2015.

Toimintaohjelma koskee kaikkia maailman maita ja on poliittisesti sitova. Suomi on päätynyt painottamaan kestävän kehityksen toiminnassaan teemoja; ”Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi” sekä ”Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi”. Myös Uusimaa linjaa tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee kaikkien Uudenmaan kuntien osallistua toimiin. 

Karkkilassa kestävän kehityksen ideologia jalkautetaan kaikkeen kaupungissa tapahtuvaan toimintaan. Kestävä Karkkila –ohjelmassa panostetaan siihen, että ympäristötavoitteisiin päästään tinkimättä asukkaiden hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Karkkilan kilpailukykyä ja vetovoimatekijöitä vahvistetaan ja Karkkilasta halutaan tehdä mahdollisuuksien kaupunki nykyisille ja tuleville asukkaille sekä kiinnostava ja eläväinen kohde matkailijoille.  
 

Sivu luotu 28.1.2021/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi