Valikko Etsi
Karkkila / Vaalit ja äänestäminen / Koti- ja laitosäänestys kuntavaaleissa 2021

Laitosäänestys

Laitoksissa voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat henkilöt. Esimerkiksi laitoksen henkilökunta ei ole oikeutettu äänestämään laitosäänestyksessä. 

Laitosäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään terveysaseman sairaalassa (Huhdintie 23-25), Karkkilan Mainiokodissa (Huhdintie 27) sekä Karkkilan Toivokodissa (Nyhkäläntie 37). Ennakkoäänestyksestä terveysaseman sairaalassa, Mainiokodissa ja Toivokodissa ilmoitetaan em. laitoksissa julkipantavin kuulutuksin. 

Kotiäänestys

Mikäli äänioikeutetun kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hänellä on oikeus äänestää kotonaan ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittavana aikana.

Kotiäänestystä haluavan Karkkilassa asuvan ja äänioikeusrekisteriin merkityn tai tämän valitseman henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, PL 50, 03601 Karkkila) tai puhelimitse (044 467 5490) keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja.   Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä oleva henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva. Mikäli tällaista ei äänestäjällä ole osoittaa, toimitsijoita saapuu kaksi, joista toinen toimii tarvittaessa läsnäolijana. 

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua lomakkeella, joka lähetetään niille äänioikeutetuille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotonaan. Lomakkeita saa myös Karkkilan kaupungintalolta palvelupiste Serveristä tai tilaamalla keskusvaalilautakunnalta osoitteesta PL 50, 03601 Karkkila, puhelimella numerosta 044 467 5490 tai sähköpostitse osoitteesta palvelupiste@karkkila.fi. Palvelupiste Serveri palvelee kaupungintalon 2. kerroksessa (os. Valtatie 26 D) ma-to klo 8–15.30 sekä pe 8–14. Kotiäänestykseen ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse numeroon 044 467 5490 maanantaista perjantaihin klo 08.00-16.00. 


Sivua päivitetty 28.4.2021/em


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583